Att leva i kärlek är att älska sig själv. Du förankrar kärleken inom dig istället för utanför dig själv. I ditt hjärta kan kärleken spira och växa sig stark. Kärleken gör underverk. Kärleken läker. Kärleken är vacker och stärker det vackra inom dig. Kärleken ger dig näring att blomma ut och uttrycka din inre essens och gudomliga väsen.

Kärlek skapar frid, fred, harmoni och balans. Kärlek är kraft. Kärlek är styrka. Kärlek är lugnande. Kärlek är trygghet. Kärlek är lindrande. Kärlek är omslutande. Kärlek är berikande.

Kärleken är gränslös. Kärleken är helande. Kärleken är expanderande. Kärlek är sann glädje och lycka. Kärlek är ren och oskuldsfull. Kärlek är renande. Kärlek är förlåtande. Kärlek är förlösande. Kärlek är tidlös.

Kärlek är bärande. Kärlek är hållbar. Kärleken är evig. I kärlek existerar Alltet. Kärlek är att känna. Kärlek är att beröra. Kärlek är att väcka. Kärlek är att leva. Kärlek är förståelse. Kärlek är medvetenhet. Kärlek är visdom. Kärlek är värme. Kärlek är välvilja. Kärlek är för all tid. Kärlek är överflöd.

Kärlek förenar. Kärlek samverkar. Kärlek skapar gemenskap. Kärlek är alltid villkorslös. Kärlek är frihet. Kärlek är oberoende. Kärlek är tillit. Kärlek är tillräcklighet. Kärleken är varsam. Kärleken är ödmjuk. Kärleken är tillåtande. Kärleken är vänlig. Kärleken är vårdande. Kärleken är givande.

Kärlek är magi. Kärlek är inspiration. Kärlek är motivation. Kärlek är kreativitet. Kärlek är skapande. Kärlek är uppmuntrande. Kärlek är hopp. Kärlek är tro. Kärlek är beskydd. Kärleken är gudomlig.

Kärlekens ögon ser endast det vackra. I kärlekens ögon är alla vackra. I kärlekens ögon är alla värdefulla. I kärlekens ögon är alla gudomliga. Kärlekens energi förstärker det goda och det kärleksfulla. Kärlek genererar mer kärlek. I kärlek råder lätthet och enkelhet. I kärlek finns inget att frukta.

Ur fruktan kommer oro, ångest, separation, smärta, missunnsamhet, avund, svartsjuka, hämnd, dömande, makt, kontroll, övertygande, ägande, missbruk, lindande, förminskning, tvivel, brist, begränsningar, stagnation, osundhet, misär, orenhet, plågor, olust, försvar, förtal, förnekelse, förstörelse, kamp, konflikt, osämja, krig, motstånd, förlust, jämförelse, prestation, krav, konkurrans, stress, hävdelse, bekräftelse, uppoffring, självömkan, begär, beroende, förakt, uppblåsthet, besatthet, manipulerande, beskyllande, självgod, förmer, utnyttjande, dränering, förmörkelse, skuld, skam, vånda, illusioner, fångenskap, vilsenhet, förvirring, förvrängningar, föreställningar, förfalskningar, osanningar, och skrämsel.

Fruktan har olika skepnader och får fäste där frånvaro av kärlek existerar.

Fruktan håller kropp och själ åtskilda med ett järngrepp. Gudinnan är jorden. Gudinnan är din kropp. Mästare är universum. Mästaren är din själ. När kropp och själ är skilda från varandra uppstår avstängdhet och isolering. Det är genom denna spricka som fruktan får tillträde att verka och ställa till oreda, obehag och obalans.

Kärlek är den enda medicin som kan bota fruktan. Med kärlek kan Gudinnan och Mästaren återigen förenas till en enad kraft i ditt hjärta. Denna samverkande kraft är födelsen av vår gudomlighet. I kärlek är vi fullkomliga.

Ju mer kärlek och balans som infinner sig inom oss ju mindre har vi att frukta. Med kärlek och balans är vi Alkemister som kan omvandla mörker till ljus, oro till frid och tyngd till lätthet och flöde.

I 22 dagars Gudinnehealing med Christina och Angela får du med renaste kärlek möjlighet att läka inre sprickor och läckage som ger upprinnelse till olika former av obalanser. Med kärlek vibrerar vi i en högre frekvens som ger oss hälsa, harmoni och välmående. Kärleken är källan med oändliga möjligheter.

22 dagars Gudinnehealing med Christina och Angela