GSC-Konsultation

GSC-Reading

Jag tolkar Dina namn, födelsenummer och födelsetid för att ge Dig en större förståelse om Dig själv, Din själ och Ditt gudomliga livsuppdrag. Via gudinne- och mästarkort ger jag Dig kanaliserade budskap om dina gudomliga gåvor, förmågor och själens högre syfte samt om var du befinner dig nu och dina potentiella möjligheter som du kan vidareutveckla. Du kan också ställa specifika frågor om som besvaras genom kanalisering.

Födelsenumret tillhandahåller individens kosmiska kod och livsnummer. Namnens numerologi beskriver individens personlighet, där den hebreiska kulturen har tillskrivit alla 22 bokstäverna i det hebreiska alfabetet en särskild siffra. Varje bokstav reduceras till en aritmetisk figur som håller en hemlig innebörd. Siffrorna som varje individ erhåller när de föds och tilldelas ett namn kommer från naturlagarna om universell dragningskraft.

Ditt födelsedatum och namn vibrerar i en frekvens som svarar an på Din själs tillhörighet och gudomliga ursprung. Dessa nummer har en betydelse som genomsyrar hela Ditt nuvarande liv. Dessa siffror har en innebörd som sammanfattar Dina personliga ändamål och de har även en djupare innebörd om Ditt syfte och livsuppdrag.

Siffrorna i Ditt namn och födelsedatum räknas samman och bryts ned till talen 1-9 förutom talen 11, 22 och 33 som är Mästartal. 

GSC-Reading: 850 kr (1 tim)

 

Boka eller anmäl intresse

Du kan även maila till angela@goldenstarcode.com

GSC-Vägledning

Har du frågor om ditt privatliv, relationer, jobb, drömmar och mål som du vill bolla och genom vägledning få mer klarhet över. Är det saker i ditt liv som gnager, oroar och tar energi och kraft. Vägledningen belyser nuläget, dina egenskaper, unika förmågor och vad som behöver åtgärdas för att välja den väg och riktning som får dig att må bra och känna tillfredsställelse inom dig och omkring dig.

Med nya perspektiv och insikter får du ökad förståelse om din nuvarande situation och vägledning om hur du kan stärka din inre kraft och göra den förändring som är nödvändig för att kunna förverkliga dina beslut och mål. Vägledningen lyfter också fram hur du kan få dina beslut att bli bärande, hållbara och långsiktiga.

30 min: 500 kr

45 min: 680 kr

1 tim: 800 kr

Boka eller anmäl intresse

Du kan även maila till angela@goldenstarcode.com

GSC-Livs Coaching

Livs Coaching är hjälp till självhjälp som ger dig personlig utveckling inom ett område du själv vill förändra.

Det är alltid inte tydligt att se vad det grundläggande problemet är som hindrar eller vad det är i livet som du verkligen vill förändra. Mitt uppdrag som coach är att ställa frågor som benar ut vad du vill och var du ska lägga ditt fokus för att lyckas. Som coach hjälper jag dig med verktyg, nya perspektiv och tips att våga möta dina rädslor för att ta de avgörande besluten.

Livs Coachingen kan handla om allt från att få ny motivation, prioritera, skapa balans, lära dig säga ifrån, bryta beteenden och mönster, hantera stressiga situationer och energikrävande konflikter, utveckla goda relationer som partner, kollega, vän och förälder, ta ut en helt ny riktning i livet, öka din hälsa och välmående, minska stress och måsten, ändra din livsstil, stärka självkänsla och självförtroende, se ditt värde och unika förmågor, uttrycka dina känslor och åsikter, utveckla din inre ledare, bygga upp positiva tankar och känslor som ger dig inre styrka att gå din väg för att nå dina livsmål.

Livs Coachingen är också en hjälp för dig som hamnat i en krissituation och behöver stöd att finna tillbaka till livet och glädjen. Genom att finna ditt inre balans finner du också yttre balans.

Livs Coaching 3 samtal: 2850 kr

Livs Coaching med 5 samtal: 4500 kr

Livs Coaching 10 samtal: 8000 kr

 

 

Boka eller anmäl intresse

Du kan även maila till angela@goldenstarcode.com