Föreningen mellan Gud som maskulin energi och Gud som feminin energi skapar en universell passion. Passionen och vetskapen om att Gud är ett tänds när de två polerna möts.

Den universella passionen är inte bunden till någon person. Denna passion handlar om kärleken och glädjen till livet och förmågan att uttrycka denna kärlek i handling.

Det vi uttrycker genom passionen är Guds kärlek till Gud. När vi känner passion för något så är det Guds uttryck genom oss själva.

Passion är att göra det vi älskar. Passion är kärleken vi alstrar. Passionens källa finns inom oss själva

Passionens kärlekskraft är helande. Kärlekens passion omvandlar och förnyar allt som den rör vid.

Det är genom passion vi skapar nya möjligheter. För att se hur passionerad du är, titta på det som du skapat i livet. Om passionen falnar så behöver den återupplivas genom källan.

När de två polerna sammanlänkas så öppnar vi källan av passion som är en obegränsad kreativ kraft som förser oss med överflöd. Med denna gudomliga gnista kan vi skapa underverk.

Vårt inre gudomliga barn är uttrycket för denna källa av passion. Det är genom vår inre källa av gudomlig kärlek som vi kan rena, befria och hela oss från sinnets krafter. Passionen hjälper oss att fullständigt omvandla och smälta ner sinnets övertygelser och projiceringar.

Kärleken finns överallt, men på vissa ställen blockeras den av rädsla. Försöker vi kontrollera rädslan så förvärras den. Kroppen stängs av när den kontrolleras.

Rädslofrekvenser skickar signaler till cellerna som förbereder kroppen för fara och försvar.

Hur skickar vi en ny signal till kroppen? Vi förlåter, accepterar och älskar rädslan. Rädslan behöver bli älskad. Rädslan dyker alltid upp för att den behöver kärlek.

Illusion är motsatsen till kärlek. Genom separation är kärleken kortvarig och flyktig. Genom helhet är kärleken bestående och evig. I kärlekens ögon gör alla individer sitt bästa utifrån den medvetandenivå de uppnått.

När vi skickar högre vibrationer med kärlek till våra celler förkroppsligar och expanderar vi istället kärleken. Med kärlek omvandlas rädsla till mod. Med kärlek kan vi omvandla alla känslor. Ängslan till tillit. Ilska till befrielse. Sorg till glädje. Smärta till ömhet.

Gudomlig kärlek ger allt och alla friheten att komma och gå. Kärleken accepterar och tillåter allt.

Vår inre källa av gudomlig kärlek förenar oss med andra gudomliga världar, dimensioner och väsen. Genom vår kontakt med vår gudomliga källa är vi alltid gudomligt vägledda.

När vi låter oss verka i det gudomliga ögonblicket sker allt genom synkronitet och gudomlig tajming. Hela verkligheten existerar i det gudomliga ögonblicket.

Med ett rent och kärleksfullt hjärta kan vi åstadkomma allt vi önskar. Ett hjärta som känner tillit kan känna frid i världen.

Dessa egenskaper är din sanna gudomliga natur. Ditt inre gudomliga barn förmedlar att du är fullkomlig. Du kan aldrig finna kärleken utanför dig själv. Du kan endast VARA kärlek och genom kärlekens passion attraherar du mer kärlek i ditt liv.

Universums passioner utgör elementens elementära väsen – solida, vattniga, luftiga, eldiga.

Passionen är en hjälp för oss att uppleva den gudomliga närvaron i allt och alla genom att känna och se det vackra och kärleksfulla i allt vi möter. Hjärtat sammanlänkar oss med varandra och med kosmos.

Vår kropp är gudomligt designad och har potential att vara kärlet för den högsta gudomliga kärleken. Vårt DNA bär den ursprungliga källkoden för att harmonisera i samklang med källan.

Den vackra gåvan som vårt multidimensionella kodade DNA ger oss är kraften att vara den du är.

Många människor har glömt att vi är andliga varelser.

Gudomlig kärlek är vår sanna födslorätt och natur.

Vändpunkten för mänskligheten är att återvända till vår gudomliga källa. Vårt gudomliga kungarike är inom oss och det är nu dags att vi träder in i vårt rike för att med gudomlig kärlek bemästra våra liv som de mästare vi är.