Som Du säker känner av befinner vi oss just nu i en stor förändring som succesivt ökar i takt med att vi ljusvarelser expanderar i ljus och kärlek.

Frekvenshöjningen som nu pågår påverkar oss på alla nivåer – emotionellt, mentalt, fysiskt, själsligt och andligt.

Under de senaste åren har intensiva vågor av kosmisk energi i omgångar kommit till jorden genom vår sol direkt från högre universella ljuskällor. Energiernas främsta syfte är att hjälpa oss att öka ljuskvoten genom att omvandla omedvetna aspekter till förståelse och medvetenhet.

Det är först när vi blir medvetna och får förståelse om omedvetna händelser i våra själsliga tidslinjer som vi kan läka våra läckage där vi tappar energi och kraft. Själsliga skador påverkar vår ljusstyrka och fysiska förmåga att vibrera i högre frekvenser av ljus och kärlek.

Dessa frekvenshöjningar sker nu för att vi ljusvarelser ska få större möjlighet att bryta oss loss från lägre medvetandenivåer. Vi behöver bli fria för att kunna anpassa våra känslor och tankar att vibrera i ett högre tillstånd.

Att bryta sig loss innebär viljan och modet att våga ta nya initiativ som kanske är obekväma eftersom de kan utlösa starka reaktioner i dem som befinner sig i vår omgivning. Det kan handla om att säga ifrån och avsluta förbindelser med dem som tar dig förgivet. Eller att du går din väg och förverkligar nya visioner som är svårt att smälta och förstå för dem som är på en annan frekvensnivå.

Det är nu dags att ta detta kliv för att leva och verka från djupet av våra hjärtan. Vi har inväntat alldeles för länge på att omgivningen ska förstå våra sanningar. Men de kommer först förstå genom att bli omskakade av vår manifestation. Det är när vi förankrar vår sanning i form av ord, handling och förverkligande som den kommer att bli gällande på jorden.

Intensiteten av dessa energier, tillsammans med stora förändringar i det elektromagnetiska fältet som finns i och runt vår jord innebär att våra energifält i snabb takt kommer att förändras. En förändring som nu behövs för att vi ska kunna anpassa oss på alla inre plan och få tillgång till denna högre frekvens av ren kosmisk energi. Detta gudomliga nätverk av gyllene diamantljus bär en viktig funktion i läkandet för den själsliga utvecklingen på vår jord och i oss människor.

Ljuskoderna är uppbyggda av helig geometri som innehåller ett qvantum av frekvenser. Denna matris av högre ljusfrekvenser omstrukturerar gamla mallar, morfogenetiska banor och fält i vårt DNA till nya mönster av kärleksvibrationer. När denna nya struktur vävs in i vårt DNA och energifält får vi mer tillgång till vår gudomliga signatur och källa av elixir.

När denna heliga vätska av ljus fyller vårt undermedvetna kommer många djupa sår som påverkar vårt dagliga liv att rengöras, rensas och läkas. Genom denna djupgående läkning blir vår DNA-spiral mer fulländad genom att vi återfår de förlorade länkarna till vår gudomliga källa. Det som sker i det stora kommer via detta ljusnätverk att återspeglas i det lilla och vice versa eftersom dessa ljusfrekvenser speglar en djupare förståelse av medvetenhet i hela universum. Denna anpassning och struktur av ditt DNA och energifält är en viktig länk för ett högre kosmiskt medvetande.

Det är din inre kraft och ljusstyrka som avgör hur stor mängd av dessa högre energifrekvenser som du kan ta emot och hålla i ditt energisystem. Vibrationerna i detta kärleksljus hjälper dig också att omvandla dina känslomässiga, mentala och fysiska smärtor till styrka, vilket gör att du expanderar och utvecklas på alla nivåer.

Precis som livets träd har vi alla en förmåga att utveckla en inre kraft som gör det möjligt att hålla en högre grad av ljus, kärlek, balans och harmoni inom oss och omkring oss. Livets träd är ett redskap som hjälper dig att kalibrera själen och gudomlighetens högsta uttryck av kärlek i ditt hjärta. Det är denna ljuskanal med starka rötter och krona som förenar himmel och jord i våra hjärtan.

Ljuskoderna återskapar länken som får Själ och Gudomlighet att förenas till en enad kraft i ditt hjärta. Själen bär visdom som kommer av upplevelser och prövningar. Gudomligheten bär din innersta essens av ren villkorslös kärlek. Genom denna förening blir du din egen alkemist som omvandlar det omedvetna till visdom och högre medvetenhet som får dig att vibrera i mer kärlek.

Genom denna inre omvandling kommer du att fylla en viktig funktion i energiarbetet att utforma och stärka denna gudomliga väv av ljus över hela planeten. När vi återigen förenas med vår själsfamilj kan vi återta vår gudomliga plats och utstråla vårt stjärnljus från våra hjärtan. En inre harmonisk värld skapar också en yttre värld av harmoni.

Detta skifte innebär en ny medvetandenivå på jorden. Många av oss ljusvarelser är nu redo att ta emot dessa intensiva energivågor i syfte att stärka vår inre vibration av ljus och kärlek för att på bästa möjliga sätt bidra med det gemensamma energiarbetet att sammanväva detta gudomliga nätverk med förhöja frekvenser.

Det är därför extra viktigt för oss som medverkar i detta energiskifte och övergång till en högre medvetenhet att ge oss själva tid att i stillhet reflektera, bearbeta och följa vår inre sanning. För att ankra och hantera dessa högre frekvenser är det också viktigt med jordning, vila och hälsosam kost. Våra kroppar behöver mycket kraft och energi i denna intensiva process och omställning.