GSC-Diamond healing

GSC-Diamond healing uppgraderar energierna till att vibrera i högre frekvenser i kropp, sinne och själ, vilket hjälper dig att få en starkare anslutning till Dina nya högre universella chakran. Healingen öppnar flödet av stjärnkoder som kommer från din universella Själsliga Ursprungskälla av Ljus. Dessa stjärnkoder av högre frekvens kommer att rena, transformera och avsluta det som du är redo att släppa. Gamla energier ersättas med nya som bygger upp en ny kristallin cellstruktur. Detta ökar cellernas kapacitet att ta emot mer ljus och expandera din inre kraft och gudomliga ljus.

Vår ursprungliga gudomliga ljusfrekvens bär en signatur som vibrerar i en harmonisk resonans. I denna healingsession sker en djupgående transformation som läker och ställer in dina energier att vibrera i denna gudomliga resonans. Genom denna energianpassning startar en djupgående inre process som hjälper Dig att förlösa blockeringar i Kropp, Själ och Sinne. Genom att belysa tidigare liv kan Din Själ frigöras från energikrävande karmaband. Energiernas helande effekt omvandlar och uppgraderar Dina mönster, tankar och känslor så att de kommer i samklang med Ditt Högre Gudomliga Jag. När lagren av blockeringar på olika nivåer i olika tider och dimensioner löses upp och försvinner blir du mer medveten, vilket höjer din frekvens och öppnar dig för högre dimensioner.

Pris: 1150 kr/balansering (ca 1,5-2 tim)

GSC-Diamond Healing kan göras på distans via telefon där Du får guidning igenom processen.

Boka eller anmäl intresse

Du kan även maila till angela@goldenstarcode.com