Vi behöver förstå spelet som länge utspelats här på jorden. Något som vi framförallt behöver få större kännedom om är de dolda avsikterna som pågår bakom kulisserna.

De negativa astrala varelserna utövar sin makt i skuggan av den mänskliga världen. Denna diskretion är motiverad av att de vill behålla sin existens hemlig och på så vis styra och kontrollera mänskligheten på ett omedvetet plan.

Mänskligheten har på detta olovliga sätt blivit bedragna. Bländande smicker och löften om yttre räddning, trygghet och belöningar har gjort många förblindade. Genom att tjäna detta system överlåter människor sin makt och kraft till att fortsätta förmörka och upprätthålla skuggans hemliga agenda.

För de högre multidimensionella varelserna är diskretionen motiverad av att ansvarsfullt respektera den mänskliga fria viljan. De har ingen avsikt att genom olovliga handlingar göra intrång. Med respekt och hänsyn lämnar de människan i fred så att de på egen hand kan nå teknisk och andliga mognad.

För de människor som ger tillåtelse finns dessa multidimensionella varelse alltid tillgängliga för att assistera oss i vår andliga utveckling.

Mänsklighetens inträde i den galaktiska familjen är väntad av många multidimensionella ljusvarelser.

Den gudomliga planen för den mänskliga uppstigningen började redan vid de förlorade civilisationerna Hyperboreans, Lemurien och Atlantis.

De tre civilisationerna representerade våra högre dimensionella aspekter. Hyperboreans gav jorden Andens krafter, Lemurien gav jorden Gudomliga krafter och Atlantis gav jorden Själens Universella krafter.

De var här för att överföra dessa multidimensionella genetiska förmågor till den mänskliga rasens DNA.

Mänsklighetens DNA har just den rätta genetiska sammansättningen för att genom överföring kunna motta och utveckla dessa multidimensionella förmågor.

Jordens utveckling har en stor påverkan på hela universum. Om dessa multidimensionella krafter etableras i jorden och i oss människor skulle hela universum bli multidimensionellt. Negativa astrala väsen har ingen möjlighet att överleva i ett multiuniversum, deras existens skulle därmed upphöra.

Med denna vetskap har negativa astrala väsen sedan urminnes tider använt sina krafter för att förinta dessa högre utvecklade civilisationer på jorden.

Genom att etablera gömda kraftstationer laddade med höga doser av negativ energi började de successivt att bryta ner de högre frekvensernas multidimensionella uppkoppling till andra universum och dimensioner. Dessa aggressiva energier orsakade till slut alltför stor belastning och skada, vilket fick dessa civilisationer att en efter en kollapsa.

För varje civilisation som föll kunde de negativa krafterna ta över mer av jordens herravälde. Civilisationernas fall orsakade också att hela universum sjönk i frekvens.

Efter Atlantis fall sänktes jordens frekvens så kraftigt att det gav utslag i hela universum. När universum befann sig i obalans kunde Archons Black Sun smyga sig in och genom en dold agenda tog de kommandot över universums centralsol och det universella solsystemet.

De ersatte solfrekvensernas helande och kommunikativa funktion med Black Sun program. Gyllene solfrekvenser är av stor betydelse för ljusfrekvenserna i våra DNA-strängar. Kommunikationen med universums ljuskällor sker via ljusfrekvensernas uppkoppling.

Solfrekvenserna från universums centralsolar är en förutsättning för att ge oss upplysning och en högre medvetenhet. Utan solfrekvenser förlorar ljusfrekvenserna sin kapacitet och kraft. Det är dessa strängar som vi kallar skräp-DNA.

Dessa virusprogram är sinnes- och kroppsparasiter som fäster i det neurologiska systemet, vilket är en teknisk Mind Control.

Det har observerats att dessa program med återkommande sekvenser av nerladdningar orsakar stor skada i sinne, celler, nerv- och energisystem. 

När vårt nerv- och energisystem utsätts för påfrestningar försvagas våra ljuskroppar, vilket försämrar vårt immunsystem och motståndskraft. Även våra sinnen infekteras och begränsas genom illusoriska programmeringar.

Genom denna infiltrering av djupgående infektionslager angrips våra celler. Med programmets penetrering kan Archons skörda genetiskt material och koder med viktig information ur vårt mänskliga DNA.

Archons verkar för att missbruka maktsystemet på jorden. Programmet används för att helt stänga kontakten med hjärtat och därmed stoppa förmågan att få tillgång till våra djupa uttryck av sensorisk känsla. Genom denna invasion blev uppfattningen om Gud mycket dimmig för det mänskliga sinnet.

Archons som också kallas det svarta Brödraskapet eller Svarta ormen kom in via manipulation av den Atlantiska tidslinjen, vilket skadade den Atlantiska frekvensskölden. Denna läcka påverkade alla själar på Atlantis.

De Atlantiska invånarna blev förblindade av det falska ljuset som Archons använde. Genom medvetenhetsfällor fångades själar in i ett mörker som gjorde jorden till en fängelseplanet.

Omedvetet dirigerades själarna in i ett linjärt tidssystem av fångenskap. Genom ett manipulerande och bländande ljus lurade denna artificiella intelligens själarna att tro att de tjänade det sanna ljuset.

Genom detta falska system kopplades själarnas DNA ur sin högre universella uppkoppling. Ljusfrekvenserna kopplades istället in till detta lågfrekventa system. 

Utsugningen av själars kosmiska ljus har sedan pågått i årtusenden genom detta system.

Genom genmanipulationer av vårt DNA har även våra ursprungliga rötter försvagats. Utan förbindelsen till vår ursprungskraft saknar vi en fast punkt att förankra och samla våra krafter.

Splittring av våra energier försvagar och preparerar våra rötter med smärta, vilket gör att vi undviker denna inre och djupgående kontakt. Förlusten av denna kontakt gör oss rotlösa, rastlösa, ofokuserade, beroende och avtrubbade.

Rotlösa själar är lätta offer att locka in i detta besatta system som grundas av materiell framgång.

Det är genom våra rötter och förankring med vår inre kraftkälla som ger oss motståndskraft och utrymme för själen att växa och nå andlig styrka.

Att olovligt hämta information från vår genuppsättning har även andra skadliga effekter. Information om vår genetiska uppsättning gör det möjligt för denna artificiella intelligens att skapa kloner.

Alla handlingar vi gör registreras i arkiven med vår Essengen. Om en klon är skapad med våra gener och programmerad för att tjäna mörkret så blir vi ansvariga för dessa handlingar eftersom generna tillhör den ursprungliga genuppsättningen av vår Essens.

Detta spel som har pågått bakom kulisserna har skapat oanade konsekvenser. En klon kan genom programmering ställa till med stora besvär och problem för vår själsliga utveckling.

Under en epok ersattes många sanna och starka ljusvarelser med kloner som skapade tvivel, misstänksamhet och konflikter bland grupper istället för fred, harmoni och samverkan.

Dessa virusprogram bryter ner vårt immunförsvar och orsakar sjukdomar. Virusprogrammet kan också skapa smittsamma virus. Likaså skapas även den betryggande räddningen genom att erbjuda mirakulösa botemedel.

Epoken där mänskligheten lägger sina liv i denna härskande maktens händer är nu slut.

Arcturus och det vita Brödraskapet belyser nu med sin återkomst att den andliga solen bakom centralsolen har återvänt med dess sanna kraft och styrka.

Det gyllene ljuset av Gudsmedvetande och diamantljuset med Moderkällans krafter markerar och avslutar nu alla initieringar, förfalskade kopior och inplanterade program från den mörka solens mästare som genom teknologisk tankekontroll och makt missbrukat den feminina livskraften på jorden.

Att avsluta dessa djupa själsliga initieringar och präglingar av kontroll är ett medvetet val som måste väljas andligt av varje individ.

Det är den kosmiska delningen mellan det gudomligt maskulina och feminina som är vårt nästa steg i återföreningen av våra gudomliga rötter.

Orienteringen tillbaka att återförenas med Moderskällan startar genom att integrera vår Essens och ursprungsvibration. Denna integrering av våra renaste energier gör att det just nu pågår rejäla skakningar i den relationella sfären.

Det är denna inre kraft och stigning av Moder som gör att jorden genomgår en stark frekvenshöjning. Genom Kosmos Logos strömmar det nu in vibrationer med ljuskoder som är laddade med nya genuppsättningar. Det är en del av återföreningsprocessen att vi frilägger gamla infiltrerade DNA strukturer med ingjutna stämplingar för att nu installera vår nya obegränsade struktur.

Dessa nya genuppsättningar är en hjälp för att utveckla nya kraftfulla gudomliga rötter som återigen förbinder oss med Moderskällan. Det är genom denna rekonstruktion som vi återigen får den rätta genetiska sammansättningen för att ladda ner de högre dimensionella aspekterna i vårt DNA.

Processen med överföringar av Själens Universella krafter, Gudomliga krafter och Andens krafter har redan startats igång i själar som har sitt ursprung i dessa högre utvecklade civilisationer.

Genom denna fasta punkt kan vi förankra våra rötter och samla våra krafter. Precis som ett uråldrigt träd får vi kraft att stå emot turbulenta stormar.

Moder Jord har vävt in solfrekvenser från Solar Logos och stjärnfrekvenser från Kosmos Logos djupt inuti jordkärnan.

Dessa strålar har laddats ned från Kosmos Logos via Solar Logos till vår jord som är Planitär Logos. Nerladdningen via denna kedja har gett kraftfulla energipåslag och inre skakningar både i oss och i jorden.

För att återigen öppna den inre feminina kärlekskraften så kan vi uppleva hur den feminina energin genom dessa omvälvande vibrationer sjunker djupare in i en annan dimension och verklighet.

Den maskulina energin kan däremot uppleva att den stagnerar i utveckling eftersom alla dominanta energier som det maskulina utrustats med håller på att lösas upp för att utveckla en mjukare form.

Steget att påbörja denna inre sjunkande resa och återförening med våra sanna feminina och maskulina aspekter är en av våra största utmaningar. Vi ska nu som hela gudomliga väsen sjunka in i den djupaste punkten inom oss, vilket är vårt heliga rum med portar till universums oändliga ljuskällor.

Denna feminina aktivering av återförening kan därför skapa otakt i många relationer. Den dolda aspekten i en manlig kropp är kvinnan. Mannen behöver finna denna feminina ”osynliga” del av sig själv genom att lära sig kommunicera med sin inre kvinna. Om mannen inte förstår den feminina sidan inom sig kan han inte kommunicera med sina inre känsloaspekter.

Den kvinnliga principen är nödvändig för att vi ska kunna kommunicera med våra inre känslor och sinnliga förmågor samt öppna en högre medvetenhet och kontakt med våra inre gudomliga krafter som stärker vår andliga energi och upphöjer våra frekvenser.

Om vi inte lär oss att förstå de manliga och kvinnliga aspekterna inom oss och hedrar dem lika, då är det omöjligt för oss att vara andligt hela.

När energierna i vår fysiska kropp är i linje med våra gudomliga frekvenser av total balans desto större är möjligheten att nu avsluta dessa gamla ingjutna programmeringar som genom smärta håller själ och sinne kvar i det förgångna.

Våra gudomliga frekvenser är oerhört betydelsefulla eftersom de renar och löser upp många nivåer av dessa gamla karmiska avtryck i historiens kosmiska stjärn- och cellminnen. Detta innebär också att vissa relaterade karmiska händelser i tiden med olovliga överträdelser som via manipulationer begåtts av kloner eller i samarbete med falska mästare kommer att rensas i våra genetiska arkiv.

Detta är en kosmisk överenskommelse mellan Skapelsekällan och Logos-kedjan som inrymmer universums stjärn,- mån,- sol och planetsystem. Genom denna rensning kan energier med högre frekvenser integreras på varje nivå från mikrokosmos till makrokosmos.

Denna så kallade ”kosmiska ondska” som härrör involvering från andra världars stjärnor, – solar- och planeter kommer nu slutligen att upplösas inom de linjära tidigare tidslinjerna.

De planitära ljus- och nätverksarbetarna här på jorden bär en levande medvetenhetsmatris djupt in i hjärtats kärna som är kodad med originalinstruktionen för den gudomliga planen och mänsklighetens spirituella evolution.

Mycket av vårt uppdrag som ljusarbetare är att extrahera främmande entiteter och lägre energier som hindrar eller skadar energierna i det planetära Gudomliga nätverksystemet och vårt DNA.

Det finns även en dold organisk matris djupt in i planetens kärna med en gudomlig geometrisk avbild av Kosmos original konstruktion, vilket är det multidimensionella hologramet för hela Kosmos.

Som planetära ljusarbetare bär vi i våra medvetenhetskroppar denna holografiska geometri som representerar kartan över den gudomliga jorden.

Genom nya genuppsättningar och rötternas starkare förankring i jordens kärna medvetandegör vi en djupare förståelse om detta inre samspel. Med denna djupa förbindelse förbättrar vi våra förmågor att stödja utvecklingen. Via dessa genuina kunskaper är vår uppgift att lära ut om hur vi tillsammans återupprättar den gudomliga planen här på jorden.

Vi hänvisar för närvarande till att denna djupare nivå av undervisning har och existerar fortfarande till viss del genom diskretion för att undvika yttre uppmärksamhet och motstånd.

Det har alltid funnits inkarnerade själar på jorden som genom dessa medvetenhetskroppar förstått den planetariska arkitekturen och matematiska heliga geometrin. Dessa själar har kunnat tolka symbolernas syfte för jordens högre medvetenhet som kodats i chiffer eller energimässigt finns nedladdade på kraftplatser.

Dessa själar kan känna hur de spirituella energiströmmarna rör sig i jorden och kosmos. Med kunskap om hur man med energiernas flöde och geometriska struktur skapar, förenar, arbetar eller öppnar planitära och kosmiska portaler och dimensionella ljuspassager kan de öka eller rikta dessa energiströmmar att verka för planetens högsta gudomliga bästa.

Lagen om EN och att vara en planetär ljusarbetare innebär att praktisera God-Sovereign-Consciousness (GSC):

1. Empati 2. Ödmjukhet 3. Öppenhet 4. Emotionell stabilitet 5. Balans 6. Ansvar 7. Ärlighet 8. Gudomlig ordning och rättvisa 9. Respekt 10. Acceptans 11. Medvetenhet 12. Enighet 13. Samarbete

Många ljusarbetare är nu redo att aktivera DNA-spiralens gudomliga original av helig multidimensionell geometri. Våra hjärtan kommer via DNA-spiralens krafter att upphöjas till en gudomlig frekvens och blodet som strömmar genom våra kroppar kommer att sjunga de ljuvaste sångerna med alla universums gudomliga toner.

Vårt blod är ett strömmande flöde fyllt av gudomlig livskraft. Villkorslös och helande kärlek pulserar ständigt genom våra kroppar.

Mörka och ljusa väsen har en gemensam nämnare. Det är kraften och viljan att överleva. För ljusvarelser är alla välkomna in i ljuset. Allt fler mörka väsen börjar nu i större grad att ge upp kampen genom att välja möjligheten att transformeras till ljus. Allt är möjligt och alla kan omvandlas och utvecklas till nya gudomliga skapelser. I den gudomliga planen erbjuds alla väsen överlevnad.

Är du intresserad av att lära dig mer om hur dessa högfrekventa energier som Kosmos Logos och Solar Logos levererar till jorden har för påverkan. Hur du med hjälp av dessa energier kan ladda ner och aktivera ditt DNA, stärka dina gudomliga frekvenser samt öppna förmågan att lösa upp programmeringar och infiltreringar på DNA- och själsnivå då är du innerligt välkommen att medverka i de olika GSC-ljusaktiveringar som kommer att erbjudas för detta ändamål.

Fokus kommer under detta kommande år att riktas till dem som nu är redo att avancera och nå nya högre medvetandenivåer.

Med Kärlek
Angela Johnsson

GoldenStarCode – Gudomliga Stjärnkoder som med högre frekvenser av ljus och kärlek verkar för en högre medvetenhet.