Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

22 dagars Gudinnehealing med Christina och Angela

2 februari, 2020 @ 08:00 - 23 februari, 2020 @ 17:00

kr2222

Anmälan är stängd!

Vår healingomgång i februari 2020 med start 2/2 som vibrerar i det gudomliga mästartalet 222 representeras av 22 kraftfulla gudinnor genom tiderna.

Det Heliga Feminina, även känt som gudinnornas gudomligt feminina, är den feminina aspekten av det gudomliga, mänskligheten, livet och skapelsen i sig.

De 22 gudinnorna i vår Healingomgång är uttryck för detta gudomligt feminina. Dessa extraordinära kvinnor representerar antika gudinnor, arketyper, modiga profeter och otroligt starka kvinnor från århundraden.

Det Heligt Feminina är förkroppsligandet av medkänsla, empati, visdom och villkorslös kärlek. Alla människor har både maskulina och feminina aspekter inom sig. Varken män eller kvinnor består helt och hållet av endast de maskulina eller feminina aspekterna; vi själva och världen i stort behöver båda för att uppnå balans, harmoni och att fungera som gudomliga individer.

Återlämnandet av det heligt feminina handlar inte om gudinnedyrkan utan snarare att förstå och omfamna och förankra aspekterna av det gudomligt feminina; kärlek, medkänsla, förlåtelse till oss själva och att lära ut till våra barn så att våra själar och vår planet kanske läker för alla tider framåt, när det heliga feminina och det heliga maskulina integreras, justeras och balanseras i oss alla kommer vår verklighet att förvandlas till fred, harmoni och balans.

1
Hathor, moders- och himmelsgudinna. Hon var också en kärleksgudinna. Hon står för glädje och fest som varje morgon återförde Ra och gestaltades med en solskiva på huvudet, antingen som kvinna, som ko eller som en kvinna med kohuvud. Hathor betraktas ofta som Ras dotter och hustru till Horus. Färgen turkos är ofta associerad med henne. Hathor ger oss gudomligt beskydd och stärker vår fruktbara kraft genom balans av givande och tagande.

2
Quan Yin, medkänslan gudinna. En kinesisk gudinna för barmhärtighet och medkänsla. Quan Yin är bärare av Gudinnans och den heliga Moderns aspekter inom Buddhismen. Samma aspekter som bärs av Jungfru Maria i Kristendomen och av Isis i den Egyptiska mytologin. Hon är den heliga Modern/Gudinnan, den feminina formen av Gud. Enligt Buddhismen så är hon den kvinnliga Buddhan. Hon representerar den feminina aspekten i den manliga energin. Erbjuder ofta sin hjälp när man arbetar med barn och för blivande mödrar. Hon märks av när någon är sjuk och kommer då med stark healingkraft för att läka. Quan Yin lyssnar på våra böner och är här för att skänka människan renhet, skönhet, hälsa och lika värde.

3
Isis, moder & underjordens gudinna. Hustru till Osiris, sin bror. Deras son är Horus gift med Hathor. Isiskulten var stor och spreds även utanför Egypten. Isis anses vara förebilden till jungfru Maria. Liksom Hathor var hon gudomlig moder till faraonerna. Hon var också känd som ”Isis den stora magikern” och hade läkande krafter och förmågan att skydda de unga. En tidig egyptisk myt säger att Isis botade solguden Ra när denne hade blivit ormbiten. Som tack fick hon kunskap om hans hemliga namn, en kunskap som hon delgav Horus, vilken då fick stora krafter. På ön Philea byggdes ett tempel till hennes ära som vi besökte under vår Nilenresa. Isis ger oss inre balans och styrka att följa vår sanning för att leva det liv vi är ämnade att leva.

4
Hatshepsut, dotter av Ra, farao över Egypten under den 18:e dynastin och en av de mäktigaste kvinnorna i vår historia. Hennes tronnamn var MAat-KA-ra. Maat står för sanning och Ka, ande eller själ och ra, solguden. Maat är Ras själ. Hon skrev: ” Mitt hjärta vänder nu åt det ena hållet och det andra när jag tänker på vad folk ska säga – de som ser mina monument i de år som komma skall, och som kommer tala om det jag utfört”. Hatshepsut ger oss kraft att skapa ett samhälle av balans, fred och högre medvetenhet.

5
Ma’at, personifieras av en gudinna med den typiska fjädern i diademet eller enbart som fjäder och inbegriper hela ”världsordningen”. Maat, representerade sanningen, rättvisan, disciplinen och harmonin samt ansvarade för reglering av stjärnorna, årssäsongerna och människornas och gudarnas aktiviteter. Att bibehålla och leva efter denna ordning var viktigt för landet och samhället. Maat var därför en aktad gudinna inom gudomlighetens högborg. Att leva enligt Maat var att strikt följa de etiska reglerna. Maath var dotter till solguden Ra som fick folket att tro att faraonerna regerade enligt hennes regler. Gudinnan Maat upplyser oss om att Universum är absolut rättvis. Vi är alla älskade och lika mycket värda. Maat berättar att den kosmiska ordningen är den enda sanna ordningen. Genom att följa den kosmiska ordningen kan vi äntligen låta sanningen och rättvisan skölja över oss och befria oss från det som aldrig var och det som aldrig kommer att vara. Det är endast Nuet som existerar. Nuet är oändligt.

6
Kali, står för återfödelse, Kali gör jorden bördig igen för att nya frön ska kunna sättas och gro. Hon ses även som en stark modersfigur och en symbol för moderlig kärlek. Kali förkroppsligar shakti – feminin energi, fertilitet och kreativitet – och är en inkarnation av Parvati, fru till den stora hinduistiska guden Shiva. Kali har kraften att omvandla mörker till ljus genom att släppa det gamla och välkomna det nya. Hon stödjer förändringar och ger oss tillit att allt sker till vårt gudomliga bästa. Kali vill oss att hylla och känna glädje till livet

7
Nefertiti, var en skönhetsgudinna. Mystisk, kraftfull och en mycket stark ledare i Egypten och visade på hur man som kvinna kunde vara kraftfull. Nefertiti vill belysa oss om att vår gudomliga kraft är nyckeln till frihet.

8
Moder Maria, Universella modern Maria, hoppets- & kärlekens moder. Jesus moder som fick höra Ärkeängeln Gabriel berätta för sig att en son skulle födas av henne som skulle bli en stor profet, en kung. Moder Maria ber oss att aldrig ge upp. Hon stärker vårt inre ljus av kärlek och ger oss kraft att befria oss från rädsla och smärta.

9
Lakshmi, Lakshmi är en hinduisk gudinna och Vishnu den godes maka. Hon härskar över rikedom, ljus, visdom, andligt och materiellt välstånd samt lycka, skönhet och fruktbarhet. Lakshmi är välståndets och rikedomens gudinna. Hon är en av de mest omtyckta gudinnorna och finns som husgudinna hos många hinduer. Lakshmi hjälper oss att hålla en positiv anda och tillit att du är värd det bästa. Hon skänker oss ett överflöd.

10
Aphrodite, Afrodite var kärlekens och skönhetens gudinna, Enligt den grekiska gudasagan steg Afrodite upp ur havets skum efter att vindguden Zefyros blåst henne på ett musselskal till Cyperns sydvästra kust. Under flera hundra år började en kropp bildas som slutligen steg upp med havsskummet och blev en skönhet som aldrig tidigare skådats. Aphrodite upplyser om att väcka din inre gudinna genom att vårda dig själv och tillåta dig att ta emot. Med kärlek upplyfter hon det magnifika inom oss.

11
Athena, Hennes attribut var sköld, lans, olivträd och uggla. Athena är vishetens, civilisationens och vetenskapens gudinna samt även krigsgudinna i grekisk mytologi. Hon avbildas ofta med en lans i handen, vilket understryker hennes roll som krigsgudinna. Sättet hon föddes på återspeglar också denna roll; enligt myten föddes Athena inuti Zeus huvud och sköts ut som en bepansrad stråle. Athena belyser om vår inre kraft och visdom och att kraften och visdomen är till för att användas i skapandet av en bättre värld.

12
Nephtys, Nephtees, var syster till Isis och gift med sin bror Seth, den onde guden. Hon har en son, Anubis, tillsammans med sin bror Osiris. Hon är en av de dödas beskyddare och är ofta avbildad på den avlidnes kista, dess huvudända. På fotändan var Isis avbildad. Andra gudinnor som beskyddade den avlidne var Serket och Neet/Neith. Nephtys beskyddade också Hapi, Osiris son, som vakade över urnan med faraons lungor. Nephtys symbol har formen av ett bålglas på fot. Den formen är också ett hieroglyftecken som betyder ”palatsets dam”. Nephtys är den bevingade gudinnan med hennes gudomliga ingripanden. Hon hjälper oss att hela allt som brutit ner vår gudomlighet.

13
Nut, himlens gudinna, är dotter till Shu och Tefnut, luftens gud respektive skyns gudinna. Hon böjer sig över jorden Geb, sin make och bror. Hon var mor till Osiris Seth, Isis och Nephtys. Hon var avbildad på faraons kista och bevakade den avlidne genom att hon bredde ut sina vingar. Nut var en i enne- aden, grupp om nio gudar/gudinnor som är ansvariga för skapandet av jorden. Nut var skyns gudinna – en valvbåge över jorden – och härskade över stjärnornas rörelser och tiden. I skymningen svalde hon, guden RA, som under natten passerar hennes kropp och stannade i livmodern. Vid morgon- rodnadens första strålar så föder hon solen, Ra. Nut öppnar vårt kosmiska medvetande om att himmelriket på jorden finns att tillgå för alla.

14
Tawaret, var den stora gudinnan som skyddade kvinnan under havandeskapet och födandet. Hon dyrkades tillsammans med Bes. Han vårdade ormarna, skyddade kvinnan, födseln och sexualiteten). Tawaret hade skepnaden av en flodhästhona med stor barm, lejonklor och krokodilsvans. Hon lutar med en hand mot ”Saa” symbolen för beskydd. Tawaret är skapare av den moderliga gudomliga väven som stärker oss gudomliga kvinnor.

15
Mut, bildade treenigheten i Thebes (Luxor) tillsammans med sin make och son. Mut, var gift med Amun och mor till Khons, månguden. Hennes namn betyder mor och hon tog en skepnad som en kvinna eller en falk med dubbla kronor på huvudet. Hennes titel var skyns härskarinna. Mut är Modergudinnan som bär den gudomliga spiran. Med spiran ger hon kraft till det gudomliga att växa i oss och på jorden.

16
Mawu, står för Moder jord och Moder jords mående. Hon är mångudinnan som sägs ha skapat allt liv tillsammans med hennes man solguden. Mawu hjälper till att leva mer autentiska och mer i harmoni & respekt med naturen. Hon säger: Bli vän med jorden, vattnet, luften och andra element som finns i vår miljö. Ta hand om henne och värna om hennes välbefinnande. Då går det att leva i överflöd utan att ta av jordens resurser. Mawu värna om naturen och ber oss att samverka för en gudomlig jord. Den kärlek du ger jorden kommer du få tillbaka i mångfald.

17
Dana, keltisk gudinna. Dana står för friden och freden. Hon är otroligt kraftfull och magisk. Hon följdes av Irlands folk som den stora modern av skapelsen. Hon är den andliga läraren som visar oss vägen till vårt gudomliga jag. Hon säger: ”ära din gudomlighet. Nu är det dags för dig att röra vid andras liv med din visdom”. Hon kan hjälpa dig att manifestera det du vill ha in i ditt liv.

18
Green Tara, Den gröna färgen symboliserar healing och föryngrande och andlig växt. Green Tara förkroppsligar den helande energin av att släppa taget om rädsla. Rädslan kan komma på många sätt som avundsjuka, till stolthet och då hjälper hennes helande energi dig att släppa taget kring dessa aspekter. Green Tara, ger dig läkning och medvetenhet om att befria dig från måsten och krav för att finna inre frid och harmoni.

19
Guinevere, gudinnan för självkärlek, självrespekt och vördnad inför sig själv. Guinevere vill att du ska känna din egen gudomlighet, att stå i din egen majestät och kräva sanningen om vem du är och vem du vill vara. För att hedra sig själv så behöver man sätta det högsta värdet på sitt eget huvud inte ifrån arrogans utan ifrån en känsla av djup respekt för vår egen själ och ande. Guinevere ber dig att öppna ditt hjärta för den gudomliga kärleken.

20
Maria Magdalena. Omfamna det heliga feminina, villkorslös kärlek. Medkänsla, förlåtelse, intuition, visdom och empati, villkorslös kärlek är riktmärken för det heliga feminina. Att ge oss det själva genom att fylla våra hjärtan gör att vi kan ge andra det. Maria Magdalena ber nu dig att omfamna och förkroppsliga det gudomligt feminina och alla dess aspekter: Medkänsla, visdom & stå i ditt ljus av villkorslös kärlek. Hon ber även att du ska guida och leda andra och vara en förebild genom att se kärlek och ljus i alla du möter.

21
Abundantia, är en romersk & nordisk gudinna. Hon står för överflöd och lycka. Var nu öppen för att ta emot överflöd i ditt liv. Överflöd kan komma på många sätt, mer tid, mer pengar, nya idéer. Tillåt vad som helst att komma in. Du är kraftfull och Abundatia är här för att stärka dig; ”Jag har hört dina böner, din oro och affirmationer. Jag öser ur mitt överflöd till dig just nu. Bara ta emot”. Välkomna det nya som väntar dig, det ger dig nya möjligheter till växande.

22
Isolt, är en keltisk gudinna. Hon hjälper dig med hjärtats väg. Kärleken är runt dig och i dig. Healingen som du får kommer att hjälpa dig att överkomma all smärta du känt på hjärtats stig. Ta hand om dig själv och ge dig all omsorg, kärlek och tolerans så att du kan få blomma i din egen takt. Var den bästa versionen av dig genom att tillåta dig få vara den vackra gudomliga ljusvarelse som du är.

Vi balanserar starkt upp Gudinne- & prästinneenergin i oss då vi verkat som både prästinnor och mångudinnor i Lemurien och på Atlantis. Då vi arbetat länge med ljusarbete får vi första hands information om vad som pågår och vad som ska ske och hur vi bäst kan hjälpa mänskligheten i detta fantastiska skede.

Varje dag fortsätter sedan våra sändningar tidigt på morgonen, du kan ta emot vilken tid det passar eller under natten när du sover. Du får precis det du behöver och drar till dig det du behöver just då. Sista datum är söndag 23/2.

Du beställer via länken nedan. Erbjudandet gäller endast fram till den 1/2 klockan 18, och din investering för alla dagar är 2222 kr.

Vi arbetar hela tiden för att integrera den nya energin i oss själva och i alla våra elever.

Vi kommer varje vecka att köra live i vår grupp om våra upplevelser, och svara på era frågor.

Anmälan är stängd!

Sat Nam

Christina och Angela

 

Vilka är vi?

Christina är master i Usui Holy Fire® Reiki och KarunaReiki, Tripple Flame och Kristus Healer. Hon arbetar även med den Violetta Flamman som är kopplad till St Germain.

Angela är friskvårdsterapeut, massör, zonterapeut och healer i Reiki Usui Shiki Ryoho samt utbildad Master of science in Management. Hon har utvecklat en healing med högre frekvenser och arbetar som GoldenStarCode Master Activator of DNA and the Higher Chakra System.

När du beställt får du en orderbekräftelse, i den hittar du en länk och ett lösenord för att hämta hur du förbereder dig inför healingen!

Details

Start:
2 februari, 2020 @ 08:00
End:
23 februari, 2020 @ 17:00
Cost:
kr2222
Event Categories:
,

Venue

Online

Organizer

Angela och Christina