DEN HÖGSTA GUDOMLIGA KRAFTEN

DEN HÖGSTA GUDOMLIGA KRAFTEN

Det Stora Mysteriet i Egypten kommer att avslöja hemligheten om det heliga gudomliga livet. Egyptens rike är en avbild av stjärnhimmeln. Forntida Egypten var den gudomliga platsen dit de universella visdomarna överfördes och användes på samma sätt som i de högre...
Frön av ljus

Frön av ljus

Påsken symboliserar våren, ljuset och själens återkomst. Som frön av ljus är vi ämnade att förbereda oss för vår nya fysiska form. Med denna nya form kommer mänskligheten att kunna föra ner högre energier och skapa nya medvetandemönster. Dessa förmågor kommer att...

KURS – VIBRATIONSLAGEN FULLBOKAD

HUR VI MEDVETET KAN PÅVERKA VÅR FREKVENS FÖR ATT SKAPA POSITIVA EFFEKTER I VÅRT LIV Universum är ett hav av energier som vibrerar i olika frekvenser. Allt som existerar i universum har ett elektromagnetiskt fält som inkluderar våra tankar och känslor. Allt vi känner...