Vi är nu i den kritiska brytpunkten där vi behöver släppa dem som ännu inte är redo att leva i kärlek och verka utifrån de högre kosmiska lagarna.

Möten av hög- och lågfrekventa energier kommer i allt större omfattning att ge oss kraftfullare effekter, i syfte att urskilja de olika energifrekvenserna.

Spänningarna som uppstår i dessa möten kommer att bli tydligare och kan orsaka fysiska, mentala, emotionella och själsliga reaktioner som huvudvärk, trötthet, tyngd, tröghet, irritation, frustration, förtvivlan och hopplöshet.

Denna stegring av de destruktiva krafterna som nu gör allt för att förtrycka de andliga skapande krafterna är ett naturligt förlopp före dess sönderfall.

Vi befinner oss i stadiet där vi snart når kulmen. Det är när vi träder in i denna höjdpunkt som vi växlar om från sinneskontrollerade system till andligt styrande system.

Att släppa taget om människor i vår omgivning är den prövning som många upplever som både svårast och smärtsammast. Men denna frigörelseprocess kommer att ha en avgörande betydelse för vår fortsatta andliga utveckling.

Det viktigaste vi just nu kan göra är att fokusera på vår inre balans. Genom att uppnå total balans kan vi upphäva differensen mellan polariteterna och därigenom aktivera vårt enhetsfält. Vår undertryckta andliga kraft kommer i detta tillstånd av absolut enhet att upphöra.

Kulmens topp är den utlösande punkten för den optimala slutfasen, vilket även är den optimala starten för en ny andlig värld.

Att nå denna inre balans är av högsta prioritet. Detta innebär att vi inte längre kan lägga vår energi och kraft på det yttre, detta gäller framförallt människor som inte vill förändras. De har gjort sina val.

Vet att alla människor har fått möjligheten att genomgå denna förändringsprocess, men vissa har av olika anledningar eller omständigheter avstått

Vi kan varken ansvara eller sörja över deras val. Deras själsresor kommer att innefatta en annan livsväg för att på bästa sätt nå ett uppvaknande och högre medvetenhet.

Ingen vet hur de olika själsresorna kommer att bli, men det vi vet är att de som funnit inre frid, harmoni och balans kommer att fasas in på en väg med dessa högre energifrekvenser och de som befinner sig i kaos och disharmoni kommer fasas in på en väg med likvärdiga frekvenser.

Ha tillit till att allt sker precis som det ska utifrån den gudomliga planen. Varje själ kommer att få uppleva sin unika och oförglömliga själsresa.

Denna process kommer för många att innebära en stor känslomässig prövning eftersom vår avsikt är att tjäna våra medmänniskor och se till deras bästa. Detta är vår akilleshäl och därmed också en hållhake för att hålla oss kvar. Genom att iscensätta olika dramor och konflikter försöker de destruktiva krafterna att stjäla vår tid, energi och kraft. Alla olovliga medel används för att försätta oss i förvirring, tvivel, oro, rädsla, förlust och vånda. Dessa känslor ger oss bara mer obalans.

Vi bär endast ansvaret för våra egna handlingar, inte andras. Vi har heller ingen rätt att övertyga andra även om det är av godhet och välvilja. Det är inte vår uppgift att ta på oss ansvaret att lösa andras problem.

Att bära och försörja andras problem innebär konsekvensen att vi sänker vår egen energifrekvens. Ytterligare en bekostnad av detta är att vi också kan bli indragna och fasthållna i andras karmatrådar.

Vi kan endast hjälpa dem som önskar och vill bli hjälpta.

Nycklarna för att öppna dina multidimensionella förmågor finns inom dig. Acceptera dina inre krafter och låt din själ och ljusmästare bli din ledstjärna. Din själ bär din sanning. Tillåt dig att ta emot all den kärlek som universum ger dig i överflöd. Du förtjänar det bästa.

Bygg upp dina inre unika krafter. Välkomna dem som med kärlek och lyhördhet respekterar och uppskattar dig för den du är.

Att bistå varandras utveckling ger oss ökad kraft att ansluta oss till universums högre ljuskretsar. Genom samverkan stärker vi energiströmmarna som väver samman alla i det gudomliga nätverket.

I detta gudomliga nätverk flödar skapelsens energi. Allt sker med gudomlig tajming och i rätt ögonblick. Förändringar som skapar välbefinnande och som är gynnsamma för allt levande på jorden sker därmed i snabbare takt.

– Endast de som öppnat själens seende, hörande och kännande kommer att se vägen, höra sanningen och känna total enhet med skapelsekällan –

Med Kärlek
Angela Johnsson