Uppstigningen är en process av självmedvetenhet och bemästrande av alla fysiska, emotionella, mentala och andliga nivåer i relation till oss själva och andra. Alla områden behöver upphöjas för att vår existens ska stiga uppåt i balans och harmoni.

När ljusets intensitet ökar så får vi alla beroende på grad av öppenhet, känslighet och mottaglighet möjlighet att ta in detta ljus i vårt energifält för att erhålla mer energi, kraft och medvetenhet att stiga i spiralen.

När vi rör oss i allt högre ljusintensiteter kommer vissa att bli mer och mer medvetna, balanserade, ödmjuka och medkännande. Medan förhöjningen av ljus kan orsaka att andra förlorar kontrollen, vilket kan medföra att de bli mer irrationella, irriterade, missnöjda och inskränkta. Förlust av kontroll kan därmed orsaka att människor gör skadliga saker gentemot varandra. Valet görs inom varje individ.

Ljusintensiteten ökar just nu på grund av att den galaktiska kärnan sänder ut ljuspartiklar med hög frekvens. Dessa partiklar är frön för att uppnå ett högre medvetande för alla som välkomnar denna energi. Om människor gjort valet att inte stiga i spiralen så kan dessa upphöjande energier istället utgöra en källa för störning och obalans. Ljuspartiklarna påverkar oss alla oavsett val.

Universum befinner sig i ett högt tillstånd av förvandling och förändring där ingenting går att förutse. Det är därför viktigt att i kärlek verka för den högsta möjligheten i varje situation som presenteras i våra liv. Alla tjänar vi den gudomliga planen utifrån den medvetenhetspunkt vi befinner oss.

Det sker just nu ett mycket intensivt energimässigt fenomen när jorden stiger i oktav. Vad som är avgörande i detta nuvarande ögonblick är vilka val varje människa gör. Allt som tjänar helheten tjänar också individens medvetande. Detta handlar om vår förmåga att leva våra liv i samverkan med den större kraften av kärlek och medvetenhet. Genom medvetna och kärleksfulla handlingar upphöjs vi själva, vår familj, vårt samhälle

Alla kosmiska händelser är av sådana stora proportioner så att inget kan hindra dess framfart. Med denna vetskap kan vi med tillit överlåta alla kosmiska företeelser till universum och i stället ägna vår tid och uppmärksamhet till att förändra de saker som vi kan förändra. Det som vi alla kan påverka är mängden av kärlek som vi för in i varje situation. När mängden av kärlek ökar i våra liv så kommer stora förändringar att ske i världen.

Allt som sker i världen ger ett eko över hela jordens nätverk. Jorden är ett medvetet och levande väsen som genomgår en stor omvandlingsprocess. I denna övergång till en ny vibration stiger energierna med en enorm hastighet. Jorden stiger uppåt i sin egen evolution och vi väljer om vi vill svara an och följa med i detta skifte.

När jorden genom denna förvandlingsfas går från en nivå av ordning till en högre nivå uppträder ofta en period av kaos när förvirring och störningar tilltar. Detta skifte sker på alla nivåer, vilket inkluderar atomära, molekylära, genetiska, biologiska, geologiska, sociala och ekonomiska förändringar.

Alla former av energi förändringar är kaotiska i sin natur och kan därför upplevas emotionellt utmanande för många, speciellt när vi nu befinner oss i kulmen. Därför är det extra viktigt att genom kärlek och balans uppnå stabilitet inom oss för att undvika att dras med i dessa turbulenta energier.

Ur kaoset kommer förändringar att ske till det bättre. Vi har valt att vara här just denna tidpunkt för att uppleva dessa storartade evolutionära förändringar. Jorden kommer att fullfölja denna omvandling med eller utan oss. Oavsett val har alla själar lika värde. Tillsammans med jorden har vi den fantastiska möjligheten att utvecklas till en ny andlig nivå med betydligt högre vibrationer. Genom villkorslös kärlek och en grund av stabilitet ger vi oss själva de bästa förutsättningarna att låta oss stiga med jordens evolutionära spiral på ett harmoniskt och balanserat tillvägagångssätt.

Oändlig energi strömmar ständigt ur den centrala punkten av total gudomlig balans. Denna punkt som finns i vårt hjärta utgör vår gudomliga signatur.

Aktivering av vår Gudomliga Signatur

Helhetens Anda
https://youtu.be/yPJlmdm1q-8