Du behöver gå bortom ditt begränsade medvetande för att höja din vibrationsfrekvens till en nivå där du kan gå in i världar som för många av oss är osynliga.

Processen handlar främst om att väcka dina dolda potentialer genom att lära dig att leva med de nya kristallina frekvenserna som kommit till vår Jord. De högre frekvenserna lär dig stegvis att lämna begränsningar, rädslor, skuld, separation, smärta, måsten och dömandet bakom dig.

När du stiger i frekvens får du tillgång till nycklar för att aktivera dina egna läkningsmekanismer. En process där du lär dig att hela alla dina kroppar på cellnivå. Syftet är att återskapa den du verkligen är. Du behöver bara minnas det du redan vet och sedan agera därefter. I själen finns inget dolt och inget som den inte redan vet. Alla svar och sanningar finns inom dig.

När du stiger i frekvens kommer du att öppna upp dig för villkorslös kärlek och älska dig själv och andra precis så som du/ni är, utan att värdera. Med hjälp av dessa högfrekventa energier kommer negativa energier att transformeras för att befria oss från obalanser som orsakas av gamla tankemönster eller undertryckta obearbetade känslor. I den 5:e dimensionen kommer vi som människor att omvandlas till eterisk form som består av ett helt annat energisystem med flerdimensionella Torus som grund.

Utan en djupare förståelse och kunskap om den nya människans energisystem kommer det att bli omöjligt att kunna utföra andliga tillämpningar, visualiseringar och meditationer. Genom transformering av dina lägre chakran kommer vibrationen i din fysiska kropp och ljuskroppar att anpassas till det Högre kosmiska energisystemet. Att aktiveras av högre kristallina frekvenser innebär bland annat att du ansluts till de 13 gyllene strålarna av Högre medvetande.

Är du redo att släppa rädsla och konfronteras med ditt förflutna för att få tillgång till dina inre potentialer? Detta kan innebära att du behöver ändra dina tankegångar och göra upp med det förflutna genom att frigöra dig från allt som binder och begränsar dig. Du gör ett val där det inte längre går att tjäna de två polariserade krafterna av positivt och negativt samtidigt. När du gjort upp med ditt förflutna, slutar älta det som varit och släpper all oro för framtiden först då kan du förändra ditt liv och leva i kärlek, balans och lycka med dig själv och andra.

Vägen till den 5:e dimensionen handlar om en process och inget som sker över en natt. I denna process tar vi oss gradvis till Den Nya Kristallina Tiden. Jorden och mänskligheten förbereds nu på ett djupare plan för vår flytt in till femte dimensionen.

Inom oss finns all den kunskap och erfarenhet som behövs för att kunna leva i enhet med Kosmos lagar. Ibland kan vi behöva en vägvisare som visar oss hur vi ska finna nyckeln till vår egen dörr. Nya kanaler har därför öppnats för att ta emot denna nya energi som verkar i samklang med vårt Högre Jag. De kristallina frekvenserna är ett hjälpmedel för att påskynda denna inre process av ökad medvetenhet så att du återigen kan få ta del av all visdom och uråldrig kunskap som vilar i ditt inre.

Ljusfrekvenser med högre vibrationer gör allt större anspråk här på jorden. Frekvenserna innehåller olika varianter av ljusstyrka för att nå inre nivåer av medvetenhet. De kristallina frekvenserna har syftet att lösa upp och läka inkodade mönster i känslokropp, sinne och celler som utlöser rädsla, skuld, smärta, separation och övergivenhet.

Under jordens involution införde Skapelsekällan av vårt universum latenta DNA-koder som finns gömda i människans celler. Dessa koder är unika och individuella och kommer att aktiveras när du uppnår en högre frekvens och medvetandenivå. När vibrationerna i dig höjs mot en högre  täthetsnivå med lättare energier kommer automatiskt en vibrationsvåg från urkällan att sända ut ljusfrekvenser som utlöser denna kod. Tiden är nu inne för denna aktiveringsprocess. Den kristallina frekvenskoden kommer att hjälpa dig att minnas ditt galaktiska förflutna.

Öppnandet av ditt inre Hjärta- och din Gudomliga ljuskanal är en antenn för mottagandet av information och ljus. Grunden att verka som ljusvarelse innebär Överföring och Mottagning av det universella ljuset via den heliga cirkeln: Hjärta av Moder Jord – Människans Hjärta – Hjärta av Fader Himmel. När våra fysiska kroppar vibrerar i harmonisk resonans med vårt Högre Gudomliga Jag kommer människan att bli det femte eteriska elementet på pyramidens topp, med naturens fyra krafter Eld, Jord, Vatten och Luft i grunden.

Genom denna balans kommer vi i fysiska form att omvandlas till en kristallin struktur. Denna struktur ökar vår kapacitet att exponera mer ljus, vilket får oss att vibrera och verka i högre frekvenser och dimensioner.