Lemuriens Kristallskallar

Labyrinten i Valinge, Varberg Valinge, Varberg, Sverige

Uppgradering av nya kristallina koder. Vid en avgörande tid i mänsklighetens historia kommer de 13 kristallskallarnas medvetenhet att aktiveras för att väcka en ny era, genom förvandling av ett gammalt […]

1396kr

EVENT 777 PORTALEN

Olofsbo, Falkenberg Olofsbo, Sverige

777 Portalen stärker det gudomliga nätverket som har etablerats på vår jord Himlen på jorden är nära. Gud Moders helande kärleksljus förbereder oss människor för det stora gudomliga ögonblicket av […]

777kr