Något fantastiskt sker när vi går in i nolltid och alla våra själsliga tidslinjer slås samman till EN samlad kraft. Vi går nu in i ett nytt år med gynnsamma vibrationer som stärker själens mästerliga krafter att slå upp de universella portarna med tillgång till den fria nollpunktsenergin.

Denna sammanslagning kommer generera en inre expansion när varje del av dig nu kommer att förenas i dig. Förflyttningen av dina tidslinjer innebär att dina själsliga erfarenheter och visdomar samlas till en enad kraft som öppnar nya möjligheter att manifestera högre visioner och kosmiska sanningar.

För dem som har älskat och accepterat sig själva och sin dualitet har genom sitt sanna jag uppnått vetskapen om att goda avsikter som kommer från ett rent och kärleksfullt hjärta aldrig kan orsaka någon skada. Denna insikt kommer att ge dig en inre frid och fred. All separation kommer att upplösas när alla dina delar smälter samman till en fullkomlig enhet av harmoni.

Denna omvandlingsprocess sker gradvis och det finns många saker som kan komma att ske.

Vi har alla ett val. Vissa kommer med en ny kristallin energiform att flytta in till den nya jorden. Andra flyttar tillbaka till galaxer eller universum där de har sitt ursprung. Några flyttar till högre sfärer av dimensionella utrymmen där vi alltid funnits men inte varit medvetna om.

Från ett allomfattande perspektiv handlar denna evolution om termer av en bråkdels sekund, men erfarenheten kommer att upplevas som timmar av gudomligt helande med kärleksfulla och lugnande energier där du i trygghet vilar i Skapelsens händer och låter din gudomliga mästarsjäl födas på nytt. De som väljer att stanna kvar på jorden kommer att leva här som  helt nya kosmiska varelser.

Denna omvandling kan manifesteras på många olika sätt. När själens stjärnljus lyser inifrån och ut kommer cellerna föryngras och ge oss utstrålning av hälsa och välmående. Genom att släppa det gamla livet med tyngre densitet kommer vi börja att leva i lätthet och enkelhet.

Det kärleksfulla och vackra i detta skifte är att du först hjälper dig själv för att sedan hjälpa andra som du möter på din väg. Alla möten kommer att berika ditt liv och få dig att växa. Genom att förse oss själva och andra med villkorslös kärlek kommer alla hjärtan att centreras, vilket behöver äga rum för att kunna acceptera och vara öppen för allt gudomligt som kommer att utspela sig i detta nya universella flöde.

För dem som ännu inte befinner sig på en frekvensnivå av medvetet tillstånd att förstå och acceptera detta skifte har en parallell dimension skapats med en central punkt av balans som kommer att vara tillräckligt stark för att sätta den enskilde på en väg av kärlek för att kunna stiga i frekvens och nå en högre medvetenhet.

Med öppnandet av våra högre universella chakran har vi möjlighet att anpassa oss till våra högre kosmiska förmågor. Den centrerade kraften av kärlek i våra hjärtan gör att vår kropp blir lättare och flyter samman med de naturliga cyklerna som ger oss tillgång till naturkrafterna i kosmos och på jorden.

Universums dörrar är öppna för dem som är redo att följa det gudomliga flödet. Så stilla ditt hjärta för att nu lyssna på denna Gudomliga vibration av kärlek som sänds från källan för att väcka Din mästarsjäl. Det är när mästarsjälen träder in i våra kroppar som vi på fysiskt plan kan koppla samman och bli ett med det kosmiska stjärnhavet.

Lågfrekventa energier och förbindelser som inte längre är gynnsamma för vår själsliga utveckling kommer i takt med att de förhöjda kristallina frekvenserna som strömmar in på jorden att avprogrammeras.

Denna process där alla våra själsliga tidslinjer slåss samman till EN mästerlig kraft ger oss nya fantastiska möjligheter att göra evolutionära qvantum språng.

Qvantum är en så kallad sammanflätad laddning med frigörande krafter som gör det möjligt att förflytta energi över långa avstånd.

2020 är mästaråret då vi samlar och laddar själ och hjärta med qvantum krafter. En bärande kraft som är hållbar och långsiktig.