Föreläsning

I mina föreläsningar berör jag områden som förändringar, möjligheter, inre ledarskap, teamwork, arbetsglädje, relationer, motivation, mål, hälsa och välmående. Genom erfarenheter får du inspiration och tips om alternativa vägval för att åstadkomma hälsa, ökad livskvalité och personlig utveckling inom de fysiska, känslomässiga, mentala och andliga planen. 

Små enkla medel som positiv inställning, kreativa tankar och metoder kan ge värde i form av ökad självkänsla att våga överträda begränsningar och rädslor. Med hjälp av positiva affirmationer kan vi utveckla nya tankemönster, värderingar och möjligheter som får oss att se utanför ramarna.

Jag upplyser och ger enkla tips och råd om vikten att ge sig själv tid och utrymme att skapa sinnesnärvaro och självmedvetenheten genom stillhet, reflektion, träning, goda kostvanor och meningsfullhet. Genom att skapa balans och stärka sig själv på ett fysiskt, psykiskt, mentalt, känslomässigt och andligt plan kan vi öka vår livskvalité.

Mitt syfte är att inspirera och motivera deltagarna att hälsa och livskvalité kommer inifrån och att varje individ ansvarar för sina känslor, tankar och handlingar och att vi själva besitter den kraften och styrkan att förändra vår livssituation till det bättre. Det finns många vägar att nå nya möjligheter att förbättra vår tillvaro. Ofta handlar det om förmågan att sålla, prioritera, fokusera och lägga energi på det som är av mest vikt både på arbetsplatsen och privat. När vi ägnar tid till att lyssna på oss själva förbättrar vi också vår förmåga att lyssna på andra.

Kostnad:

Föreläsning 2 tim: 2000 kr (ex. moms)
Föreläsning halvdag: 3500 kr (ex. moms)
Föreläsning heldag: 6500 kr (ex. moms)

Boka eller anmäl intresse

Du kan även maila till angela@goldenstarcode.com