GSC-balansering

GoldenStarCode-balansering är en healingprocess som innehåller ljuskoder av högre energier med kristallina och gyllene frekvenser. Processen utgår alltid ifrån den nivå Du befinner Dig. Denna healing har syftet att uppnå balans i kropp, sinne, själ och chakran. Denna process kan komma att upprepas, då endast det som fyllt sin funktion i varje nivå kan avlägsnas. Våra kroppar kan endast bearbeta lite i taget, eftersom en obalans annars kan infinna sig. Varje gång du får en uppgradering får Du också nya själsinställningar och koder som stämmer överens med den multidimensionella varelse Du är. Balanseringen innefattar följande nivåer. 

GSC-Balansering består först av en transformation, vilket är en process som förlöser blockeringar i Kropp, Sinne och Själ. Processen innefattar kanalisering och vägledande budskap samt healing med den kristallina gyllene energin som vibrerar och verkar på cellnivå. Denna djupgående energifrekvens renar, transformerar och balanserar Dina celler, cellminnen och ljuskroppar. Främst kommer känslor, tankar och chakracentra att bearbetas. Energiernas helande effekt omvandlar och uppgraderar Dina mönster, tankar och känslor så att de kommer i samklang med Ditt Högre Jag.

Balanseringen öppnar flödet av energier från din kristallina själskälla som renar och laddar ner nya frekvenser som uppgraderar din själ och ljuskroppar. Genom att återkalla och integrera dina kristallina själsenergier kan Du med hjälp av denna högre vibration tona in Dig och få starkare kontakt med Ditt själsliga ursprung och dina själsliga förmågor. De kristallina gyllene energierna hjälper dig att läka dina själsliga sår och läckage. Denna kontakt öppnar förmågan att ta emot information och budskap från den Kosmiska ursprungskällan där Din Själ hör samman.

Mottagandet av denna frigörande frekvens av energi kommer att skapa harmoni och balans i dina energiflöden, vilket stärker Kropp, Sinne och Själ. Föreningen mellan Din Gudomlighet, Ditt högre Jag och Din eviga själslåga kommer att ge Dig en ökad förståelse och vidga Din medvetenhet om Dig själv. 

Kostnad för GSC-Balansering: 950 kr (ca 1-1,5 tim). Bokar du fler än 3 GSC-Balanseringar inom 6 mån är kostnaden 850 kr

GSC-Balansering kan även ske på distans via telefon där Du får guidning igenom processen.

Boka eller anmäl intresse

Du kan även maila till angela@goldenstarcode.com