Det Universella Chakrasystemet

Moder Jord har i den gudomliga planen blivit placerad på en plats där alla universum i vår galax möts. Med DNA-strängarnas fulla potential är människorna därför från begynnelsen ämnade som mottagare av information från dessa högre universella källor.

Vår inre verklighet speglar också vår yttre verklighet, vilket innebär att uppbyggnaden av våra ursprungliga gudomliga DNA-strängar återigen kommer att aktivera det högre mänskliga allmedvetandet så att vi på nytt kan öppna våra Högre universella chakran.

Det högre universella chakrasystemet är speciellt anpassat för att ta emot, förankra och hantera energier med högre frekvenser. Denna uppgradering innebär att mänskligheten återigen blir mottagare av universell information. Den 13:e DNA-strängen med dess multidimensionella förmåga är den gudomliga länken att aktivera jordens inre kärnkod med den bärande kraften att återskapa jorden som universums galaktiska bibliotek.

Det högre universella chakrasystemet ansluter oss till universums högre dimensionella källor. Genom denna anslutning kan vi återigen ladda ner stjärnkoder av högre frekvenser som den nya jordfrekvenskoden i vårt och jordens hjärta, vilket ger oss tillgång till den oändliga kraften.

Chakra 13 har därför en stor betydelsefull verkan för jordens uppvaknande och transformation. Detta chakra är portalen av renaste kärleksenergin i ditt hjärta där du kan uppleva det som bara är en term för mänskligheten, nämligen villkorslös kärlek. Genom det 13:e chakra hör allt samman, detta är kraften av Enighet. Det 13:e chakrat och dess energier är avgörande för alla på jorden och vår väg till ett 5 dimensionellt medvetande.

13 chakrat bär kärnkoden och förståelsen av ursprunget. Energierna från denna källa är mycket ren och kraftfull. Källan ger oss tillgång till diamantenergin som är den högst vibrerande frekvensen på vår jord just nu. Denna frekvens är ett redskap för att låsa upp Dina inre dörrar så att Du kan öppna och gå igenom dem med Din egen kraft. Diamantljuskoderna hjälper Dig också att öppna alla Dina inre nivåer av högre medvetande!

I GoldenStarCode-Aktiveringarna får du genom guidning mer förståelse om hur du via det högre universella chakrasystemet kan öka din förmåga att ta emot och hantera dessa energier med högre frekvenser från universums ljuskällor.

De 5 individuella stegen i GSC-Aktiveringarna är en kvantfysisk utbildning med läran om kosmologi. Kraften som finns i universum finns också inom oss. Vi bär alla ett inre universum med oändliga krafter. Det är denna kraft som du återigen öppnar upp och förankrar genom aktiveringen av DNA och det universella högre chakrasystemet. När kraften expanderar i oss expanderar den även i hela universum.