En förhöjd frekvens av kärlek har nu gjort inträde med anspråk att medvetandegöra känslor, tankar och beteenden som inte går i linje med ditt högre gudomliga jag.

För att avancera till nästa nivå behöver vi dumpa av gamla laster.

Denna tömning kan innebära att tillvaron kan bli lite skakig när saker och ting vänds upp och ner. Oväntade smärtor kan helt plötsligt dyka upp som får oss att tappa fotfästet. När energierna vid frekvenshöjningar kulminerar och kastar omkull tillvaron så finns det dem som utnyttjar situationen med smickrande erbjudanden.

Förändringar har ofta en tendens att förstärka obalanser för att synliggöra vad som behöver balanseras. När vi genomgår djupgående transformering är vi extra sårbara och kan därmed ha svårt att känna in och skilja på vad som är äkta och vad som är bluff.

När vi befinner oss i obalans kan lågfrekventa energier komma åt oss. De dyker upp fortare än vi anar.

Dessa energier är påflugna och med smicker och lovord blir vi förblindade att göra förhastade beslut som vi aldrig gjort i ett balanserat tillstånd.

Vid turbulenta energier kan inre kaos förekomma. Detta kan göra oss både stressade och desperata. När dessa egenskaper träder in är det lätt att välja kortsiktiga ohållbara lösningar.

Så var alltid extra försiktig om du vid dessa transformationer känner dig obalanserad. Försök att stilla dig genom att samla och jorda dina energier. Du tar alltid bättre beslut när du är lugn och samlad.

Har du kvar gamla ogynnsamma initieringar från detta och tidigare kan dessa starkt göra sig påminda. Var uppmärksam när gamla initieringar triggas igång. De kan pocka på och locka dig att återigen bli indragen i ogynnsamma sammanhang.

Ansvaret vilar i våra händer genom att göra medvetna val. Att stiga i nivå innebär ett kunskapsprov.

Du kommer genom detta prov visa dina alkemistiska förmågor att urskilja, genomskåda, befria och omvandla lågfrekventa energier till positiva energier och lärdomar som ger dig bränsle att använda en högre växel som får dig att accelerera i en ny frekvenshastighet.

Med god urskiljningsförmåga och inre styrka undviker vi att falla för yttre frestelser. Ju bättre vi blir på att hantera och balansera vår känslighet desto tydligare blir vår förmåga att urskilja.

Initiering betyder att introducera nya energier och detta kan ske via aktiveringar, inprogrammeringar, auratransformationer och implantat.

Vi påverkas starkt av vem det är som utför initieringen. Tar du emot nya energier, ljuskoder och aktiveringar från någon med lägre frekvens än dig då kommer din frekvens att sänkas till givarens nivå och givarens frekvens kommer att höjas till din nivå. Det sker då en så kallad energi-swish som är ogynnsam för mottagaren.

Många bär också ogynnsamma initieringar som härrör från tidigare liv. Dessa initieringar kan vara djupt inpräntade i våra själar, vilket hindrar vår själsliga utveckling.

Är dessa själsliga präglingar oläkta kan misstagen upprepas liv efter liv, vilket förvärrar skadan.

Initieringar från tidigare liv med orena avsikter kan ha orsakat själen olika åkommor. Vissa initieringar kan orsaka att själsdelar frys in och blir förstelnade, vilket kan göra oss handlingsförlamade. Andra initieringar kan ha blivit utförda genom smärtsamma ceremonier eller ritualer som gjort själen paralyserad. Känslor och kroppsdelar kan då bedövas och i vissa fall kännas helt bortdomnade.

Det finns även initieringar som skapar beroende i form av spärrar som hindrar dig att själv nå nästa nivå. Endast läraren kan öppna spärren genom en ny initiering som då kan få dig att stiga till nästa nivå.

Sedan finns det initieringar som kapar din själ på energi, vilket gör att du ständigt får kämpa med att fylla på. Själsligt dränage gör att du tappar ork, kraft och lust.

Initieringar kan också förekomma som eteriska implantat. Dessa inplanteringar känner av din frekvensnivå. Det är vid frekvenshöjningar som vi kan låsa upp inre dörrar och nå nya nivåer. Implantatets syfte är att störa vår frekvens att stiga, vilket stoppar vår utveckling och tillkomst till vår högre medvetenhet.

Vi har länge nog tampats med dessa destruktiva energier som hämmat mänskligheten, jorden och universums utveckling.

Genom ett gediget och tålmodigt energiarbete har flera av dessa lågfrekventa ingripanden identifierats av ljusarbetare. I samverkan med universum sker nu extrainsatser för att befria själar från initieringar som gjorts olovandes. Många av dessa skadliga övertramp har pågått i årtusenden och har skett utan själars tillåtelse. Initieringar från falska mästare som överträtt de gudomliga lagarna om fri vilja kommer nu att avlägsnas genom nya frekvenskoder från en ny ljusstråle med intensifierande styrka som är utformade just för detta syfte. Detta är en unik möjlighet som ges till dem som väljer att ta emot denna hjälp.

Jordens portaler har efter alla portalöppningar blivit mer mångdimensionella. Genom dessa portaler kan multidimensionella ljusstrålar strömma in med mer högfrekvent energi.

I denna nya ljusstråle har Moder Maria och Maria Magdalenas strålar sammanfogats till EN samlad och förstärkt feminin kraft. Syftet med denna sammansmältning är att öppna en ny hjärtfrekvens i våra hjärtan som får våra kroppar att öka i vibration. Förutom frekvenskoderna förser ljusstrålen oss med en vibrerande kraft att spränga spärrar och begränsningar som hindrat oss att stiga i frekvens.

När vi accelererar till en högre nivå och börjar använda vår kraft till att förverkliga våra mål och tjäna den gudomliga planen finns det längre ingen möjlighet för lågfrekventa energier att komma åt oss. Genom att vibrera i en högre frekvens av kärlek blir vi immuna och onåbara för lågfrekventa energier.

Strålen som redan är aktiverad i de högre sfärerna förs nu successivt ner till jorden via stjärnornas och centralsolarnas portaler.

Den Gudomliga Planen ger oss alltid den fria viljan att välja. Varje handling är en lärdom och vi bär själva ansvaret för alla beslut och handlingar som vi gör. Själar som gett tillåtelse till att ta emot ogynnsamma initieringar behöver genom medvetna val och handling ansvara för att nu bli kvitt från dessa förbindelser en gång för alla, även om det skett på annat sätt än vad som utlovades vid överenskommelsen. Och även här finns hjälp att få genom strålens vibrerande kraft.

När vi är kvitt från initieringarnas negativa påverkan kan vi ostört börja reparera de skador som dessa energimässiga ingrepp orsakat oss.

Precis på samma sätt som när vi lämnar in vår bil till en kunnig bilreparatör för service eller reparation behöver vi vara lika noggranna vid fysiska och själsliga åkommor att vi även här vänder oss till kunniga experter för att undvika att förvärra skadan. Det är endast utbildade läkare som vid operationer får lov att utföra fysiska ingrepp. Tänk på att healing är ett energimässigt kirurgiskt ingrepp som ska utföras med största respekt och i samverkan med det högre gudomliga syftet.

Har du erfarenheter om initieringar, bra som mindre bra? Då är du varmt välkommen att dela dessa i denna blogg.

Med Kärlek

Angela Johnsson

GoldenStarCode – Gudomliga Stjärnkoder för en högre Stjärnmedvetenhet