Som ljusarbetare har vi utvecklat fler frekvenser för att kunna utföra våra ljusuppdrag. Fler frekvenser gör oss extra känsliga, därför är också våra inkännande förmågor skarpare.

Genom vår känslighet förnimmer vi de kosmiska ljusvågorna starkare än andra. Frekvensernas känslighet gör att vi tydligare kan känna in och avläsa energierna syfte och verkan.

Eftersom ljusvågorna blivit alltmer intensiva och sker inom kortare intervaller har många ljusarbetare upplevt trötthet.

Det är genom frekvensernas receptiva förmåga som ljuset flödar in på jorden. Detta högtryck påfrestar våra frekvenser, vilket tar enormt med energi och kraft.

Våra frekvenser behöver därför upphöjas genom att anpassas till denna högre ljusexponering för att vi i lätthet ska kunna vibrera i samklang med ljusvågornas högre hastighet.

För att våra frekvenser ska kunna accelerera behöver de renas, helas och upphöjas.

Rädslor och tvivel är en av de största barriärerna för att uppnå högre frekvenser. Men störst är de lägre astrala krafterna som med alla olovliga medel försöker hålla våra frekvenser kvar i negativa energiströmmar.

Rädslor och negativa energier sänker, stänger ner eller klipper av våra frekvenser därför har vi frekvensskillnader som behöver justeras och balanseras.

När lägre energier hämmar frekvensernas vibrationer upplever vi förlust. Denna avsaknad av högre frekvenser är ofta orsaken till ångest, depressioner, olust, själviskhet, sorg, smärta och besvikelser.

Dessa obalanser och frekvensskillnader har orsakat åtskillnad mellan det feminina och maskulina inom oss.

För att uppnå inre balans och höja våra frekvenser behöver rädslor och negativa energier renas, avlägsnas och läkas.

Ju högre frekvens desto starkare lyser vårt inre gudomliga ljus.

De som bär högre frekvenser är alltid omgiven av fler gudomliga väsen från högre dimensioner.

Diamantenergin är ett rent och transformerande ljus som renar och förädlar dina frekvenser till en balanserad nivå.

Diamantljuset inrymmer hela spektrumet av frekvenser och har förmågan att ställa in våra frekvenser till universums högre dimensionella ljuskretsar.

När våra frekvenser harmoniserar i samstämdhet är vi en universell frekvenskanal som har förmåga att ta emot information från högre dimensioner.

Det oändliga diamantljuset helar och sträcker ut våra frekvenser så att de återigen kan passera de högre dimensionella portarna.

Tiden är nu inne för oss att höja vårt medvetande och utveckla alla de inneboende egenskaper som länge varit dolda inom oss.

GSC-frekvenshealing är utformad för att rena och höja våra befintliga frekvenser så att nya frekvenser utvecklas.

GSC-frekvenshealing är också en hjälp att veckla ut vår gudomliga frekvens som finns bevarad i vår innersta essens så att denna frekvens kan blomma ut i sin fulla potential.

GSC-frekvenshealing sker via en guidad healingsession på telefon eller på plats.

Kostnad: 1050 kr (ca 1,5 tim).

Bokning: angela@goldenstarcode.com

(GSC – GoldenStarCode – Gudomliga Stjärnkoder för högre frekvenser av ljus och kärlek).