Vad är Golden StarCode – Vägen till förändring

GoldenStarCode – En healing med högre frekvenser av ljus och kärlek – Vägen till balans, harmoni och välbefinnande

Det finns många vägar till ett ökat välbefinnande, ibland kan utbudet av alla de olika varianter av erbjudanden som vi möter i det yttre göra oss vilsna. Att finna Din unika väg till ett inre välmående handlar främst om att nå en djupare medvetenhet och insikt om Dig själv. Genom att vända fokus inåt kan du stärka Din sanning och kraft att följa Ditt hjärta. Respekt, acceptans och förståelse om Dig själv och ditt värde är en viktig nyckel för att skapa Dig det liv Du önskar. 

Vad händer när du söker Dig inåt?

Centrera, fokusera och ta kontroll över Dig själv och Dina känslor genom att gå in och bli ett med Dig själv och allt som handlar om Dig. Fråga Dig själv vad det är Du vill med Ditt liv. Vad är det som Du verkligen önskar? Vad är det som håller dig tillbaka, eller hindrar dig från att nå det Du önskar?

Börja söka inom Dig själv, inte omkring Dig. Undersök Ditt sinne, Dina tankar, Dina känslor. Titta djupt in i Ditt hjärta. Den verkliga förändringen kommer inifrån Dig Själv. När Du förändrar Ditt inre kommer också Din yttre värld förändras. Allt är möjligt. Det är dags att komma ihåg hur Du använder Dina vingar av ljus för att lyfta Dig Själv, Dina tankar, Dina känslor till en högre frekvens av energi och vibration. Lyft Dig till skyarna och känn hur Du med lätthet behärskar att ta Dig över berg och genom dalar när Du släpper taget om problem och dramer som oroar och tynger Dig. Du är värd att vara den Du är ämnad att vara och det är dags att komma ihåg detta nu, arbeta med Dig Själv för att återställa och finna Din sanning och Din balans som finns i Ditt magnifika väsen.

Uppkomsten av GoldenStarCode – Min väg till inre förändring

I slutet av december 2012, när jag sökte information om gyllene energin på Internet kom jag av en ”slump” in på en hemsida där jag fick ta del av ett fantastiskt brev, skrivet av en kvinna som heter Cherie Lynn Haydon. Hennes brev besvarade en fråga som jag då hade burit inom mig i närmare 11 år.

Det var en mörk och lite ruggig februarikväll 2002, som jag för första gången fick chansen att gå på en storseans. Kvällens medium var en äldre kvinna från England som hette Iris Hall. Mitt stora andliga uppvaknande fyra år tidigare medförde att jag under dessa år spenderade mycket av min tid med att gå kurser, föreläsningar och utbildningar i andlig utveckling. Trots att jag började känna mig ganska mättad såg jag med stor nyfikenhet fram emot vad denna kväll hade att erbjuda. Det var med spänd förväntan som jag klev in i den stora lokalen för att i nästa ögonblick upptäcka att den var fullsatt. Med besvikelse såg jag att den enda plats som fanns tillgänglig var en soffa, placerad längst bak i ett hörn. I denna undangömda vrå kändes mina chanser att få budskap minimala. Förstå därav den mäkta förvåning som oanat sköljde över mig när kvällens första ”besökare” från andevärlden kom till mig.

När Iris Hall började beskriva min farfar kände jag hur en pirrande kyla ilade ned längs min ryggrad och fyllde mig med en bubblande energi, liksom kolsyra. Jag fick lätta rysningar och började sedan frysa, för att i nästa ögonblick bli alldeles upprymd av värme och kärlek. Min farfar, var en lugn, trygg och harmonisk äldre man, med stort hjärta och humoristiskt sinne, som stod mig väldigt nära under min barndom och uppväxttid. Han ägnade mig alltid mycket tid, oavsett när jag kom och hälsade på. Jag älskade att vara i hans närhet och kunde sitta i timmar för att få lyssna på hans livs historier. För mig var han en sann läromästare och min stora förebild.

Jag nästan sprack av iver och förväntan för att få veta vad min farfar ville förmedla till mig. ”Din farfar har en gåva till Dig, ett Ägg. Det är stort och strålar som skimrande guld. Ägg brukar vanligtvis symbolisera befruktning eller början på något nytt, någon annan förklaring har jag inte”, förklarade Iris. Jag förstod verkligen ingenting, varför i hela friden ville farfar ge mig ett ägg. Jag var innerligt tacksam för hans besök, och tog med kärlek emot detta underliga ”Ägg”, men jag kan lova att jag länge och väl grubblade över ”Äggets” betydelse. Till sist gav jag upp och tänkte att jag tids nog får veta. När jag är redo kommer svaret till mig.

Åren som följde var fyllda med prövningar och utmaningar. Jag fick genomgå många och kraftfulla transformationer och utrensningar. Livet förändrades dramatiskt, någonting nytt började växa inom mig, det var en inre kraft och styrka som jag aldrig tidigare känt. Plötsligt vågade jag göra saker som jag aldrig tidigare gjort. Jag började möta mina rädslor, en efter en. För varje dag som gick expanderade min styrka och Högre sanning inom mig och behovet av att få bekräftelse utifrån minskade. Prövningar och problem som jag mötte både inom mig och omkring mig kändes inte längre lika besvärliga, eftersom jag istället började välkomna dem och se dem som positiva utmaningar som gav mig möjligheter till förändring och utveckling.

Kontakten med mina guider och ljusvarelser blev också allt starkare och kraftfullare, budskapen som kom till mig var klara och tydliga, och nästintill omöjliga att negligera. Jag började ta emot information från Portalväktare, Ärkeänglar och Uppstigna Mästare. Våren 2010 kom Ärkeängeln Muriel med budskapet om att en ny healing ska skapas för att lösa upp karman och öppna vår inre essens. Muriel fanns med mig i skapandet av denna healing. 2012 kom en ny ljusvarelse in i mitt liv, som kallade sig för Lord Arcturus, som kommer från stjärnsystemet Arcturus. Tillsammans med Jesus, Sir Germain, m.fl tillhör Lord Arcturus ”Det vita brödraskapet”. Våra Arcturianska vänner och ljusarbetare anses av många som den mest Guds-liknande och avancerade civilisationen i vårt galaxiska system, och i denna stund befinner sig många Arcturians här på jorden för att hjälpa oss att föra ner, integrera och förankra den gyllene energin.

Det var Lord Arcturus som introducerade och gav mig information om den gyllene energin. Med hans hjälp började jag återfå minnen av mitt ursprung och mina tidigare liv samt livet jag levde för 2000 år sedan, i Jesus närvaro. Processen som startades inom mig var omtumlande, där många inre dörrar öppnades. Informationen jag fick ta del av om DNA-förvandlingen och öppningen av vårt Högre chakrasystem skrev jag noggrant ner. Budskapen innefattade information om hur denna nya healing och upplösning av karma nu även skulle utvecklas till att aktivera vårt DNA och högre chakrasystem. De gav mig också budskapet att jag skulle kalla denna healing och aktivering för GoldenStarCode.

Trots Lord Arcturus tydliga budskap förstod jag ändå inte tillfullo vad min roll i denna förvandlingsprocess handlade om, tills jag läste Cheries brev. Tack vare detta brev fick jag äntligen svar på Guld Äggets betydelse, vilket också gav mig en djupare förståelse om mig själv och den stora förändring som sker här på vår jord samt ökad medvetenhet om syftet med den nya healingen GoldenStarCode som jag fått möjligheten att utveckla. Jag är så innerligt tacksam för att just detta brev kom min väg.

Jag har översatt Cheries brev, så att även Du får ta del av hennes vackra budskap, och min känsla är att det finns en djupare innebörd till varför också just Du nu läser detta brev.

 

Cheries brev; Förståelse av aktiveringens effekter

En dag i januari 2002, när Cherie Lynn Haydon och hennes massageterapeut arbetade med mycket intensiva och energihöjande sessioner uppmärksammade hennes terapeut hur ett gyllene ägg dök upp inom Cheries energifält. Det var mycket stort och den äggformade guldenergin stannade kvar i hennes energifält även efter sessionen avslutats. Ungefär två veckor senare vid ytterligare en intensiv energisession kom Varelser av Ljus och började arbeta med den ”kosmiska gyllene äggenergin” som fanns i Cheries energifält. Det ”gyllene ägget” började omedelbart absorberas i Cheries kropp och hennes energi förändrades dramatiskt. Hon upplevde hur hennes aura omvandlades och började växa till en mycket stor äggformad sfär.

Cherie delar nu med sig av denna information till oss därför att den är av stor betydelse i de aktiveringar och omkodningar som kommer att ske i vårt mänskliga DNA, vilket är en process som succesivt kommer att öka vår frekvens och vårt medvetande. Denna gyllene energi har kommit till oss i syfte för att återigen aktivera vår ”Kosmiska Kristus energi” och skapa nya sammansättningar av mänsklighetens energikonfigurationer för att bygga upp vårt högre chakrasystem och väglinjer så att de kommer i samklang med den Högre Kosmiska Källan. ”Gyllene ägg energin” är den första positionen av GoldenStarCode Aktiveringen, vilket innefattar samma process som Cherie i denna text kallar för Golden Stargate Activation.  

Golden Stargate Activation är en aktiveringskod som startar en djupgående process där du enligt Cherie får ett energiutbyte från en ”aktivator” som redan har fulländat sin energiomläggning och konfigurationer med den ”gyllene äggformade sfären” som också kallas ”Golden Christed”. Processen innefattar energiöverföring som aktiverar nya celler, DNA-strängar och chakran samtidigt som det också sker ett energiutbyte av vårt energifält som skapar en högre frekvens och medvetande.

Den andra positionen av Golden Stargate Activation består av en Golden Christ Chakra aktivering. I denna aktiveringsprocess börjar dina energier skapa resonans med det inre kosmiska ljuset djupt inom dig, vilket är Skaparen/Källan/Gud. Detta är din pånyttfödelse, ur denna ”födelse” börjar en ny kosmisk varelse växa inom dig som lyser upp hela den geografiska ort där du lever (även om du inte kan se dina energier med dina fysiska ögon). Enligt vad Cherie förklarar, kommer denna inre födelseprocess som startar från detta ägg av Kosmiska Kristus energi att stråla genom hela din varelse och långt ut i universum.

Denna gyllene energi av gudomlig utstrålning gör det möjligt för andra högre dimensionella ljusvarelser att komma in i din äggformade sfär för att hjälpa dig att integrera och hålla kvar dessa mycket höga vibrationsfrekvenser i din kropp och det energifält som omger dig. Dessa högre dimensionella ljusvarelser värnar alltid för ditt allra Högsta intresse. Allt du behöver göra är att lita på dessa ljusvarelser, genom att Acceptera, Överlämna och Tillåta dina ljusarbetare att villkorslöst utföra det arbete som behövs för att föra dig mot Ditt Högre medvetande och Ditt inre Gudomliga ljus. Det finns många nivåer bortom vår nuvarande förståelse som vi ännu inte är medvetna om, men genom denna frekvensnivå av förhöjt medvetande kommer vår utveckling att ske mycket, mycket snabbt. Den spiralformade energin av helig geometri underlättar vår process att gå samman till vår urspungliga Enhet/Källa. Utifrån Skaparens uppfattning, har vi aldrig varit splittrade, vi är alltid EN.

 

När vi nu börjar ta emot dessa aktiveringar av ny energi blir vi mottagliga att färdas mer fritt och fullständigt i vårt Kristus medvetande. Kom ihåg att den ”Kosmiska Källan” är samma som den ”Kosmiska Kristus energin”. Aktiveringen av den förhöjda gyllene energin gör det möjligt för mänskligheten att avlägsna slöjan som finns mellan olika världar och dimensioner och på så vis kommer vi att kunna förflytta oss mer och mer obegränsat via våra interdimensionella ljuskroppar. Vi är, har och kommer alltid vara multidimensionella ljusvarelser, den Enda skillnaden är att vi nu blir medvetna om det.

Att bli aktiverad innebär bland annat att vi blir anslutna till de 13 gyllene strålarna av Guds medvetande. Genom att aktiveras i denna gudomliga väv av gyllene energi börjar vi ”komma ihåg” fler och fler saker om oss själva och vårt Gudomliga ursprung. En djupare kontakt med ”Källan” av vårt inre minne, som är gränslöst, gör att vi ”vet” att det som kommer till oss alltid kommer från vårt Högre Jag/Vägledning/Skaparen/Källan/Gud. Samma sak – men som benämns med olika titlar. Jesus sade; ”Var stilla och du kommer att veta.”

Du kommer ”bara att veta” utan att behöva lägga energi på varifrån det kommer eller hur du känner. När du ”vet” måste du lita på att Guds vishet oavsett vad den säger, är den Gudomliga sanningen som alltid kommer från Källan. Hur ”klar” du är att ta emot den Gudomliga sanningen beror på hur rena dina filter är. ”Förorenade” filter kan tolka, förvränga och omvandla budskap och information så att de överensstämmer med vad du genom dessa oklara filter tror är för sant. Det är endast när du befinner dig i hjärtats inre rum och essens som du verkligen känner vad den Gudomliga sanningen är. ”Känslan och vetskapen” om vad som är rätt för dig kommer av sig själv när du öppnar dina inre portaler och fullkomligt träder in i ditt hjärta och låter den Gudomliga källan av guldenergi och sanning strömma in och fylla ditt väsen.

Enligt Cherie konstaterar H.B. Jeffery i boken Samordning av ande, själ och kropp: ”Att vi tillhör alla varandra”, när en rör sig, rör sig alla. Detta gäller även vid Golden Christ Activtion, när du håller en högt vibrerande frekvens påverkar du andra runt omkring dig. Aktiveringarna ökar din frekvens och dessa högt vibrerande frekvenser är ”nycklar” för att låsa upp dina inre dörrar så att du fritt kan öppna dem och gå igenom dem med din egen kraft. Dessa nycklar kan öppna alla dina nivåer! Detta innebär att DU från rötterna under dina fötter, genom din fysiska kropp, hela vägen genom dina chakran och Kristusnivåer fram till den kosmiska Källan nu är sammanslagen till en Enhet! Detta tillstånd gör dig till en Treenighet, i vilken Gud är EN i sitt väsen. Eftersom Guds Sinne är allt, kan det aldrig vara skilt från sig själv. Energifrekvensen av Kristusmedvetandet är bara en återspegling av Guds sinne självt.

Den förgyllda energin som flödar in i dig för med sig nya celler och DNA-strängar som omkodar, rensar och balanserar dina sju chakran i kroppen och öppnar de nya högre chakran som finns ovanför ditt huvud och under dina fötter. Genom denna kanal kan ett högre medvetande strömma in i Ditt sinne och väcka minnen av ditt Gudomliga ursprung och din Högre potential. I denna sammanslagning av Enhet i hela vårt gudomliga väsen, går också dina 13 chakran samman till Ett. Denna sammanslagning kan först ske när vi aktiverat och öppnat vårt 13:e chakra.

Genom den andra aktiveringsprocessen tillkommer också nya parallella och sekundära chakran, som kommer att fästas på din nya ljuskropp. De kommer att placeras under dina fötter, i handflatorna, på anklarna, knäna, höfterna, halsen, på båda sidor av ditt ansikte, på hjässan och bakom huvudet samt kommer ett nytt chakra att öppnas vid ditt rotchakra. Aktiveringen av dessa sekundära chakran gör att du omvandlas och börjar accelerera i mycket snabb takt, vilket också hjälper dig att bibehålla den nya kosmiska äggformade energiljuskroppen av höga frekvenser som du mottog i den första aktiveringsprocessen. Det är din äggformade ljuskropp som gör det möjligt att färdas framåt på din väg genom kosmos, galaxer och var helst du vill på denna planet genom bara en blinkning, vilket också inkluderar telepatin.

När du får en aktivering, kommer flera tusen gyllene partiklar med DNA-strängar att föras ner från din Källa, där också den Kosmiska Kristusenergi kommer ifrån. Dessa energier är extremt kraftfulla eftersom de kommer rakt ner från Guds Källa. Vid denna punkt har vi många Uppstigna Mästare som arbetar med våra energier. Naturligtvis är dessa Varelser av Ljus samt alla andra internationella planetariska varelser som arbetar åt oss, ljusvarelser som verkar för att hålla kvar och förankra denna äggformade Kosmiska Kristus energi. Återigen är de här för att hjälpa oss eftersom vi fortsätter att ytterligare slås samman till vår Helhet, för att återgå till en Enighet. Denna process påskyndar alla varelser som finns överallt, även dem som finns på andra sidan av slöjan. För när Vi flyttar upp, flytta också alla andra upp. Även Gud fortsätter att flytta upp! Vi är alla under ständig utveckling!

Vi är de främre Löparna av den Nya Jorden! Pionjärerna inom den nya sfären, fredsfattare, vägvisare, drömvävare, magiker, det spelar ingen roll vilka namn vi bär – vi är här för att ersätta de nuvarande makthavarna som undervisar och håller fast vid de lägre energierna och kunskaperna. Vi har redan börjat assistera vid himmelsfärden till den Nya Planeten Jorden, och de högre sanna gåvorna kommer som Gudomliga frukter i ditt liv. Många av våra kära ljus- och familjemedlemmar har sedan en tid tillbaka redan börjat assistera oss genom att arbeta med de nya betydelsefulla och djärva förändringarna som kommer att ske här på vår jord. När de blommar ut i sin fulla kraft är du redo att kliva fram, och gör det! För det är många av oss här och nu som har så mycket att visa mänskligheten och världen! Tvivla aldrig hur viktig du är, för du är en oerhört betydelsefull varelse som tagit dig an uppgiften att komma hit igen för att visa andra hur man förflyttar sig till den Nya Jorden genom att bara leva och verka här och nu i denna tid!

Känn Tillit, Acceptera och Träd fram genom att VARA DEN DU ÄR, HÄR OCH NU. Även om du inte kan komma ihåg vem du är just nu, så kommer du att minnas när tiden är rätt för dig. Du är mer älskad än vad du någonsin kan förstå eller föreställa dig! Tänk obegränsat! Med Gudsmedvetande i våra energier, har vi inga gränser, vi kan skapa allt vi väljer att skapa och vi kommer att skapa en ny värld, så var beredd att ta steget när det är dags för dig att göra det!

Några av de nya energiformerna som träder in på vår jord nu kom redan i februari 2002, när de första testfallen för aktiveringar tog plats och började ta form. En av dessa heliga former är den ”Heliga triangeln.” Denna form av energi skickades ner i Cheries ryggrad genom pirrningar direkt ifrån Källan. Genom denna överföring blev hon guidad att börja använda den ”Heliga triangeln” för att överföra dessa frekvenser till alla de människor som skulle bli aktiverade. Denna triangelform, inklusive pyramidformen, är ett hjälpmedel för att designa vår nya gudomliga energiform så att denna skapelse harmoniserar i ”perfekt” samklang med vår Högre Kosmiska Källa.

En intressant notering är att vissa människor kan aktivera sig själva utan hjälp alls! Men enligt Cherie kommer många av oss bara ihåg hur vi aktiverar oss själva på andra sidan slöjan, och glömt hur man gör det på denna sida. Därför infördes denna ”banbrytande” Golden Stargate aktivering för att hjälpa till att snabba på processen så att vi kan förflytta oss själva och resten av mänskligheten till den Nya Jorden så snabbt som möjligt.

En annan intressant notering. Många människor vet inte ens varför de vill ha en aktivering, men deras Högre Jag vet alltid! Något du bör känna till är att många människor kommer att lockas till dig när du gjort aktiveringen eftersom deras Högre Jag kommer att känna igen dig och gärna vill ha tillgång till den energi du har. Detta innebär inte alltid att det lägre jaget i deras fysiska kropp riktigt vet vad de talar om, men deras Högre Jag vet alltid! Det är den energistarka vibrationsfrekvensen av Gudsmedvetande inom dig som kommer att locka deras uppmärksamhet. Ju mer Du lyckas att manifestera att du bär en förankring av de 13 gyllene strålarna av Guds medvetande i fysisk form, desto starkare lockbete kommer Du att bli för dem.

Å andra sidan, kommer de som inte anammar den Gudomliga sanningen, och hellre föredrar att leva i förnekelse av deras existens, inte längre vilja ha något med dig att göra. I själva verket kommer ditt ljus att vara så strålande och kraftfullt, att de till och med gör allt för att springa ifrån dig! Bli inte rädd! Bara älska och hedra dem genom medkänsla i ditt hjärta och förståelse över att de ännu inte är redo för de stora förändringarna. Endast de som är redo kommer att flyttas upp till nästa nivå – och det är bara dem som kommer att vilja bli aktiverade. Men kom ihåg! Alla är älskade och ärade oavsett vad de väljer.

Om vi som är aktiverade har familjemedlemmar som inte är det – kan detta ibland innebära att de kan få vissa svårigheter att vara i vår närvaro. Ljuset och den villkorslösa kärleken från vår Gudomliga Kosmiska Källa kan kännas som ett hot eftersom vår närvaro kommer att lyfta fram och belysa obearbetade känslor och tillkortakommanden hos dem. Men om de istället kommer att vidta åtgärder genom att också vilja förändras, kan det bli många intressanta energiskiftningar som påbörjas i ditt hem. (Många av oss kan säkert här och nu intyga på att detta stämmer).

I allt som sker, kommer det att finnas många som är beredda att omfamna de förändringar som kommer att ske inom dem själva, och de kommer definitivt att vilja ha en aktiveringskod. Sedan finnas det dem som inte lyckas undgå oss på grund av att de inte hann förflytta sig tillräckligt snabbt! Detta är deras val och utmaning och det är bara att känna sig hedrad, oavsett vilken reaktion som framkallas både inom och omkring dem. Var medveten om att reaktionen som sätts igång kan innebära att de ger Dig skulden för saker som drabbar dem. Döm inte, var tacksam och ha tillit till att denna förändring alltid är till deras Högsta och bästa intresse. Håll kvar Din frekvens och Gudomliga sanning, sänd dem ljus och kärlek för då kommer det agg som många gånger riktas mot dig inte att påverka dig, samtidig som det kommer att påskynda deras förändringsprocess.

Med dessa aktiveringar, tenderar du att rensa och rena mycket fler problem och blockeringar än normalt, vilket givetvis är en del av reningsprocessen. Problem och blockeringar har genom aktiveringen en tendens att stiga upp mycket snabbare, men den glädjande nyheten är att de också kommer att transformeras fortare! Precis när du börjar tro att ett problem är löst, kan det plötsligt dyka upp igen, men med hjälp av dessa aktiveringar kommer det att lämna dig snabbare! När ett problem kommer upp till ytan, bemöt det genom att säga: Hej! Trevligt att se dig igen! Jag älskar dig! Farväl!

Nu ska vi diskutera innebörden av nummer 12. Vi aktiveras genom den 12:e gyllene strålen, vilket är ett av det högst vibrerande nätet av energifrekvens på planeten jorden just nu. Faktum är att denna energi av Gudsmedvetande också är ett av det högsta energinätet av matris i hela vår galax också! Detta är en av de högsta strålarna, men det kommer att bli högre strålar inom en snar framtid och dessa kommer att inkludera diamantljuset. Det är genom den 12:e gyllene strålen som och den 13:e diamant strålen som är den feminina energin av ”Moder” kan utvecklas och expandera. Det är dessa energier av gyllene diamant som nu håller på att integreras på jorden.

De gyllene energierna i den 12:e strålen är mycket högre än dem man vanligtvis ser i kyrkor eller andra platser där guldet anses vara av ”Gudomlighet”. Strålarna från den Gyllene Källan, som sker vid aktiveringen består av mycket högre och skirare guld, via guidning har Cherie fått visdom om att guldet kommer från en ”Högre Källa av Kristus Guld”. Det är inte det ”guld” som vi vanligtvis ser och som utmärker sig som starkt, tungt och mäktigt. Detta guld är lättare, mer eteriskt och sammanvävt i ett skimmer av andra färger som är mer ”kosmisk” i både ljus och textur. Om du ser någon som blivit aktiverad i denna gyllene energi kan du se ljuset i deras ögon och strålglansen i deras aura. Deras energi är påtaglig eftersom den strömmar ut till andra och täcker stora mängder av utrymme. Hela deras Varelse är upplyst av Gudomliga sanningar, denna energi och närvaro kan kännas behaglig för en del, men obehaglig för dem som lever i förnekelse av sin Gudomliga sanning. Detta är vad vi är och det är vad vi ger till världen genom denna ”Gyllne Kosmiska Kristus Aktiveringen”.

Vi är vad många kallar ”den 2: a ankomsten av Kristus” och vi finns redan här på plats, men ändå finns det många religiösa kretsar som fortfarande väntar på tecknen. Anledningen till att massorna inte vet vem vi är beror på att de har glömt, men genom vår gudomliga hjälp och vägledning kommer de att vakna och minnas den Gudomlig sanningen.

I några av de aktiveringar som skett, har Cherie sett hur ”spindelnät” av ett sammanvävt gyllene material flyter ut och täcker delar av det rutnät som alla aktiverade är anslutna till. Hon känner hur detta gyllene flytande ljus översvämmar våra sinnen och flödar upp under våra fötter genom kropp, chakran, organ och ut genom våra huvuden som en fontän. Detta ses som ”Skaparens substans”, vilket kommer från Källan av Högre energi. Cherie har fått budskap om att den Högre Gyllene Kosmiska Strålen uppkommer där Högre lärare befinner sig och där undervisning av Högre helanden sker. Denna Gyllene 12:e Stråle kommer från Källan av Kristus och gör att dess energifrekvens av Gudsmedvetande är mycket raffinerad och ren. Renheten hos den Högre Gyllene Strålen kommer att bära och lyfta mänskligheten på uppstigningens väg eftersom den ingjuter oss med inre kunskap, en strålglans av Högre kärlek och Gudomlig sanning som öppnar vägen till vår Högsta visdom, vilka är de kraftfullaste orden på vår Jord.

Ett citat av H.B. Jeffery; ” Ord som kommer till dig genom stillhet och som berör dig, är Sanningens ord, och de är heliga. Lova att hålla dem, för det kommer en tid då orden kommer att hålla vad de lovat dig, och det kommer att ske utan att du behöver kämpa. Ta vara på möjligheterna som ges till dig för att förverkliga Sanningens ord och du kommer att påverka hela världen och mänskligheten.”

Många gånger kan ord av Gudomlig sanning skaka om andra och de kommer att känna ett stort obehag. Du kanske undrar varför personen agerar på ett sådant konstigt sätt, men när du möter detta tillstånd som orsakats av en uppenbar anledning, vet du att det finns en fungerande Helig Ande och att ordens verkan är till för att väcka upp gamla blockeringar. I denna stund är det bara för dig att hålla fast vid din text och Sanningens ord, vad det nu kan vara. Det är först när du förankrat din inre styrka och orubbligt står fast vid din Gudomliga sanning, utan att behöva övertyga och påtvinga andra, som dina ord kommer att bryta upp falska tillstånd, rollspel, fasader och trossystem. Enligt de gamla metafysikerna kallas detta tillstånd för ”Chemicalization” eftersom den kemiska strukturen i kroppen förändras drastiskt när du möter en människa som ödmjukt, men ändå kraftfullt står fast vid sitt ord. Det är en smärtsam upplevelse, men du behöver inte vara rädd. Du kan fröjdas och vara glad, för ur ”chemicalization” kommer harmoni, ordning och fred – ett nytt villkor i livet och ett nytt syfte i hjärtat. Så var inte rädd.

Skälet till att Cherie lyfte fram detta citat är för att flytta din medvetenhet och kännedom om hur du ska påverka andra genom att ha mottagit dina aktiveringar av Gudsmedvetande, genom den 12: e Gyllene Strålen. Det kommer att finnas dem som välja att omfamna din Högre Sanning och Gudomliga Visdom och det kommer att finnas de som kommer att springa iväg. Som jag sade ovan, alla val är hedrade. Alla vägar är hedrade. Kom alltid ihåg att Du är mer älskad än Du någonsin kan föreställa dig! Tala din Gudomliga Sanning och Ära den, oavsett vad det är.

Mycket aktiviteter och ljusarbeten har skett den senaste tiden som fått den 13:e strålen av diamant att integreras. Genom denna stråle verkar den renaste kärlekskraften från Moders Källan. Det är den 13:e strålen som tar oss bortom alla begränsningar och öppnar upp vår multidimensionella kraft.

Beskrivning av GoldenStarCode Aktiveringen

Aktiveringen av Golden Star Code öppnar dörrar till det Gudomliga Medvetandet så att Vi får större tillgång till att kommunicera med vårt Högre Jag. Aktiveringen hjälper oss att öppna upp alla kosmiska chakran i den fysiska kroppen samt de högre chakrana i det Högre Jaget. Vi talar om 13, men vi ska inte begränsa antalet eftersom vi inte har någon avgörande kunskap om våra multidimensionella chakror. När GoldenStarCode, som är stjärnkoder från den Gudomliga Närvaron/Källan, aktiveras är de ”Omni Universe”, det vill säga Obegränsade. Vi vill gärna veta, men om vi försöker fastställa ett svar kommer vi att begränsa oss själva och flödet av universella kunskaper och energi avstannar. Jag föredrar istället att säga att vi har öppna och obegränsade chakran ovanför, under och omkring oss eftersom det ”exakta” antalet inte går att bekräfta.

Dessa aktiveringar öppnar också upp dörrar för den Gudomliga Maskulina och Gudomliga Feminina energin inom oss och balanserar dem. Energierna som för närvarande upplevs via GoldenStarCode Aktiveringen är mer av den Gudomliga Feminina arten eftersom denna energi försöker återupprätta och övervinna obalansen från vår tidigare historia av manlig dominans på planeten. Därför upplever vi ett kontinuerligt flöde av den Gudomliga Feminina energin för att lugna och återfå vår balans igen. De varelser som fortfarande är fast i de manliga krigarrollerna av slaveri, kommer få det svårt att hålla kvar detta falska tillstånd nu. Den tredimensionella dualiteten av slaveri, kontroll, manipulation av djupgående rädsla närmar sig sitt slut och det är därför vi utför dessa aktiveringar för att hjälpa denna destruktiva struktur att släppa allt levande på denna jord.

Att ”släppa”, är en annan viktig roll i dessa aktiveringar. Aktiveringen hjälper oss att effektivisera vår befrielseprocess, när vi får en aktivering vill vår fysiska kropp börja rensa ut alla föroreningar från sitt system. Det är en annan anledning till varför vi ofta är i behov av friska färska grönsaker och frukter, mycket mer rent vatten, mer mineraler, enzymer, aminosyror och proteiner. Den centrala orsaken att våra organ plötsligt börjar kräva denna högre standard av behandling beror på att vårt DNA också Aktiveras i högre frekvenser, de börjar kommunicera med cellerna i vår kropp ”att sätta fart” med att rensa och rena för att öka i vibration! Vilket är ganska otroligt, om man tänker på det!

Efter en aktivering, vill även vår emotionella kropp plötsligt rensa ut alla gamla känslomässiga föroreningar som den inte längre vill ha. Aktiveringen frigör negativa blockeringar som uppstått i detta och tidigare liv och som har begränsat Ditt tillflöde av kärlek. Falska förhållanden, övertygelser i form av manipulation, inprogrammering och separation eller andra omständigheter som orsakat smärta i vår emotionella kropp, kommer vår kropp och själ att vilja dumpa för att kunna föra in mer ljus, kärlek och glädje igen. I denna process börjar vi komma ihåg hur vi kände innan vi blev indoktrinerade och förorenade av föräldrar, samhälle, religioner, system, regler och normer, m.m.

Vi har flera nivåer av ”kroppar” i vår mänskliga form. Fysiska, känslomässiga, mentala, själsliga och andliga. Som du kanske gissat, är vi lite mer Andliga än många andra, och det tar lite tid att vänja sig vid att vissa människor tror att deras fysiska kropp är allt de har. De har bara glömt vilka de är och det är helt okej. Detta är en del av den ”uppvaknande” process som vi alla går igenom. När vi får en aktiveringskod, kommer det alltid att förändra oss, oavsett om vi erkänner det eller inte. Aktiveringskoden kan inte skada oss för det är omöjligt. Men den ger oss en permanent förändring för att nå vår ”Högre potential” och gudomliga syfte. Ju större medvetenhet desto mer kan vi arbeta med våra inre förmågor. När vi förstår tankarna och känslornas djupare orsak och inverkan kan vi själva börja påverka och förvandla våra liv för att bli Gudomlig på alla plan. Att vara medveten om vårt sanna ”Gudomliga Jag” har en avgörande betydelse för vårt liv och vår framtid. Det kan finnas olika nivåer av medvetenhet som vara svårt att öppna upp, beroende på den grad av kärlek och stöd som vi fått under vårt inledande skede av expansion och tillväxt. En GoldenStarCode Aktivering kan frigöra dessa negativa blockeringar som uppstått tidigt i livet och därav begränsat vårt tillflöde av kärlek. Begränsade förlopp i livet kan medföra att vi förlorat delar av oss själva och vant oss vid att leva i brist.

Efter en aktivering och de efterföljande aktiveringarna, börjar Anden, Själen, Sinnet och Kroppen att placera den ”Gudomliga Missionen ” eller din så kallade livsuppgift som en av de främsta prioriteringarna i ditt liv. Alla nivåer börjar renas och avgiftas så snabbt som det kan på grund av vår önskan att flytta in i den Gudomliga Närvaro för att bli Ett med Moder/Fader Gud. Syftet med förverkligandet är att återvända hem utan att lämna vår fysiska kropp bakom oss. De sociala programmeringarna som finns på denna sida av slöjan gör att vi glömmer att våra fysiska kroppar är tempel av den Gudomliga Närvaron. Ofta missbrukar vi våra kroppar och tycker att de tar upp plats eller att de inte överensstämmer med samhällets ideal. Men Vi måste komma ihåg att vi alla är speciella. Även de som glömt! De som inte minns lever bara under slöjan och därför ser de inte vem de är, vi är Gudomliga Gnistor av det Gudomliga som öppnas till en blommas renaste essens med hjälp av vår Gudomliga Skapare.

Efter en GoldenStarCode aktivering VAKNAR cellerna i våra fysiska kroppar och börjar kommunicera med vårt DNA. Utrymmena mellan cellerna som kallas Macrocasm börjar omedelbart kommunicera behovet av rening och avgiftning. Det är orsaken till att vi upplever uppstigningssymptom, för ju mer vi fortsätter att stiga i vibration och bli lättare – desto mer renas våra kroppar och när vi flyttar djupare inom oss, stiger vi samtidigt upp mot det Gudomliga. Det är vilka vi är, och denna aktiveringsprocess hjälper oss att effektivisera och stärka immunförsvaret och genom kommunikation på cellnivå lämnar vi gammalt bagage. Bagaget består förutom känslorna också av tankeformer som inte längre är gynnsamma för oss. Detta omfattar falska trossystem om vad vi bör och inte bör göra.

Aktiveringsprocesserna hjälper oss att flytta djupare inom oss själva för att återvinna vårt sanna Gudomliga Jag, vilket gör att vi inte längre påverkas av den yttre världen. Vi inser att vi inte längre behöver bekräftelse eller godkännande av vad alla andra tycker och tänker. När det gäller ditt liv och dina val, varför ska du då lyssna på andra? Många är ännu inte vakna, och de vet inte vad de talar om! När vi flyttar bort från dualitet och istället börja omfamna den kärlek som flödar från våra hjärtan vet vi att vi förtjänar kärlek mer än någonsin! Detta är en del av vår process, att återigen ta vårt ”Gudomliga Jag” i anspråk.

Något att notera är att vårt sinne absorberar miljön på cellulär nivå, så när vi börjar avgifta och rena oss själva, är det viktigt att kom ihåg; har vi levt en längre tid här på jorden kommer vi också ha mycket att rensa som inte längre gynnar vårt bästa och Högsta Gudomliga intresse. Detta är en pågående process, men det ger oss en stor glädje varje gång vi släpper. Aktiveringens grundläggande syfte är att påskynda denna reningsprocess, men en av de viktigaste nycklarna som dessa aktiveringar utför är att de öppnar upp oss hela vägen till den Gudomliga Närvaron så att vi kan börja ta tillbaka vår kraft genom att återigen tillåta den Universella kärleken som vi så väl förtjänar fylla hela vårt Gudomliga Väsen.

Spontana helanden är också fullt möjliga genom användningen av dessa aktiveringar. Som Master Activator kan vi ALDRIG ta åt oss äran för det arbete vi gör, utan den Gudomliga Närvaron/Källan, skulle vi som varelser inte existera och inte heller kunna utföra det vi gör. Det är bara att tillåta den Gudomliga Närvaron att träda in i våra kroppar och ha tillit och tro till att mirakel inträffar. För att åstadkomma denna form av mirakel måste också kraften i den ”drabbade” eller i dem som Du aktiverar vara öppen för att ta emot. Du måste tro att du är en multidimensionell varelse och ha tillit till att allt är möjligt.

Den ursprungliga texten är författad av Cherie Lynn Hardon* men vid bearbetning och översättning av denna text har jag blivit guidad av min högre gudomliga källa att justera vissa delar av texten för att flöde och design ska vibrera i samklang med GoldenStarCode Aktiveringarnas högre gudomliga syfte, frekvenser och energikonfiguration.

Cheries brev som jag tog del av 2012 gav mig förståelsen om vem jag är. Sedan 2012 har jag arbetat som Master Activator där en av mina livsuppgifter är att upplysa, introducera, aktivera, integrera och förankra den gyllene diamant energin på vår jord genom bland annat GoldenStarCode Aktiveringar. En förändringsprocess som jag mer än gärna önskar dela med mig av till andra Ljusarbetare här på vår jord. Min gudomliga mission är att förflytta mig till den Nya Jorden. Ju fler vi är som kan aktivera och förflytta oss till nästa nivå, ju fortare kommer vi tillsammans att skapa vår Nya Värld av Ljus, Kärlek och Högre Gudomligt Medvetande. Så öppna ditt sinne, allt finns redan serverat, din Källa väntar på att du återigen ska hämta dina ”Gudomliga rikedomar” som du så innerligt förtjänar.

GoldenStarCode är Gudomliga Stjärnkoder med högre frekvenser av ljus och kärlek som ger dig tillgång till din Stjärnmedvetenhet.

Mina GSC-texter är skrivna med dessa ljuskoder, vilket innebär att koderna smälter in och öppnar mer av ditt stjärnmedvetande. Och för varje gång du läser texten kommer nya koder att laddas in som gör att texten kommer att läsas på ett helt nytt sätt och ge dig andra perspektiv.

*Informationen från Cherie Lynn Hardon är hämtad från; http://www.cityofshamballa.net/events/golden-star-christ-activation