DNA-Aktivering

Mänskligheten börjar i allt högre grad att vakna upp och ta emot högre frekvenser och aktiveringar, vilket bidrar till att nya DNA-strängar laddas ner och skapas. Dessa nya trådar kommer att starta en djup inre process i våra celler och nervsystem.

Rekonstruktionen av de 13 DNA-strängarna kommer också att aktivera Dina Högre chakran och öppna en kanal så att ett högre medvetande kan strömma in i Ditt sinne och väcka minnen, erfarenheter och kunskaper från urminnes tider. Vårt DNA har koderna och förvarar ditt gudomliga original av Din ursprungliga identitet, Din plan för Din högre existens och universums historia om det allomfattande livet.

Djupt in i cellernas innersta kärna finns ditt gudomliga original lagrat och bevarat. De ursprungliga skaparna av mänskligheten DNA har en genetisk plan som i grunden baseras på antalet tolv. När de tolv DNA-strängarna av genetiskt material är anslutna till de tolv Strålarna av Gudsmedvetande kan den 13:e DNA-strängen skapas. 

Den 13:e strängen är en av kvantums trådar som leder Skaparens energi genom Ditt DNA. Det är denna energi som får livskraften att flöda in i den gudomliga människan.

Genom uppbyggnaden av 13 DNA kan vi kvalificera oss till nästkommande grad av den Gudomliga Planen som innefattar skapandet av vår multidimensionella kraft. Vår multidimensionella DNA-spiral bär kraften av universums mångfald, vilket öppnar våra inre multidimensionella förmågor. Tillgången till vår inre spiralkraft ökar vår kapacitet att avancera till nästa nivå. Denna inre expansion av ljus hjälper oss och hela Universum att accelerera och expandera.

Detta expanderande ljus tvättar bort stämplen av begränsningar som blockerat våra flöden. Den 13:e strängen fyller just nu en viktig funktion på vår jord, vilket innebär att DU från rötterna, genom din fysiska kropp och hela vägen genom dina högre chakran av Kristusnivåer fram till den gudomliga Källan är sammanslagen till en Enhet!

Detta tillstånd gör dig till en Treenighet, i vilken Gud är EN i sitt väsen. Eftersom Guds sinne är allt, kan det aldrig vara skilt från sig själv. Den 13:e strängen ansluter oss till det 13 chakrat och strålen som länkar samman jorden-människan-himlen.

Den 13:e strålen är en ren och raffinerad ljusstråle med den högsta frekvensen som nu finns att tillgå på jorden. När din 13:e sträng aktiverats och är i resonans med supergalaxens centrum uppgraderas Din ljuskropp och frekvensen av renaste kärlek i Ditt hjärta.

I GSC-Aktiveringen får du grundläggande förståelse om DNA-spiralens funktion och påverkan av själen, mänsklighetens, jorden och universums utveckling.

 

De 5 individuella stegen i GSC-Aktiveringarna är en kvantfysisk utbildning med läran om kosmologi. Kraften som finns i universum finns också inom oss. Vi bär alla ett inre universum med oändliga krafter. Det är denna kraft som du återigen öppnar upp och förankrar genom aktiveringen av DNA och det universella högre chakrasystemet. När kraften expanderar i oss expanderar den även i hela universum.