Under jordens förflutna har människor mottagit motsägelsefulla instruktioner från utomjordiska väsen som kallat sig själva för gudar, mästare eller ledare.

Under jordens evolution har det funnits tider med katastrofer som den stora floden då människorna övergavs och lämnades att dö ensamma på planeten, medans dessa utomjordiska väsen som de litade på gav sig av i sina rymdskepp.

När jorden och mänskligheten drabbades av stora kriser räddade utomjordingarna endast ett fåtal utvalda människor. Dessa människor fick betala dyrt för denna frälsning genom att sälja sina själar. Detta var en planerad fälla. Själar som känner sig särskilt utvalda har blivit lurade eftersom de genom denna förpliktelse står under dessa utomjordiska väsens inflytande.

Dessa hjärtlösa handlingar har skapat emotionell påverkan hos den enskilda individen, vilken utlöses när nya krisperioder inträffar.

En yttre världsomfattande kris som påverkar jorden och mänskligheten påminner oss om detta inkodade mönstret i vår känslokropp som genast signalerar vår hjärna om hot.

När detta emotionella mönster aktiveras utlöser det en reaktion mellan rädslan att bli övergiven och förhoppningen att bli den som först blir räddad.

Detta kallas för själslig paraffiering, vilket innebär att själen bli paralyserad och hamnar i ett förstelnat tillstånd. Dessa själsliga pålagringar kan jämföras med paraffin som gör själen oförmögen att använda sina egna krafter. Med denna kraftlöshet tvingas själar att överlåta sina liv i händerna på makteliten.


Utomjordiska ”gudar” har genom att missbruka människors känslor länge kunnat härska på jorden. Deras iscensatta spel består av dolda agendor som endast har syftet att successivt bryta ner oss mentalt och känslomässigt. Med detta ojusta och orena spel har de till uppgift att med makt och kontroll styra mänsklighetens sinne, vilket endast kan ske genom att hålla oss kvar i materien. All form av kontroll, förtryck och ekonomiskt utnyttjande över människor är ingenting annat än svart magi.

Genom att imponera och utlova folket räddning försöker de skapa en ny världsordning. När vi dyrkar ledare, kändisar eller andra högt uppsatta personer överlämnar vi omedvetet vår makt och kraft till dessa destruktiva makter.

Detta ligger till grund för det kaos som mänskligheten för närvarande befinner sig i på jorden. Om mänskligheten förstått kosmos sanna innebörd hade detta maktspel av stridigheter upphört för länge sedan.

Nyckeln till livets och universums hemligheter har alltid funnits inom oss.

Med hjälp av ljudet och vårt inre hörande, kan vi avgöra riktningen. Med hjälp av ljuset och vårt inre seende, kan vi finna vägen till vår sanna essens och andliga hem.

Energi kan aldrig försvinna, men den kan transformeras och omvandlas. Med hjälp av dessa högre vibrationer och frekvenser kan alla mentala, känslomässiga och själsliga blockeringar upplösas och omvandlas till ny eterisk form.

Det är våra egna ansträngningar som bestämmer vad vi är och vad vi önskar att bli.

Det är först när vi manifesterar den oändliga kärleken inom oss själva som det är möjligt för oss att se, höra och känna Gud överallt.

Många själar har sitt ursprung i andra galaxer och har existerat långt innan jordens begynnelse.

Själar från högre utvecklade galaxer har genom tiderna kommit till jorden för att upplysa mänskligheten om detta emotionella maktspel. De har själva valt att födas här av kärlek till sina yngre syskon.

Inget kosmiskt väsen av högre kvalitet vill någonsin skada sina syskon. De verkar som seriösa kanaler och vill manifestera livets högre kvaliteter genom moral och ansvarstagande. Det är tack vare dessa högre utvecklade själar som jorden fortfarande inrymmer mänskligt liv.

Utomjordiska gudaväsen bygger ofta sin yttre glans på vältalighet och manipulation. De utnyttja dem som söker djupare förklaring och förståelse. De kopierar för att själva skörda framgång. Deras spel går ut på att iscensatta incidenter som triggar våra känslor i syfte att skapa rädslor.

Människor som befinner sig i rädsla är lätta offer att övertyga. Med falska löften, förvrängda sanningar och frestelser lockar de mänskligheten att göra sådant som endast ger dem själva vinning och framgång.

I detta förutsägbara spel är mänskligheten de ständiga förlorarna. Varje ny spelomgång är en återupprepning där mänskligheten omedvetet matar dessa elittänkande väsen med kraft och energi. Om och om igen tillåter mänskligheten att överlåta sin makt och därmed försvaga sina egna krafter.

Dessa medvetna själar från högre galaxer som tagit sig an uppdraget att medvetandegöra detta ogynnsamma spel har blivit rejält angripna och attackerade av denna maktelit.

Dessa själar har därför under lång tid verkat i det dolda för att fortsätta i enlighet med den gudomliga planen. De lämnade efter sig ledtrådar i form av symboler och energimönster som kodades in i högre frekvenser.

Själar från högre galaxer som är inkarnerade här på jorden bär latent dessa galaktiska DNA-koder inom sig som kommer att utlösas vid en speciell frekvensnivå. När dessa galaktiska DNA-koder aktiveras kommer ledtrådarna att bli synliga och den sanna innebörden kommer därmed att bli avkodad och tolkad.

De galaktiska DNA-koderna är unika och har sin individuella frekvens, vilket innebär att varje själ har speciella och individuella koder vilande i sin DNA-kärna.

Koderna svänger i resonans med en återvändande frekvens som arkiverats i en central minnesbank.

De 13 kristallskallarna är här för att påminna oss om vårt sanna ursprung och aktivera själens galaktiska DNA-koder om den tidlösa vägen.

De aktiverade själarna blir budbärare som genom gudomlig samverkan upplyser mänskligheten om den tidlösa vägen av oändlig kärlek. Ju mer dessa tidlösa sanningar integreras i våra energiflöden desto mer kommer de utomjordiska gudarnas lek med mänskligheten att upphöra.

Genom dessa kosmiska energiströmmar kommer förlorade och raderade själsfragment och tidslinjer som under årtusenden fört mänskligheten bakom ljuset och orsakat separation, förvirring, förödelse och lidande att aktiveras och repareras för att återskapa den helande länken.

Ledtrådarna med kodade symboler innehåller substanser för att bygga upp vårt eget kraftfält och energiflöde av samstämda vibrationer som gör att vår hjärtfrekvens kan tonas in i samma vågsekvens som vår galaktiska frekvens. Genom denna finstämda frekvenston kan själen återigen kopplas samman med sin ursprungliga galaktiska dimension och medvetenhet.

Själen är vår byggmästare och det är själen som är den aktiverande kraften bakom både sinne och kropp. Detta gör det möjligt för oss att bemästra materien, formen, energier, polariteter och naturkrafter istället för att bli kontrollerade av dem.

Många av dessa heliga symboler har beslagtagits och använts i felaktiga och skadliga syften av den destruktiva makten för att hindra mänskligheten från att uppnå inre balans och högre kosmisk förståelse.

En återförening och kosmisk gemenskap kommer ske när vi erkänner och accepterar oss själva som en del av vår galaktiska familj. Vi behöver acceptera att denna i
ntegrering sker på alla medvetandenivåer, även i vårt fysiska liv här på jorden.

Vi härstammar alla från urkällan som är oändlig. Vi är ett levande bevis på att mänskligt liv är gudomligt och genom kosmisk anpassning kan vi i vår fysiska form uppnå högre frekvensnivåer så att vi återigen kan få tillgång till alla gömda koder i vårt inre och förstå vårt ursprungliga syfte och inneboende naturliga krafter.

Rädsla är grundläggande hindret för att förvärva kosmisk medvetenhet och ett direkt hinder för mänsklighetens fortsatt utveckling. När vi funnit förståelsen om oss själva finns det ingenting som kan lura eller skrämma oss längre. Genom att övervinna rädslan kan människan uppnå alla mål som för närvarande är utom räckhåll.

Jordens förflutna och jordens framtid är det verkliga miraklet ur kosmiskt perspektiv. Genom att i nuet förenas med varandra i en kosmisk gemenskap där vi alla tar ansvar för vår planetariska verklighet så utgör vi tillsammans den gemensamma kraften som kan skapa mirakel här på vår jord.

Med detta menas att ingen kommer längre förneka skapelsens mångfald, vilket innebär att älska sig själv och varandra som en del av helheten.

För dig som önskar ta del av detta galaktiska energiarbete så kommer jag i slutet av juni att anordna två event med syftet att återigen väcka själens galaktiska DNA-koder för att minnas vårt galaktiska ursprung.

Mer info om eventet online: https://goldenstarcode.com/event/event-online-sjalens-galaktiska-dna-kod/

Mer info om eventet vid Labyrinten: https://goldenstarcode.com/event/event-vid-labyrinten-den-galaktiska-dimensionens-port/

Med Kärlek

Angela Johnsson