Det är Gudinnans kraft av kärlek som genomsyrar allt levande. När vi öppnar denna kärlekskraft i våra hjärtan kan vi också känna denna inneboende kraft i allt vi ser, känner och möter. Denna rena essens av kärlek finns i träd, stenar, blommor, djur och i andra människors gudomliga hjärtan.

Gudinnan bär jorden och universums helande kraft och representerar Kärlek – Vishet och Balans.

Gudinnan representerar och uttrycker vår Moder som bär denna högsta och renaste aspekt av kärlek. Gudinnan väcker vår inre kraft av att medvetet börja stärka de högre vibrationerna inom oss.

Frekvenser som är i harmoni och samverkar med varandra attraheras till varandra. Genom attraktion av harmoni, kärlek och balans kan vi förflytta oss till frekvenser som vibrerar på högre nivåer. Därför är det viktigt att höja vår frekvens för att kunna attrahera högre frekvenser.

Gudinnan ber oss att minnas vår kraft och vårt rena ljus. Hon påminner oss om vår inre gudomliga flamma av kärlek. Gudinnan vill att vi ger plats och uttrycker all den visdom som vår medvetna själ bär med sig genom alla de inkarnationer och tidigare liv som själen haft här på jorden och även i andra världar, dimensioner och högre civilisationer.

Nu är det gudinnans tid. Vårt gudomligt feminina väsen ska återigen träda fram och stå i sin gudinneliga kraft och högre sanna jag för att återta makten att få vara fri, oberoende och oändlig.

Gudinnan ber dig att tillåta dig själv att lysa och skina precis som den vackra och strålande stjärna du en gång föddes från.

Gudinnan ger oss visdom om de kosmiska kärlekslagarna som innebär att allt som existerar kommer ursprungligen från ren energi. Energiformer på olika nivåer vibrerar i olika unika frekvenser. Ju snabbare energin vibrerar, desto högre är frekvensen. Ingenting vilar, allt är i rörelse, allt vibrerar.

Det är inte bara materia som vibrerar i olika frekvenser utan även känslor, tankar, ord och handlingar. Beroende på vad vi attraherar kan vi förstå om dessa aspekter inom oss vibrerar i harmoni eller disharmoni.

Gudinnan bär en högre diamantmedvetenhet som består av universums alla frekvenser. Detta helande spektrum av ljus gör dig medveten om att allt omkring dig påverkar din frekvens. När din energimedvetenhet höjs kommer du intuitivt veta vilka situationer, personer, tankar och känslor som höjer din frekvens och får dig att känna dig gladare, lättare, friare, harmonisk, starkare och mer kraftfull.

När du omger dig med människor som är positiva hjälper de dig att höja din frekvens. Om du istället umgås med personer som medvetet eller omedvetet i tanke, känsla och handling uttrycker vibrationer av negativa nyanser kommer detta att påverka dig negativt, vilket sänker din frekvens.

I detta kristallina paradigm skifte sker nu stora förändringar mellan den feminina och maskulina energin på vår jord. Med hjälp av vår inre gudinna kan vi väcka en ny nivå av kärlek. Denna process är viktig för att vi själva och jorden ska komma mer i balans.

För att denna balans och övergång ska ske behöver vi rensa, rena och läka för att lämna mer utrymme till de feminina energierna.

Genom att väcka vår Universella Stjärn-medvetenhet och feminina kraft hjälper vi både oss själva och jorden.

Gudinnans helande krafter ger dig Tillit och Tro på dig själv. Gudinnan stärker dina gudomliga rötter och väcker Urkraften att stå i din sanna kraft. Genom Gudinnans oändliga krafter får du hjälp att ta emot speciella stjärnvibrationer med finare ljuskoder som väcker gudomliga gåvor och förmågor.

Gudinnans helande kraft hjälper dig också att öppna och stärka din kontakt med Mästarsjälens högre kosmiska vibration som väcker ny universell medvetenhet. Vi är alla kanaler och mottagare av den gudomliga källan av renaste kärlek. Nu är tiden då många själar är redo att återigen öppna denna frekvens av kärlek i våra hjärtan.

Varmt välkommen att medverka i 22 dagars Gudinnehealing Christina Grossi och Angela Johnsson som hjälper dig att läka och balansera för att öppna ett flöde av ren medveten kärlek i våra hjärtan.

Mer info: https://goldenstarcode.com/event/22-dagars-gudinnehealing-med-christina-och-angela/

Sista anmälan: Lördag 1/2