GSC Meditationer

Meditationernas syfte är att rena och centrera Dina chakran samt synkronisera inre processer som jord, eld, vatten luft, manligt/kvinnligt samt Fader Himmel och Moder Jord för att skapa balans och harmoni i kropp, sinne och själ. Denna stund av djup avkoppling ger Dig styrka och ett ökat energiflöde. Ju mer balans vi lyckas skapa i oss själva desto starkare kan vi leva i harmoni och glädje. Att ge dig tid för stillhet och reflektion stärker ditt välbefinnande.

Meditationerna är till för alla och sker via distans vid fullmåne och nymåne då det är starka energiflöden. 

Meditationerna är gratis och du får tillgång till information genom att gå med i FB-gruppen GoldenStarCode

Datum 2022

Nymåne-meditationer via distans Kl.20.30-21.00

1 februari 2022

2 mars 2022

1 april 2022

30 april 2022

30 maj 2022

29 juni 2022

28 juli 2022

27 augusti 2022

25 september 2022

25 oktober 2022

23 november 2022

23 december 2022

 Fullmåne-meditationer via distans kl 20.30-21.00

18 januari 2022

16 februari 2022

18 mars 2022

16 april 2022

16 maj 2022

14 juni 2022

13 juli 2022

12 augusti 2022

10 september 2022

9 oktober 2022

8 november 2022

8 december 2022

Meditationerna är gratis och du får tillgång till information genom att gå med i FB-gruppen GoldenStarCode

Det kan förekomma ändrade tider. I FB-gruppenGoldenStarCode
finner du mer information inför varje meditation och ev. ändring av tid.