Det här året har haft mycket att erbjuda och när solen nu passerar Ophiuchus kommer vi få mer kunskap om våra högre andliga nivåer.

Energierna kommer att uppmuntra interaktioner i vår andliga utveckling. Tiden är perfekt för att nu expandera.

Som många av oss säkert känner till så finns det ett 13:e stjärntecken som heter Ophiuchus. Stjärnbilden Ophiuchus är känd som ”ormbäraren”.

I sanning har detta stjärntecken alltid tillhört zodiaken, och det expanderar precis som allt annat i Universum.

Det är vårt expanderande medvetande som gör det möjligt att omfamna existensen av detta tecken.

Vårt medvetande börjar nu alltmer att återspegla en mycket mer andlig och högre utvecklad uppsättning av helig geometri. Det är dessa nya symboler som kommer att bli viktiga för oss när vi börjar resa djupare in i vår sanning för att låsa upp våra flerdimemensionella potentialer.

Viktigt att nämna är att det här tecknet har egenskaper som inte liknar någon av de andra. Ophiuchus existerar i en helt annan frekvens, vilket relaterar till enhet och kärlek. Denna energi tar oss bortom tid och rum. Ophiuchus som är en androgyn stjärnkonstellation har ingen motsats. Den existerar utanför all dualitet och är därmed helt fri från motstånd. Elementet som stjärntecknet tillhör är eter.

Det är genom vår högre medvetenhet som Ophiuchus inkluderas och blir en del av vårt energifält.

Ophiuchus är Vintergatans galaktiska centrum. Detta är en dimensionell port som öppnar ”The Golden Gate”

Ophiuchus har en stor betydelse för att nå nya frekvensnivåer. Det är omöjligt att förflytta oss genom denna portal om vi inte lyckas att transformera dualitet och den rädslabaserade frekvensen som vi så länge har manifesterat och gjort till vår verklighet. Energier av rädsla, dualitet och motstånd måste upphöra att existera för att vi tillfullo ska kunna uppleva Sanningen om Ophiuchus.

Denna sanning börjar med medvetenheten om att vi är andliga varelser som har en mänsklig upplevelse. Med denna medvetenhet är vårt högre jag kapabelt att segra över egot. När vårt lägre sinne genom omvandling upphöjs expanderar vårt medvetande och vi switchar om till en högre frekvens.

Det som sker nu är att vi avslutar cykler inom cykler, från planetariska till galaktiska tidevarv.

Många av oss ljusarbetare arbetar hårt med att återskapa minnesuppgifter om vad som har hänt i dessa cykler.

Att samla in minnesposter är en process, det är ungefär som att bygga ett flerdimensionellt pussel. Vi jobbar intensivt med att hämta många av de bitar som fortfarande saknas för att helheten ska bli komplett.

Inhämtning av information sker dels genom inre dimensionella resor, men också i form av fysiska resor till viktiga kraftplatser som inrymmer viktiga frekvensnycklar.

Nyligen har många av oss plockat upp ytterligare några bitar som avslöjat ännu ett exempel på manipulation av vår tidsmatris, vars syfte är att försöka hindra oss från att veta den högre sanningen om vilka vi verkligen är.

När dessa bitar återigen kommer på plats så kan vi ljusarbetare balansera destruktiva händelser som orsakat energimässiga skador genom att aktivera nya geometriska energimönster som vibrerar i högre frekvenser. Denna heliga geometri tar in nya flöden som hjälper oss med läkningsprocessen.

Under perioden 30/11 till 18/12 passerar solen Ophiuchus stjärntecken.

Nya ljusfrekvenser överförs från Vintergatans galaktiska centrum till jordens energifält när solen nu passerar genom denna trettonde stjärnkonstellation.

Den 12/12 är överföringen som starkast.

Nedladdningen av dessa ljusfrekvenser har en avgörande betydelse för utvecklingen av mänsklighetens högre medvetande.

Genom de tolv stjärnkonstellationerna skapas naturliga övertoner som uppstår via solens rörelse. Dessa övertoner refererar till olika dimensionella världar, eller medvetanden.

Detta är en själslig evolutionär expansion som finns tillgängligt för alla inkarnerade personligheter, i syfte att utveckla vår sanna själsande.

Genom vår öppenhet, medvetenhet, känslighet och mottaglighet exponeras vi av dessa harmoniska mönster.

Dessa himmelska influenser påverkar tillståndet för vår evolutionära utveckling, vilket också stöder processen av vårt progressiva förkroppsligande av vår sanna själsande.

Dessa harmoniska influenser stöder också våra alkemiska framsteg och förmåga att genom tidsmatrisen expandera medvetandet för att komma fram till öppnandet av olika dimensionella medvetandeportar.

Genom solens rörelse aktiverar vi nu via  Ophiuchus den 13:e frekvensen i denna 12-månaderscykel, vilket öppnar vår medvetenhet om de 13 universella principerna som upprätthåller den gudomliga planen.

Vi genomgår nu specifika alkemistiska aktiveringar. Denna frekvens överförs från det galaktiska centret till vår sol och planet. Frekvensen som flödar genom denna gyllene port, aktiverar Andens återvändande till enhetens centrum.

Frekvensen av gudomlig helig geometri som inryms i Ophiuchus konstellationstransmission (13=4) representerar konstruktionen av kosmos dimension och rymd.

Denna heliga geometri symboliserar de fyra elementen som utgör Prima Materia. Dessa fyra kvadranter är grundläggande för universums gudomliga kalkyl.

Denna energi av eterisk plasma är elixir med gyllene flytande ljusfrekvenser. Detta är ett nytt andligt element som skapas genom denna alkemiska process.

Vi inkarnerar alla som jordiska varelser och vi har alla möjlighet att utvecklas genom universums evolutionära expansion.

När vår medvetenhet rör sig genom de dimensionella portarna kommer vi alla så småningom att fullborda evolutionscykeln, som skär varandra vid det Galaktiska centret.

När vårt medvetande korsar den galaktiska ekvatorn får vi potentiellt tillgång till The Golden Gate.

Den galaktiska ekvatorn är galaxens mittlinje och det är genom balans som vårt medvetande kan få tillgång till denna högre frekvensnivå.

Genom att följa vårt hjärta och låta alla energier på vår väg försonas i ljus och kärlek förenas själen med vår Ande.

The Golden Gate är porten till det eviga livet som förser oss med det universella elixiret som öppnar en ny gudomlig värld genom vårt högre Medvet-Ande.

Ophiuchus som stjärntecken ingick i den forntida egyptiska zodiaken. Bilden av denna forntida zodiak som finns välbevarad i Hathors tempel i Dendera visar tydligt att Tvillingarna representerade en man och en kvinna som håller varandra i hand. Detta är en avvikelse från den nuvarande representationen av Tvillingarna som är av samma kön.

Tvillingarna i denna zodiak representerar polaritetsintegrationen mellan det manliga och det kvinnliga. När dessa polariteter integreras i hjärtat når vi gudomlig balans.

Tvillingarna symboliserar föreningen av det gudomligt maskulina och feminina, vilket också representerar de universella lagarna av Kristus-Sophia medvetandet.

Under denna tidsperiod när solen passerar Ophiuchus finns det stora potentiala möjligheter för alla typer av synkronistiska händelser. Denna gudomliga tajming hjälper oss att hela tidsmatrisen av det förflutna.

Alla pusselbitar med gamla minnen som många av oss ljusarbetare nu genom inre arbete söker upp och hämtar tillbaka för att återskapa tidsmatrisen påverkar det mänskliga kollektiva medvetandet.

Dessa sanningar skakar om verkligheten rejält. Sanningens ljus kommer att omkullkasta allt som vårt sinne länge trott varit sant. Detta kan kännas både utmanande och omtumlande.

Medvetna själar som är känsliga, öppna och mottagliga kan starkt känna hur intensiteten av gamla obearbetade minnen dyker upp i allt snabbare takt för att nu äntligen få läkas.

Denna process kan ibland kännas påfrestande. Minnena pockar på och gör allt för att dessa energier ska få komma fram i ljuset. Detta är en själslig evolutionär möjlighet till läkning. Själen passar därför på att rensa i arkivet genom att låta det ena minnet avlösa det andra.

Men vetskapen om att någonting händer inom oss när dessa lägre energier processas och löses upp till en högre förståelse gör att vi fortsätter vårt viktiga arbete att nå den allomfattande sanning som tidsmatrisen inrymmer.

Våra celler förändras i takt med att kontexten av vårt sanna högre jag blir komplett.

Genom att vi kommer ihåg vilka vi är och vad som hände oss, så kan vi här och nu läka alla energimässiga händelser och relationer som dränerar oss på energi och kraft.

Det är livet som i varje gudomligt ögonblick ger oss alla prövningar och möjligheter som vi behöver för att genom medvetenhet växa i vår andlighet och uppnå helhet.

Så i tacksamhet låter vi oss växa i ljus och kärlek.

Angela Johnsson