De 13 kristallskallarna som i begynnelsen fanns i Lemuriens pyramid, bildar tillsammans en formation som kallas Arken. Arken består av en cirkel med tolv kristallskallar från de heliga planeterna i universum med den största trettonde skallen placerad i mitten.

Den trettonde skallen representerar mångfalden av det universella multimedvetandet som sammanbinder kunskapen om alla de heliga planeterna i de 12 högre universumen. I cirkelns mitt råder total balans av enhet och helhet. Den 13:e skallen av diamant är den centrala kraften som utstrålar alla universums variationer av vibrationer, energier och frekvenser.

Cirkelns dynamiska vibration av 12+1 är en mycket kraftfull och transformerande konstellation som väcker de gudomliga koderna i våra heliga hjärtan. Den fundamentala koden i denna formation är att i en faktisk tid i mänsklighetens evolution kommer de 13 kristallskallarna av tidlösa sanningar återförenas för att väcka en ny Era – med omvandling från ett gammalt paradigm till en ny värld. Vi bärare av dessa fundamentala DNA-koder har nu nått brytpunkten och möjligheten inom oss för att återställa denna formation.

Kristallskallarna är dimensionsportaler till universums multidimensionella bibliotek. När vi som helhet är redo att använda dessa Gudomliga Bibliotek kommer vi erbjudas en ny värld av skönhet, kreativitet och villkorslös kärlek.

Varje kristallskalle innehåller ett särskilt specialiserat informationsområde. Profetian säger att nu är tiden inne för det sanna uppvaknandet av evighet och enighet. Det här är vårt jobb nu, att väcka den sanna visdom som vilar inom oss. Tiden för den heliga cirkeln av universums 13 äldre närmar sig, och de finns här bland oss för att beskydda, återskapa och tjäna Moder Jords sanna essens och syfte. Denna cirkel bär inkodade frekvenser med högre vibrationer. När cirkeln försonas kan återigen portalen till de 13 kristallskallarna av tidlösa sanningar som finns tillgänglig i högre dimensioner öppnas inom oss. Signaler har skickats till dem som är ämnade att väcka den ursprungliga gudomliga versionen i själ och hjärtan.

När cirkeln sluts kan återigen kristallskallarnas tidlösa sanningar integreras i vårt medvetande. Denna högre vibrerande kristallina frekvens genererar en förändring av vår planetära matris.

Vi välkomnar den gudomliga planen att träda i kraft. Tiden är här för återkomsten av de äldre och återvändandet av de vise. De vise är vi. Det är nu dags att gå ut i världen och sprida ljuset av gudomliga sanningar. Vår heliga gudomliga flamma har bevarats för ändamålet att med kärlekens låga älska allt och alla, att älska en värld som genom vilseledande illusioner förlorat tron och hoppet av sann och evig kärlek.

Den centrala kraften av den 13:e multidimensionella kristallskallen aktiveras succesivt i Moder Jords inre kärna för varje uppgradering av den kristallina frekvensen. Så välkomna denna heliga cirkel av 13 att väcka den inkodade ursprungliga kraften som får alla universum att sammanstråla till ETT Multiuniversum av Enhet och helhet i dig och på jorden. I denna gudomliga närvaro av oändlighet finns alla dimensioner att tillgå. Allt som sker i det inre sker också i det yttre.

Kristallskallarna kommer att avslöja visdomen om de högre universella lagarna för dem som är mottagliga för denna sanning.