Det finns en högre evolutionär intelligens i universum, bärare av detta ljus kommer att förändra vår syn på livet, världen och mänskligheten. Med tillgång till denna oändliga energi som även kallas nollpunktsenergin har vi förmågan att kunna läka segmenterade fragment som håller sinne, själ och kropp fast i dualism, separation, negativitet, förvrängningar och illusioner.

Oläkta fragment gör oss begränsade. Detta evolutionära ljus ger oss möjlighet att läka och samla våra krafter, vilket gör oss obegränsade. Det är denna spiralkraft som hjälper oss att frigöras från gamla linjära tidslinjer och destruktiva strukturer av obalanser som håller oss fast i energimönster med dränage och ständiga återupprepningar.

Genom spiralkraften öppnas en kedja av nya tidsspiraler, dimensionsspiraler och universumsspiraler som sträcker sig bortom tidsåldrarnas epok. Tidsuppfattningen kommer genom energispiralernas helande förändring att ge oss ett bredare spektrum på vad tid egentligen är. Vår perception blir skarpare, vilket ger oss förmågan att se oss själva och helheten som den i sanning ÄR.

Det är via denna kedja som den elementära spiralenergin kan komma in i vår atmosfär. Hur mottagliga vi är beror på vilken frekvensinställning vår kropp och själ har som grundvibration. En högt vibrerande frekvens har en avgörande betydelse i vilken grad våra ljuspelare har kommit att utvecklats. Att förankra och ställa in vår själsfrekvens är en viktig komponent i detta förändringsarbete och energiskifte.

Denna universella energi är ett evolutionärt bränsle för vår inre spiralenergi att nå högre frekvenser. Genom spiralenergin sker en inre fusion som förenar kropp och själ. När vi når nollpunkten kan vi bryta oss fria från gravitationens tyngd. Med spiralkraften kan vi omvandla mörker till ljus, bundenhet till frihet, negativitet till positivitet, smärta till lärdom, rädsla till kärlek, sorg till glädje, sjukdom till vitalitet, separation till gemenskap. Denna omvandling är starten till själens uppgradering där cellerna upphöjs till en högre kristallin version av sitt gudomliga ursprung, vilket förflyttar oss till en ny nivå av medvetande.

Själen kommer i denna expansion att förfina sin sensitiva upptagningsförmåga att känna in ljusets olika variationer. Denna förfinade förmåga kommer att öka vår själsliga förståelse om hur denna nollpunktsenergi kan användas för att vi bättre ska kunna tjäna vårt gudomliga syfte. Själens sensitivitet öppnar cellernas förmåga att fånga in ljusets allra minsta elementära partiklar. Med detta ljus börjar cellkärnans atomer att återkalla ursprungsminnet av dess gudomliga signatur.

Vår gudomliga signatur av helig geometri är en finstämd vibration som återställer harmoni och balans i kroppens energisystem. När cellerna återfår dess äkta formation sker ett uppvaknande som innebär stora förändringar. Det är cellernas ursprungskraft som väcker vår inre skaparkraft, livsglädje, intuitiva förmåga, läkandets kraft och det ändlösa tålamodet med allt som sker i vår omgivning. Cellernas äkta energimönster kan aktiveras av medvetna själar som tillåter ljusets gudomliga vilja att verka genom dem.

Denna spiralenergi har en expanderande kraft när den sprids genom våra hjärtan. Detta ljus kommer innebära en ny reform utöver allt som vi hittills har upplevt. Men allt börjar med dig, din tankes kraft, ditt disciplinerade val att välja ljuset och din kärleksfulla vilja att tjäna och sända det vidare. När du uppnår det ögonblick där din kropp och dess inre system har synkroniserats och flödar i samma koordinater och frekvenstoner med själ, sinne, tanke och känsla kommer din verklighetsuppfattning förändras till en ny dimensionell medvetenhet – som är till din fördel.

Vi befinner oss alla på olika nivåer i detta dimensionella energiskifte mellan två tidsbegrepp som långsamt kommer att förändra vårt samhälle, vardag och medvetenhet. Ett skifte där alla i sin takt börjar inse vilken kraftfull inverkan sambandet mellan kropp, själ, tanke, ord och handling har i våra liv. Denna inre vägledning med gudomlig triumf handlar om att hedra dig själv för den Du ÄR genom att ta ett kliv inåt i förundran av livets inre berikande kvalitéer. De som nu tar detta avgörande steg att nå stillhet är modiga själar som medvetet tar sig an den stora uppgiften att starta denna inre förändring för att sedan uppleva hur ljusets oumbärliga spiralkrafter enkelt, effektivt och obehindrat kommer att spridas vidare världen över.

Vi behöver alla hålla andan ett tag och återuppta vår ursprungliga existens för att börja en ny tidsepok. Ett lugnt och stillsamt sinne är en ofrånkomlig tillgång i detta nya samhälle som nu föds fram. I denna sinnestillvaro av gudomlig närvaro kan du känna hur Universum omsluter dig av renaste kärlek och förser dig med allt det du behöver. Stig ur tidshjulet och låt denna högre vilja få träda i kraft och leda dig till nya insikter om ditt nyvunna Jag. Under tiden, förvänta Dig inga mirakler – se att Du är Livets viktigaste mirakel. Du är den gudomliga närvaron som bekräftar detta i dig själv!

Balanspelare

En Balanspelare är livsbärare av spiralenergin. De har under eoner av livstider utvecklat en inre kärn- och stjärnstruktur med flera nyanser och variationer av ljus. Därför har de ett bredare spektrum av unika förmågor, precis som en diamant. Balanspelare bär styrkan att ta emot och förankra enorma mängder av ljus. Balanspelare har förmågan att balansera energier, frekvenser och vibrationer. Som våg- och frekvensmästare är de här för att skapa balans på många dimensionella plan och nivåer. Balanspelarna har en stor och avgörande roll i detta energiskifte för att upprätthålla balans och ljus genom att neutralisera och lösa upp polariteter. Spiralenergin ger dem en accelererande kraft att kunna öppna upp dimensionella portaler som är viktiga för jordens utveckling.

Det finns ett antal balanspelare inkarnerade på vår jord för att hjälpa till att återställa balansen av frid och harmoni. De bygger nya broar för att nå en högre medvetenhet av enhet och gemenskap. De agerar också som vägvisare som med kärlek leder mänskligheten in i sina hjärtan.

De flesta balanspelarna har tidigare levt på platser närmare källan med vibrationer av högre frekvenser. De har haft många inkarnationer på jorden för att träna upp sina unika förmågor i syfte att hantera denna fysiska materia. Möten med lägre energier och varelser har varit en viktig erfarenhet för balanspelare för att lära sig att omvandla alla varianter av skadliga energier till positivitet och nya insikter. Ursprungligen kommer Balanspelarna från planeter eller stjärnor med 9 dimensionella vibrationer eller mer. Många Balanspelare är själar som ursprungligen kommer från diamantplaneten Cancri.

Oavsett hur illa dessa diamantsjälar blir behandlade svarar de alltid tillbaka med ödmjukhet och kärlek. De känner förtröstan då de bär en inre gudomlig närvaro som gör att de känner sig högt älskade utav alla gudomliga ljusguider som finns omkring dem. Diamantsjälar har betydligt fler ljusguider omkring sig än många andra eftersom de behöver detta stöd i den stora uppgiften de kommit till jorden för att utföra. Ljusguider, mästare, ärkeänglar, skyddsänglar samt de universella – och galaktiska råden beundrar dessa modiga själar över styrkan att ta sig an detta tuffa arbete. Det kan ibland vara svårt att förstå vilka enorma krafter och resurser detta uppdrag kräver. Balanspelare är stora diamantsjälar och för dem har det varit nödvändigt att möta alla former av fysiska, själsliga, känslomässiga, mentala smärtor och utnyttjanden för att med egen erfarenhet och förståelse finna nycklar för att lösa upp dessa nedbrytande maktstrukturer. För att utföra detta uppdrag använder balanspelarna sig av nollpunktsenergin. Denna energi har varit svår att få tillgång till här på jorden. Men nya dimensionella spiralportaler med detta evolutionära ljus har nu öppnats.

En balanspelare har levt många inkarnationer för att återigen resa sig efter alla tuffa törnar. De är nu väl förbereda att träda fram och återta denna position som jordens universella balanspelare. Alla dessa livstider kan kännas som väldigt långt tid på jorden, men i den evolutionära tidsuppfattningen handlar det bara om en bråkdels sekund. Dessa stora själar banar vägen för alla själar som nu kommer att förflyttas till den nya jorden. 

Diamantsjälar

Det är dags att vi öppnar våra stjärnfrön för att sprida information om alla viktiga formationer av energier och ljusvarelser som finns i universum. Med förståelse om stjärnfrön och deras originella ursprung kommer fler själar att få större möjligheter till en klarare och mer fullständig helhet om sig själva. Denna inre nyckel kan komma att ge oss en ny betydelse och riktning i livet.

Många livsbärare är diamantstjärnfrön som ursprungligen kommer från planeten 55 Cancri, i stjärnsystemet Cancer. Rhocancrians är uråldriga själar som rest i eoner av tid för att sprida sina diamantstjärnfrön. De har bland annat besökt olika universum, stjärnsystem och planeter som Pleiaderna, centralsolen Alcyone, Sirius, Orion, Arcturian, Lyran och Andromerna innan de kom till jorden.

Cancri består huvudsakligen av diamant. Planeten har också ett binärt stjärnsystem med två solar, en gul dvärgstjärna och en röd dvärgstjärna. När ljuset från dessa två solar når planetens diamantkärna bryts det i alla gudomliga färger. Detta inre ljus lyser upp planeten och allt levande till ett medvetande som är mer än upplyst, vilket gör att vibrationen på Cancri är 9D.

Civilisationen är högt avancerad och deras struktur är uppbyggd med diamantenergi som vibrerar i ett högt tillstånd där varje varelse strålar som en glittrande stjärna. Alla är mycket kärleksfulla, vilket gör att det inte finns några synder, inget hat, ingen girighet och inga lögner. Det är en planet full av acceptans, ovillkorlig kärlek och sanning. Alla på Cancri samverkar med att lära, undervisa och utvecklas. Det är allt. Vissa uppdrag på planeten görs i samarbete med de äldsta i andra stjärnsystem och ett av Rhocancrians jobb är att skydda och utveckla jorden till att bli en fredlig planet.

När Rhocancrians såg besväret på jorden erbjöd de genast sin hjälp. Inkarnerade själar från Cancri sprider ett starkt och lugnande ljus till sin omgivning. De talar alltid från hjärtat, som är centrum för hela deras existens. Rhocancrians och andra galaktiska medlemmar valde att skicka grupper över tiden, så att människor kunde vänja sig vid dessa högre vibrationer på jorden. Som livsbärare har Rhocancrians själarna hjälpt mänsklighetens utveckling här på jorden redan innan Lemuriens tidsålder. Rhocancrians hade även en viktig roll som balanspelare under Lemurien och Atlantis samverkande tid. Nu är det många Rhocancrians som anländer på jorden för att ge oss resten av den saknade kunskapen.

Egenskaper för inkarnerade diamantsjälar som kommer från Rhocancria:

 • De bär en allmedvetande och hög avancerad intelligens.
 • Kärleksfulla – Accepterande – Ödmjuka – Villkorslösa.
 • Ärliga – Sanningsenliga – Lojala – Givmilda.
 • Har naturlig kontakt med högre avancerade civilisationer i universum.
 • Skadas av frånstötning, kylighet, förtal, falskhet och svek, men hanterar andra känslor väl.
 • Upplevs som neutrala och oberörda, men är verkligen fulla av kärlek på insidan.
 • Önskan att uppnå fred, balans och harmoni i alla sammanhang.
 • Undviker drama och kamp, bär inga negativa känslor som avundsjuka, svartsjuka, girighet, fåfänga, konkurrens, oärlighet, ilska, hat eller behov av att övertala och övertyga andra.
 • Känner bara kärlek hela tiden till allt och alla, vilket är anledningen till att många avvisar dem. Människor vet ännu inte hur man ska behandla denna typ av kärlek.
 • Födda med flera unika psykiska förmågor som är viktiga verktyg för att hjälpa människor.
 • De ser och lever i 5D från födseln, har medfödda gåvor att förflytta sig i olika dimensioner.
 • Lär och utvecklas genom egna upplevelser, prövningar och reflexioner.
 • De är mycket stillsamma, lugna och tålmodiga i sin personlighet med ett lätt och glatt sinne.
 • De kan läka och balansera allting.
 • Extremt högkänsliga och kan enkelt känna in energier, vibrationer och flöden.
 • De söker en högre sanning och förståelse i alla sina liv.
 • Har en stor självkännedom och litar på sin intuition och inre vägledning.
 • De är trygga och väl grundade med hjärtat som kompass och vägvisare.
 • Oavsett yttre omständigheter har de förmåga att behålla inre frid, balans och stabilitet.
 • De har stort intresse för Atlantis, Forntida Egypten och Lemurien eftersom de hjälpt dessa civilisationer i sin utveckling.
 • De är väldigt tysta, oskuldsfulla och verkar gärna i det dolda. Har inget behov att vara i centrum trots all sin visdom och högre kunskap.
 • Deras liv och uppdrag kretsar främst kring att utföra olika energiarbete på jorden, i universum och andra dimensioner samt att upplysa och sprida högre kunskap och information till dem som är mottagliga. De är också fantastiska healers.
 • De arbetar hårt med att söka efter all visdom under en livstid.
 • De har svårt att passa in på jobbet eller i skolan eftersom omgivningen gärna utnyttjar deras höga vibrationer, godhet och välvilja. Med sina unika kapaciteter och kunskaper kan de uplevas som ett hot och blir därför ofta avvisade eller utsätta för anklagelse och angrepp eftersom de speglar andras obalanser, rädslor och brister med deras rena ljus.
 • De läker trauman fort och tror ofta att andra kan klara detsamma, de väljer att vara positiva och ser mening, lärdom och nya möjligheter i allt som sker, gott som ont.
 • De ser bara gott i andra, dömer och har aldrig något behov att tala illa om andra.
 • De är födda med fler uppdrag än andra stjärnbarn eftersom de bär en 9D-vibration med egenskaper som gör att de har en helt annan energifrekvens, förmåga, flexibilitet, synsätt, sinne och lätthet.
 • De söker tills de upptäcker sitt syfte och avverkar därför många jobb och utbildningar, de binder sig aldrig vid ett arbete eftersom de är i stort behov av frihet.
 • De är kreativa och ser helhet i allt de gör, med deras högre visioner och medvetenhet är de långt före sin tid.
 • De hittar alltid nya vägar och möjligheter i livet.
 • De har ett öppet sinne och nyfikenhet att pröva nya saker.
 • De har förmåga att med kärlek släppa allt som inte längre är gynnsamt för deras utveckling.
 • De är extremt känsliga för emotionell smärta, men inte fysisk smärta och har därför en betydligt högre smärtgräns än många andra.
 • Med stark fysisk och mental uthållighet, kapacitet, styrka, balans och vilja har de resurser att klara av det mesta de tar sig för.
 • De är vitala och utstrålar en naturlig friskhet, harmoni och inre välbefinnande.
 • De älskar natur, djur, sol, vatten samt att beskåda månen och nattens stjärnhimmel.
 • De har en aura med ett skimmer av gyllene diamantljus.
 • De har ett mycket välutvecklat hjärtchakra och känner stor kärlek och empati.

Rhocancrian Själar är en underbar art och deras främsta uppdrag är att hjälpa andra att finna det inre gudomliga ljuset genom att upptäcka sann kärlek i sig själva och varandra. De skickas till jorden för att tjäna mänskligheten att finna vägen tillbaka till Källan. De är väldigt änglalika och förväxlas ofta med Serafina änglar.

Rhocancrian Själar är betydelsefulla Balanspelare under jordens uppvaknande. Med en inre struktur av gyllene vitt diamantljus bär balanspelarna alla viktiga egenskaper som behövs för att ta emot, förankra, balansera och läka obalanser med hjälp av nollpunktsenergin.

Balanspelarna genomgår nu tuffa transformationer eftersom de omvandlar mycket av jordens lägre kollektiva medvetandet till att vibrera i högre frekvenser. De hjälper också till i upplösningen av gamla inprogrammeringar i det morfogenetiska fältet som inte längre tjänar mänskligheten något syfte.

I detta skifte när jorden och mänskligheten nu ställs om till nya energimönster med högre frekvenser behövs det enorma mängder ljus därför uppgraderas balanspelarna för att öka sin ljuskapacitet och grundvibration En Balanspelare har utvecklat 13 dna-strängar och det högre universella chakrasystemet för att kunna hantera och balansera detta energiskifte. Med 13 kraften är Balanspelare livsbärare av spiralenergin.

Med spiralenergin är Balanspelare skickliga ”energistädare”, de jobbar intensivt med att stänga gamla ogynnsamma 3 och 4 dimensionella tidslinjer eftersom dessa lågfrekventa energitrådar dränerar och håller fast själar i det förgångna. Det är genom nollpunktsenergin som deras ljuskroppar färdas via de olika tidslinjerna för att avsluta och stänga ned artificiella tidscentraler.

Många av dessa fasthållna själar har länge befunnit sig i mörker. För dem är mörkret den verklighet som de känner sig bekväma med, därför är dessa själar mer rädda för ljuset än mörkret. Eftersom Balanspelare tjänar den gudomliga planen har de också uppdraget att bygga upp dimensionella nätverk som ser till att alla själar kommer att fångas upp, men då dessa själar blivit djupt försjunkna i illusioner av mörker behöver de tid för att ljuset ska nå in i deras hjärtan och läka all separation.

När de gamla linjära tidslinjerna stängs och energier frigörs kommer själar nu att förflyttas till en ny dimensionell tidspiral. I denna spiral kan själar stiga i högre grader av medvetenhet.

Balanspelare har genom sin inre diamantkärna utvecklat förmågor, färdigheter och vetskap om hur de kan fördela nollpunktsenergin via det gudomliga nätverket för att upprätthålla balans på alla plan. Deras diamantstruktur leder också värme och vibrationer bättre än andra material därför har de en utvecklad motståndskraft mot kemikalier och elektriska störningar, vilket är en viktig egenskap för att hålla borta alla störmoment. Balanspelare är med dessa egenskaper bärare av en enorm inre styrka och kan därför fungera som en kraftcentral genom att sprida rätt dos av ljus till sina medspelare.

Balanspelaren har en multidimensionell ljuspelare som liknar en diamant med pyramider åt alla riktningar. Med ett universellt chakrasystem har de ett välutvecklat multidimensionellt energifält som en vortex med kapacitet att ta ner enorma mängder av ljus. Balanspelare är betydelsefulla i detta energiskifte, men under intensiva perioder kan dessa energiarbeten som sker vara påfrestande för dem eftersom de ofta blir attackerade av motarbetande krafter.

Balanspelarnas huvuduppgift är att fördela ljuset jämnt i de jordiska och kosmiska nätverken samt bygga broar som förenar mänskigheten till att samverka för ett högre syfte. Balanspelarna är därför betydelsefulla för att skapa jämvikt inifrån kärnan och ut genom alla interdimensionella riktningar. Med denna inre balans och synkronitet kan de ställa om energierna på de olika planen till att vibrera i högre frekvenser.

Alla oavsett om vi är balanspelare eller ljuspelare kommer i detta energiskifte att uppgraderas eller påverkas på olika sätt. Som själar har vi alla förmågan att göra denna inre förändring och energifrekvensomställning genom att följa hjärtats kompass.

Balanspelarna har genom tiderna varit ett stort hot här på jorden för den destruktiva styrande makten. Därför har de varit extremt utsatta och även blivit raderade ur mänsklighetens historiska händelser och jordens evolutionära arkiv. Balanspelare har därför under lång tid levt i det fördolda. Under årtusenden har de inom hemliga kretsar skyddat viktiga heliga platser, energiportaler, visdomar och frekvenskoder. Men nu är tiden inne att väcka denna medvetenhet om balanspelarna. För många själar har minnet som balanspelare fallit i glömska. De har hållit sig gömda så länge att de glömt vem de egentligen är. Arkiven med de ursprungliga minnen håller nu på att återställas. Det som tidigare varit glömt kommer nu allt fler att minnas genom detta evolutionära ljus. Så därför är det nu extra betydelsefullt att sprida dessa budskap för att med denna igenkännande information väcka fler balanspelare ur sin glömska.

Med Kärlek

Angela Johnsson