GSC Meditationer

Meditationernas syfte är att rena och centrera Dina chakran samt synkronisera inre processer som jord, eld, vatten luft, manligt/kvinnligt samt Fader Himmel och Moder Jord för att skapa balans och harmoni i kropp, sinne och själ. Denna stund av djup avkoppling ger Dig styrka och ett ökat energiflöde. Ju mer balans vi lyckas skapa i oss själva desto starkare kan vi leva i harmoni och glädje. Att ge dig tid för stillhet och reflektion stärker ditt välbefinnande.

Meditationerna är till för alla och sker via distans vid fullmåne och nymåne då det är starka energiflöden. 

Meditationerna är gratis och du får tillgång till information genom att gå med i FB-gruppen GoldenStarCode

Datum 2023

Nymåne-meditationer via distans Kl.20.30-21.00

21 januari 2023

20 februari 2023

21 mars 2023

1 april 2022

20 april 2023

19 maj 2023

18 juni 2023

17 juli 2023

16 augusti 2023

15 september 2023

14 oktober 2023

13 november 2023

13 december 2023

33 Fullmåne-meditationer via distans kl 20.30-21.00

7 januari 2023

5 februari 2023

7 mars 2023

6 april 2023

5 maj 2023

4 juni 2023

3 juli 2023

1 augusti 2023

31 augusti 2023

29 september 2023

28 oktober 2023

27 november 2023

27 december 2023

Meditationerna är gratis och du får tillgång till information genom att gå med i FB-gruppen GoldenStarCode

Det kan förekomma ändrade tider. I FB-gruppenGoldenStarCode
finner du mer information inför varje meditation och ev. ändring av tid.