Event online – Cosmic Royal Starlight
22 december

Den galaktiska nollpunkten vid Vintersolståndet påminner oss om att vår själ besitter en enorm styrka på alla nivåer och plan.

Det är nu dags att växa in i denna styrka och utveckla styrkans inneboende krafter genom att lita på vår process och kapacitet för vår själsliga utveckling och framsteg.

Nollpunkten av gudomlig balans är källan till att lösa upp tyngdlagen om gravitation som håller oss kvar i den jordburna energin.

 

Ljuskoderna från källan förser våra själar med plasmaljusets magnetiska dragningskraft för manifestation av vårt högre syfte.

Källjuskoderna är uppbyggda av en helig geometrisk spriralformad struktur. Denna matris av högt vibrerande ljusfrekvenser omstrukturerar gamla mallar, morfogenetiska banor och fält i vårt DNA till att vibrera i en högre frekvens av kärlek.

När denna nya struktur vävs in i vårt DNA och energifält får vi mer tillgång till själens gudomliga stjärnljus.

Ljusfrekvenserna anpassar vårt DNA att anta en mer fulländad form för att kunna överbrygga de förlorade länkarna till vår innersta källa.

Nollpunkten stärker Gudspunkten i vårt hjärta. Genom en fast punkt att förankra i, så kan vi flytta hela jorden. När vi medvetet förankrar i denna inre punkt skapar vi en hävstång som höjer oss över alla hinder som hämmat vårt andliga växande.

Vi är hantverkarna som utför detta storartade jobb. Det är vi som tillsammans lyfter oss själva och jorden till en högre dimension genom vår närvaro och kraft

Precis som livets träd har vi alla en inre kraft som gör det möjligt att hålla en högre grad av balans, harmoni och äkta makt av kärlek inom oss och omkring oss.

Livets träd är ett redskap som hjälper oss att kalibrera själen och gudomlighetens högsta uttryck av andlighet i våra hjärtan.

Livets träd

Med andlighetens rena uttryck aktiverar vi den rosa diamanten i vårt gudomliga hjärta. Den rosa diamantenergin är den heliga föreningen av vår gudomliga Moder och Fader som hjälper oss att komma i kontakt med det gudomliga livets sanna koder som finns skrivna i vårt hjärta.

Tillsammans skapar vi nya regnbågsbroar till en kärleksfull framtid. Regnbågar symboliserar Guds förbindelse med oss människor på jorden där vi som själar återigen kan stråla vårt rena kosmiska stjärnljus

När är det och vad kostar det?

Vi välkomnar dig att medverka i vårt event – Cosmic Royal Starlight som äger rum online vid Vintersolståndet fredag den 22/12.

Eventet online kommer att ske i en privat grupp där Anna och Angela kommer att publicera en guidad meditation. I gruppen kommer mer info att finnas och uppdateringar om eventet kommer också att göras.

Den guidade meditationen med detta högre energiarbete kan du göra när det passar dig bäst under dygnet fredag den 22/12. Du kan ta del av meditationen flera gånger och också i efterhand för att integrera dessa ljusfrekvenser i hjärta, kropp, sinne och själ.

Förberedelsen inför detta event kommer att starta igång redan vid din anmälan.

Kostnaden för att medverka i eventet online är 333 kr.

Anmälan sker genom att swisha 333 kr till 123 290 34 41 eller via bankgiro 212-1390 (DeaD’oro) senast 19/12.

Efter din betalning så skickar du ett pm om din anmälan till Angela på Messenger eller goldenstarcode@gmail.com för att få tillgång till länken till den privata gruppen

Varmt välkommen!

Anna Larsson och Angela Johnsson