EVENT ONLINE MAHATMA HEALING – AVATAR OF THE STAR MOTHERS

Online

I universum finns en ljusstark energi kallad Avatar of Synthesis. Avatar of Synthesis som också benämns för Mahatma är en kraftfull energi med högt vibrerande frekvenser. Mahatma healingen är gudomliga arbeten som sker vid specifika tillfällen och utförs av högt utvecklade Avatarer. Effektiviteten och resultaten av deras arbete är mycket stora. 66 portalen är ett […]

369kr

Lemuriens Kristallskallar

Labyrinten i Valinge, Varberg Valinge, Varberg, Sverige

Uppgradering av nya kristallina koder. Vid en avgörande tid i mänsklighetens historia kommer de 13 kristallskallarnas medvetenhet att aktiveras för att väcka en ny era, genom förvandling av ett gammalt paradigm till en ny värld. Kristallskallarna förvarades i Lemurien i en pyramid kallad för arken. Väktare för denna ark var Stjärnmödrarna. Arken bestod av tolv […]

1396kr

EVENT 777 PORTALEN

Olofsbo, Falkenberg Olofsbo, Sverige

777 Portalen stärker det gudomliga nätverket som har etablerats på vår jord Himlen på jorden är nära. Gud Moders helande kärleksljus förbereder oss människor för det stora gudomliga ögonblicket av omvälvning. Med Gud Moders villkorslösa ljus av kärlek kommer världen och mänskligheten återigen att fullt ut orientera sig mot de högre dimensionella nivåerna. Var utan […]

777kr

Egypten – En gudomlig resa i kärlekens fotspår 3.0

Egypten , Egypten

Egyptens rike är en avbild av stjärnhimmeln. Forntida Egypten var den gudomliga platsen dit de universella visdomarna överfördes och användes på samma sätt som i de högre himmelska rikena. Egyptens heliga land är världstemplet och vaggan där de heliga visdomarna vilar. Det var genom det eteriska elementet som visdomen enkelt kunde överföras och etableras på […]

Egypten – En gudomlig resa i kärlekens fotspår 4.0

Egypten , Egypten

Det Stora Mysteriet i Egypten kommer att avslöja hemligheten om det heliga gudomliga livet. På denna resa kommer du att uppleva Egyptens gudomliga riken på ett helt nytt och oväntat sätt som hjälper dig att väcka dina inre skatter som finns inom dig. Det är nu dags för dig att öppna och låta dina gudomliga […]

21500kr