GSC-Aktivering

GSC-Aktivering är en process som är speciellt anpassad utifrån varje individ. Aktiveringen sker till individens högsta gudomliga bästa. Detta är en djupgående healing som öppnar upp och förstärker våra inre förmågor och gåvor.

Jag arbetar utifrån individen och därför skiljer sig behandlingarna åt från individ till individ. På så vis vill jag bevara unikheten i denna aktivering som handlar om att öppna upp det universella högre chakrasystemet, 13 DNA-strängar samt parallella dimensionella chakran och nya ljuskroppar för att kunna verka i högre frekvenser och dimensioner. De finns många olika sätt att öppna upp våra högre förmågor därför verkar aktiveringen alltid utifrån det gudomliga syftet som vi alla bär inom oss.

Vårt DNA och högre chakran bär en unik uppsättning som hjälper oss att ta emot och hantera dessa högfrekventa energier i våra kroppar. Varje högre chakra innehåller information om din ursprungliga energistruktur, när dessa öppnas får Du mer tillgång till Dig själv. Genom expansion kommer dina universella chakran kan kraften i ditt gudomliga hjärta stråla samman med oändligheten som ger Dig en helt ny multidimensionell verklighet.

För att kunna ta in dessa högfrekventa energier i kropp och själ består denna process av en djupare transformation för att avsluta och avlägsna 3D energier och kopplingar som binder oss kvar i känslor och tankar med lägre vibrationer. Genom att släppa gamla nedärvda mönster som finns i vårt DNA och cellminnen kan omedvetenhet omvandlas till medvetenhet.

Dessa högre chakran innefattar att vi öppnar vår universella ljuspelare. Din ljuspelare är en antenn och mottagare som ansluter dig med gudomliga ljusvarelser från högre universum och dimensioner. Genom denna högre samverkan kan vi tillsammans lösa upp hierarkin och de lägre energierna som råder här i detta universum och på jorden, så ovan & så nedan. Vår ljuspelare har också förmågan att ta emot energier och ljuskoder med en hög kärleksvibration som höjer vår inre ljuskvot av medvetenhet i våra kroppar.

Det är genom kärlek, medvetenhet och förståelse vi kan befria oss från dessa 3D energier som skapats ur denna hieraki av makt och kontroll. Genom att först hjälpa oss själva att bli fria kan vi sedan med ren och villkoslös kärlek hjälpa andra, vilket växer fram genom egna upplevelser och erfarenheter. Denna är en inre omvandlingsprocess kommer att utvecklas och spridas vidare på olika unika sätt av dem som är redo.

Att få arbeta med hjärtat och följa den inre känslan gör att varje aktivering utformas och anpassas efter individens unika egenskaper och förmågor. Att verka utifrån den gudomliga planen gör att vi befinner oss i ett tillstånd av flöde som ständigt fyller oss med energi och kraft att arbeta i flera timmar utan att uppleva trötthet, förlust av energi och motivation. 

GSC-Aktivering är en av många alternativ som hjälper oss att höja vår frekvens av medvetenhet. De som väljer att gå dessa aktiveringssteg ska genom en djupare inre kontakt finna sitt eget unika sätt att sprida och förmedla denna högre frekvens av ljus, kärlek och medvetenhet.

År 2002 skedde de första Golden Egg aktiveringarna på jorden. Denna energi väckte den inre gudomliga kontakten i oss ljusvarelser som kommer från högre universum, vilket hjälpte oss att återigen minnas vårt ursprung. Ett uppvaknande som gav oss insikten om uppdraget vi kommit hit för att utföra. 

Jag bär en stor ödmjukhet över möjligheten att få vara denna kanal, utan denna kontakt med den gudomliga källan av högre frekvenser hade jag aldrig kunnat verka och utföra dessa aktiveringar. Så all vördnad och tacksamhet till denna källa och flöde av energi som varje dag strömmar in i mitt hjärta och fyller mig med ljus och kärlek.

I GoldenStarCode använder jag mig av nya nedkanaliserade healingförmågor. Med tillgång till högre dimensioner och universum har jag bättre förmåga och större perspektiv att kunna hjälpa andra att hitta tillbaka till sitt autentiska jag och förstå sitt ursprung här på jorden. Genom mina healingförmågor hjälper jag mig själv och andra att stiga i frekvens och medvetenhet. Detta innebär att hämta tillbaka själsfragment och gudomliga förmågor för att bli hel och verka genom vårt sanna gudomliga jag.

Det högre chakrasystemet skapar balans för att känna sig grundad, trygg och känna tillit att verka i en högre frekvens av kärlek. Denna kärleksfrekvens hjälper oss alla att leva i harmoni och glädje som baseras på acceptans, respekt och villkorslös kärlek.

De två främsta healingförmågor som jag använder i denna aktiveringsprocess är en kombination av Lemuriansk & Arcturians healing, där jag verkar via det högre multidimensionella chakrasystemets samverkan med det gudomliga och universella nätverket. Denna samverkan stärker spiralkraften som hjälper oss att öppna vår multidimensionalitet. Jag samverkar även Alcyone, Sirius, Orion och andra gudomliga ljusvarelser som under healingen assisterar med ljus, kärlek och nya gudomliga verktyg.

Med tillgång det multidimensionella chakrasystemet och DNA-spiralens ursprungliga version var Lemurianer en kanal av ren kärlek och ljus. Det är genom denna högre ljuskanal av balans som vi får tillgång till att ta emot, förankra och sprida dessa högre frekvenser och ljuskoder som ger en djupgående läkning på cellnivå och öppnar en universell förståelse om energiernas påverkan i vårt mikro- och makro kosmos. Med guld- och diamant energier som förstärktes av laserkraften bar Lemurianer en stark healingförmåga.

Arcturians har en högt utvecklad förmåga att placera ett gyllene lager av ljus runt hela kroppen. Denna gyllene energi smälter in genom alla dimensionella lager och stärker vårt 5D hjärta. Arcturiansk healing ger oss ett inre gyllene ljus och ett ökat välmående som kan upplevas oöverträffligt i denna värld. Men lagen om fri vilja säger att denna högre energi endast kan ges ut när Du begär att ta emot och har önskan om att verka i samklang med ditt högre gudomligt syfte!

Alcyone förser dig med diamantljus som stärker ditt inre ljus. Diamantljuset är en energi av ädlaste kärlek som höjer vår frekvens och får oss att vibrera i mer kärlek. Alcyone healing av renaste kärleksljus har en infiltrerande verkan som löser upp ogynnsamma förbindelser. Denna djupgående läkning på cellnivå gör dig immun mot negativa energier och destruktiva influenser. Alcyone healingen tänder diamantflamman i hjärta och ljuskropp.

Sirius och Orion som också har koppling till Isis och Osiris assisterar med ljus av det feminina och maskulina som stärker DNA-strängarnas balans av det gudomliga.

 

Syftet med GSC-Aktiveringarna är att ge dig ökad förståelse om 13 DNA-spiralens multidimensionella funktion samt tillgång att använda dina ursprungliga krafter och förmågor. Aktiveringen och integreringen av dina högre universella chakran sker gradvis eftersom din fysiska energiform behöver anpassas i övergången från 3D till 5D.

 • GSC-Aktivering är en högre vibrerande frekvens som börjar manifestera en cellulär förändring av ditt Högre Gudomligt Medvetandet.
 • Aktiveringen öppnar Ditt gudomliga och inre heliga rum i ditt hjärta.
 • En aktivering eller en så kallad ”switch” slår på och påskyndar processen av uppvaknandet.
 • GSC-Aktivering renar och hjälper Dig att släppa på gamla minnen, blockeringar, mönster och föroreningar i kropp och själ som inte längre är gynnsamma för Dig och Ditt Högre Jag.
 • Aktiveringarna talar om för kroppen att återvända till ursprunget och den Gudomliga planen.
 • Medvetandet expanderar ditt DNA, ju mer vårt medvetande ökar desto mer expanderar vår inre spiralkraft.
 • Bidrar till balans och centrering så att alla processer sker i synkronitet med varandra.
 • Integrerar Kropp, Själ, Sinne, Gudomlighet och Ande.
 • Löser upp trauman i ditt nuvarande liv, i tidigare liv och liv i andra dimensioner.
 • Nedbrytningen av våra kroppar kan vändas genom aktiveringen. Du tar nytt anspråk för god hälsa och välbefinnande.
 • Avlägsnar energier från det lägre mänskliga kollektiva medvetandet av negativa medvetanden, föreställningar, trossystem, övertygelser, attityder mm som blockerar våra energiflöden genom det morfogenetiska fältet.
 • GSC-Aktiveringen får dig att börja använda din egen kraft till självläkning. När sinnet är läkt, kommer den fysiska kroppen att transformeras och vi kommer att återfå vår kompletta hälsa. Det är aldrig den fysiska kroppen som blir sjuk, utan sinnet. Sinnet försvagar cellernas förmåga att ta in ljus och vibrera i högre frekvenser genom förorenade känslor och tankar.
 • GSC-Aktivering ger dig påfyllnad. Denna spiralenergi med högre frekvenser bär på Dina ursprungliga kvalitéer och Skapelsens alla färger i obegränsade mängder.
 • GSC-Aktivering är en av de högsta frekvenserna på jorden som aktiverar och återställer DNA, högre chakran och energiflöden till dess ursprungliga kapacitet.
 • GSC-Aktiveringen bistår mänsklighetens och jordens uppstigning med helande ljus.
 • I GSC-Aktivering sker nedladdning av stjärnkoder med nya andliga konfigurationer som får dina energier att resonera i balans med ditt högre gudomliga jag.
 • GSC-Aktivering höjer dina frekvenser och ger dig ett större geometriskt rutnät av människor, platser, tider, saker och händelser som ger dig gudomlig inverkan.
 • GSC-Aktiveringen förflyttar dig från jordens tredimensionella matrix till den 5 dimensionella nya jorden.
 • Det universella systemet ansluter dig med högre dimensioner, vilket gör att universum blir din nya spelplan

I GSC-Aktiveringen får du tillgång till information, kunskap och verktyg för att bibehålla denna vibration med högre frekvenser i Ditt vardagliga liv.