GSC Meditationer

Meditationernas syfte är att rena och centrera Dina chakran samt synkronisera inre processer som jord, eld, vatten luft, manligt/kvinnligt samt Fader Himmel och Moder Jord för att skapa balans och harmoni i kropp, sinne och själ. Denna stund av djup avkoppling ger Dig styrka och ett ökat energiflöde. Ju mer balans vi lyckas skapa i oss själva desto starkare kan vi leva i harmoni och glädje. Att ge dig tid för stillhet och reflektion stärker ditt välbefinnande.

Meditationerna är till för alla och sker via distans vid fullmåne och nymåne då det är starka energiflöden. 

Meditationerna är gratis och du får tillgång till information genom att gå med i FB-gruppen GoldenStarCode

Datum 2021

Nymåne-meditationer via distans Kl.20.30-21.00

13 januari 2021

11 februari 2021

13 mars 2021

12 april 2021

11 maj 2021

10 juni 2021

10 juli 2021

8 augusti 2021

7 september 2021

6 oktober 2021

4 november 2021

4 december 2021

 Fullmåne-meditationer via distans kl 20.30-21.00

28 januari 2021

27 februari 2021

28 mars 2021

27 april 2021

26 maj 2021

24 juni 2021

24 juli 2021

22 augusti 2021

21 september 2021

20 oktober 2021

19 november 2021

19 december 2021

Meditationerna är gratis och du får tillgång till information genom att gå med i FB-gruppen GoldenStarCode

Det kan förekomma ändrade tider. I FB-gruppenGoldenStarCode
finner du mer information inför varje meditation och ev. ändring av tid.