Om Labyrinten

Labyrinten består av kraften 13 och är även sammankopplad med de ursprungliga kristallskallarna i Lemurien. Denna dynamiska vibration och cirkel av 13 är en mycket kraftfull och transformerande konstellation som väcker de gudomliga koderna i våra heliga hjärtan. Den fundamentala programmeringen i denna formation är att i en faktisk tid i mänsklighetens evolution kommer de 13 kristallskallarna av tidlösa sanningar återförenas för att väcka en ny Era – med omvandling från ett gammalt paradigm till en ny multidimensionell värld. Vi som bär dessa programmerade DNA-koder har nu nått brytpunkten och möjligheten inom oss för att återställa denna formation.

Kristallskallarna är kompletta kunskapsbehållare som var och en innehåller ett särskilt specialiserat informationsområde – som ett levande bibliotek. Profetian säger att nu är tiden inne för den sanna uppvakningen av evigheten och enigheten. Det här är vårt jobb nu, att väcka den sanna kunskap som vilar inom oss. Tiden för den heliga cirkeln av universums 13 äldre närmar sig, och de ska vara här bland oss för att beskydda, återskapa och tjäna Moder Jords sanna essens och syfte. Denna cirkel bär inkodade vibrationer av högre energier och frekvenser. När cirkeln försonas kan återigen portalen till de 13 kristallskallarna av tidlösa sanningar som finns tillgänglig i en högre dimension inom oss öppnas. Signaler har skickats till dem som är ämnade att väcka den ursprungliga gudomliga versionen i deras heliga hjärtan.

Tillsammans med andra ljusarbetare har Labyrinten uppgraderats genom att vibrera i samma frekvens som de 13 kristallskallarna, vilket var viktigt för att återigen aktivera 13 nya och viktiga energipunkter i jordens inre. Det finns sedan tidigare ett hundratal energipunkter på jorden som aktiverats av alla de ljusarbetare som är involverade i jordens utveckling. Mitt uppdrag i jordens utveckling har bland annat varit att genom olika energiarbeten aktivera och stärka jordens 13 nya inre energipunkter. Dessa inre energipunkter har en djup inre länk till Lemurien och Shambala som är hjärtat av Agartha.

Genom labyrintens uppgradering kallas den nu för Lemurien-Labyrinten eftersom den är uppbyggd i samma 13 kraft och frekvens som den ursprungliga labyrinten i Lemurien.

Energipunkter är speciella mineralplatser som gör det möjligt för kosmiska portaler och jordens urkraftsportaler att förenas till en helhet. När dessa energispiraler sammanstrålar uppstår en ljusstråle som förbinder två olika dimensioner genom tid och rum till en multidimensionell vortex.

’If you want to find the secrets of the Universe, think in terms of energy, frequency and vibration.

’If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have a key to the universe”. – Nikola Tesla

Genom att befria oss från gamla inprogrammeringar och rädslor som blockerat våra inre krafter har vi nu tillsammans genom stillhetens energi möjligheten att nå vår inre kärna som ansluter oss till ursprungskällans gudomliga krafter.

Lemurien-Labyrinten är en energipunkt som förenar det kosmiska och jordiska energiflödet. Allt är förberett. Labyrinten har en central position och är laddad med koder till universums 13 portaler bestående av energier, frekvenser och vibrationer. Genom gyllene spiralen och den magnifika kraften 3, 6 och 9 kommer energipunkterna att öppna det 13:e universumet i jordens kärna, denna mittpunkt kommer att verka som en multidimensionell plats där alla universum och själsliga stjärngrupper kan mötas och genom förening uppnå Enhet.

Mycket av energiarbetet vid Lemuren-Labyrinten har skett i det dolda. Heliga cirklar av ljusarbetare har samlat vid Labyrinten och stärkt universumsklockan av 13 nycklar och integrerat förståelsen av energier, frekvenser, vibrationer samt 3, 6 och 9, som öppnar den inneboende kraften som finns i den multidimensionella DNA-spiralen. Med en större förståelse blir allt så mycket starkare. Nu är många av oss redo att träda fram och använda vår inre kraftmotor att driva igenom denna förändring. Den 13:e DNA-strängen kan återigen verka i vårt inre gudomliga hjärta.

Labyrinten är sammankopplad med den kosmiska portalen och den jordiska kraftportalen. Genom labyrintens unika spiralkraft kan det kosmiska och jordiska gudomliga nätverket förenas till en helhet. Ju fler vi är som öppnar denna förenade kraft av himmel och jord inom oss, desto fler blir vi också som får tillgång till universums nycklar att nu aktivera viktiga kosmiska portaler och energipunkter i jordens inre. Med gemensamma krafter kan vi ljusarbetare i olika former av energiarbeten stärka föreningen av det kosmiska och jordiska gudomliga nätverket genom att vara kanalen för denna högre frekvens av Kärlek och Ljus via Hjärtat av Moder Jord – Vårt Hjärta – Hjärtat av Fader Himmel.

Många själar från Atlantis verkar främst i det kosmiska nätverket medan själar från Lemurien föredrar att verka i det jordiska gudomliga nätverket som är kopplat till Moder Jords hjärta och Shambala. Genom uppgraderingen av det gudomliga nätverket kommer dessa grupper nu förenas och samverka för att nå Enhet på jorden. Gamla inprogrammeringar från Atlantis och Lemurien tiden som haft avsikt att motarbeta varandra kommer genom denna högre frekvens att lösas upp. Men för att lyckas behöver vi var och en med gemensamma krafter välja att verka i ljus och kärlek för att skapa frid och fred.

Genom att serva ljuset och kärleken verkar vi för det högsta gudomliga bästa. I föreningen av det kosmiska och jordiska gudomliga nätverket skapas ett nytt multidimensionellt nätverk där spiralkraften 13 kommer att få ett enormt genombrott.

Vad har Lemurien-Labyrinten för syfte?

Lemurien-Labyrinten är en stor hjälp för dig som Balans- och Ljuspelare att stärka din inre ljusstyrka och kapacitet att förankra och sprida mer ljus och energi. Labyrinten vibrerar och verkar i samma rytm och hjärtfrekvens som Moder Jords innersta kärna. Med 13 varv balanseras DNA-spiralens strängar. I samverkan med universumsklockan finns nedladdningar med universella nycklar och nya byggstenar att integrera i utvecklingen av den multidimensionella DNA-spiralen.

Dessa byggstenar består av energier, frekvenser och vibrationer samt den magnifika kraften av 3, 6 och 9 som ger förståelsen om DNA-spiralens samband med universum. Lemurien-Labyrinten är placerad på en av jordens energipunkter där en kosmisk portal sammanstrålar med jordens kraftportal. I denna sammanstrålning av krafter skapas ett nytt multidimensionellt nätverk där energi snabbt kan överföras till andra platser.

Genom jordens inre energipunkter ökar den gudomliga magnetismen i jordens kärna, vilket också gör det nya multidimensionella nätverket starkare. Det är denna förenade kraft av det universella och gudomliga nätverket som gör det möjligt för en ny gudomlig verklighet att träda i kraft.

Lemurien-Labyrinten stärker och balanserar din DNA-spiral, chakran, din inre kraft, vilket expanderar ditt energifält. Labyrinten fyller dig också med stillhetens energi och ger dig ett ökat energiflöde. När du besöker labyrinten får du också tillgång till universums nycklar som ger dig ny förståelse och högre medvetenhet.