KURS – VIBRATIONSLAGEN
22 april 2023

HUR VI MEDVETET KAN PÅVERKA VÅR FREKVENS FÖR ATT SKAPA POSITIVA EFFEKTER I VÅRT LIV

Universum är ett hav av energier som vibrerar i olika frekvenser. Allt som existerar i universum har ett elektromagnetiskt fält som inkluderar våra tankar och känslor.

Allt vi känner och tänker, oavsett om det är bra eller dåligt, avgör i vilken frekvens vi vibrerar. Genom vår frekvens attraherar vi människor, händelser och omständigheter som vibrerar med samma frekvens.

Om vi ändrar frekvensen av vår vibration genom att ändra hur vi känner och tänker kommer allt omkring oss att förvandlas, eftersom vi kommer att vibrera i en ny frekvens.

Det är aldrig för sent att förändra något som hänt oss eftersom vi alla har möjligheten att ändra hur vi känner för händelsen.

 

Många av oss har en känslomässig autopilot som agerar utifrån en omedveten impuls.

Känslorna påverkar våra tankar och våra tankar påverkar våra känslor. En positiv känsla ger en positiv tanke som genererar en ännu större positiv känsla.

Våra känslor är vår reaktion på vad vi upplever. Men många förstår inte att det är känslorna som är orsaken till vad som händer oss.

För att förändra något, oavsett om det är relaterat till vår hälsa, våra relationer, vårt arbete, våra pengar eller någon annan influens i livet så behöver vi ändra hur vi känner, tänker och upplever dessa aspekter.

 

 

Att beskylla, kritisera, beklaga och påpeka brister är former av negativitet, och allt detta skapar bara konflikter och disharmoni i våra liv.

Förändringar startar genom att vi tar bort ord som är kritiserande, negativa, hotande, nervärderande och obehagliga från vårt ordförråd.

Använd istället ord som är fantastiska, underbara, kärleksfulla, härliga, lysande och upplyftande.

Att vara ödmjuk, uttrycka tacksamhet, visa omtanke och vänlighet är handlingar som vibrerar i höga frekvenser.

Även om vi bara har 51 % bra tankar och känslor under dagen, balanserar vi vårt liv på nytt.

Varje negativ aspekt som vi lyckas vända ger oss lärdom, förståelse och nya positiva möjligheter som får oss att vibrera i högre frekvenser av ljus och kärlek.

Förståelse om frekvensernas påverkan gör att vi medvetet kan bryta återupprepande mönster som stör vår inre balans och harmoni.

Varje dag är en möjlighet till ett nytt liv. Varje dag är en vändpunkt i våra liv. Genom att förändra hur vi känner, tänker och agerar skapar vi stora positiva förändringar här och nu.

Vår själ är vårt inre universum och stjärnbibliotek där all information om vår resa genom oändligheten finns arkiverade.

Denna medvetenhet hjälper oss att omskapa våra liv.

Med hjälp av vårt stjärnljus ersätter vi nu lägre vibrerande strukturer som hämmat oss från att vibrera i vår rena frekvens.

Allt som skett i mörkret kommer nu att exponeras av vårt stjärnljus för att vi ska bli mer medvetna om vår sanna eviga existens och högre syfte.

Vi är här för att bringa ljus i våra liv och till världen.

Våra tankar och känslor har en direkt påverkan på vår kropp, vår hälsa, välmående och välstånd.

Själen är vår ledstjärna som vägleder oss att vibrera i högre frekvenser av ljus och kärlek.

 

Denna heldagskurs är en hjälp till självhjälp för att få mer förståelse om hur vårt elektromagnetiska fält fungerar och påverkar livets alla aspekter.

Vi kan ändra vårt elektromagnetiska fält och attrahera mer kärlek i våra liv genom förståelse om hur våra energier resonerar med frekvenserna som våra känslor och tankar vibrerar i.

Genom att förstå hur våra tankar och känslor om oss själva och om andra påverkar våra energier så kan vi bättre lösa upp och omvandla automatiska omedvetna impulser med lägre hämmande frekvenser som orsakar fysiska obalanser och blockeringar.

Kursen inrymmer flera dimensioner där vi även fördjupar oss i om hur också tidigare liv och tidslinjer kan påverka vårt nuvarande liv och hur vi med stjärnfrekvenser kan balansera och omvandla våra frekvensmönster till att vibrera i mer kärlek, ljus, glädje och harmoni för att skapa nya positiva möjligheter i våra liv.

Denna kursdag anordnas av Markus Johansson och Angela Johnsson.

 

När är det och vad kostar det?

Kursen Vibrationslagen äger rum lördag 22 april 2023

Tid: 10.00-17.00

Plats: Kursgården Carpe Diem, Sprängskulla 2, 432 66 Veddige

Investering: 1777 kr

I kursen ingår lunch och fika. För dig som önskar så ingår också som extra bonus ett gongbad söndag 23 april kl.11.00-14.00 med Ture Torstensson i hans Gongstudio i Torup, Drängsered. Med gongbad låter vi universums vibrationer stärka vårt elektromagnetiska fält att vibrera i högre frekvenser av ljus och kärlek. Det är frivilligt att medverka vid söndagens gongbad.

Anmälan: goldenstarcode@gmail.com eller via Messenger till Angela senast 10 april

Varmt välkommen!


Markus &Angela

Om Markus och Angela

Markus Johansson är utbildad Bicomterapeut sedan 11 år tillbaka. Bioresonans arbetar med kroppens energisystem för att lösa upp blockeringar samt belastningar som påverkar våra fysiska energisystem. Denna terapiform skapar en hälsoeffekt där kroppen börjar att självläka. Meridiansystemet och kinesisk medicin och chakrasystemet är exempel på vart Markus tittar på för att se hur det kommunicerar. Frekvenser är budbäraren på information. Är frekvensen blockerad kan inte informationen komma fram.

Markus arbetar som Bicomterapeut i hans företag Allerga och utbildar även nya Bicomterapeuter i hela Sverige.

Angela har sedan 2012 arbetat med GoldenStarCode som är en dimensionell healing med universella stjärnfrekvenser som hjälper oss att göra oss mer medvetna om själens eviga existens i syfte att i högre grad kunna hämta hem och förankra mer av våra universella stjärnfrekvenser i oss och på jorden.

Healingen med gyllene stjärnkoder belyser själens tidigare liv på jorden och på andra platser i Universum. Genom att ladda ner våra stjärnfrekvenser öppnar vi mer av vår stjärnmedvetenhet som belyser oss om vårt ursprung och högre gudomliga jag.

Angela har under sin andliga resa gått olika utbildningar inom friskvård, hälsa, healing samt andra alternativa terapier. Hon har också en masterexamen i Management.

År 2009 började Angela med hjälp av sina andliga guider att utveckla denna universella dimensionella healing. De andliga guiderna kallade denna healing för GoldenStarCode i syfte att med stjärnornas högre frekvenser väcka minnen i vårt själsarkiv, öppna vår stjärnmedvetenhet samt aktivera vårt gudomliga DNA och högre universella chakrasystem.

De gyllene stjärnkoderna stärker cellernas ljuskapacitet, vilket också höjer frekvensen av ljus och kärlek i oss, vilket ger oss en större förståelse om hur balans och samverkan mellan kropp och själ ger oss mer medvetenhet om helheten.

 

Mer info om våra verksamheter.

Markus Johansson: https://livfslyftet.se

Angela Johnsson: www.goldenstarcode.com

Ture Torstensson: www.worldpeacegongplayer.se