De grundläggande elementen i legenden om de 13 kristallskallarna är att vid en avgörande tid i mänsklighetens historia kommer denna konstellation av 13 att återförenas för att väcka en ny era genom omvandling av ett gammalt paradigm till en ny gudomlig värld.

Kristallskallarna förvarades i en pyramid i Moderlandet Lemurien. Denna konstellation skapade tillsammans en enorm kraft som kallades för arken.

Arken bestod av tolv skallar som var och en kom från de heliga planeterna i de 12 universumen som omger vårt universum. Tillsammans bildade denna formation en cirkel, med den trettonde och största skallen placerad i mitten.

Denna trettonde skalle av diamant representerar det multidimensionella medvetandet. Den 13:e skallen kopplar samman alla universella kunskaper om det gudomliga livet som existerar på alla de heliga planeterna till en enhet och helhet.

Den 13:e planeten sägs enligt legender vara jorden som är ämnad att vara diamantplaneten där alla Universum möts. Legender berättar också om att de 13 kristallskallarna innehåller viktig information om mänsklighetens verkliga syfte och gudomliga ändamål.

I de äldre profetiorna sägs det att i en tid som innefattar en stor kris för mänskligheten kommer alla kristallskallarna återupptäckas och samlas för att avslöja all elementär information som är av stor betydelse för människosläktets överlevnad.

Många har sökt sanningen bakom mysteriet om kristallskallarna.

Kristallskallarna är gjorda av samma kvartskristall som används i dagens datorer. Enligt vetenskapen borde dessa uråldriga skallar inte kunna existera.

Detta har väckt många frågor om skallarna verkligen är universums lagringsenheter med information som gör att vi kan ta oss djupt in i det förflutna och förutsäga framtiden?

Kristallskallarna är ett oförklarligt fenomen för vetenskapen. Många har försökt finna svar om de kan vara artefakter från de förlorade civilisationerna Lemurien och Atlantis eller är de utomjordiska i sitt ursprung?

Profetior säger att kristallskallarna är ett kosmiskt bibliotek med helig kunskap och viktig information om den kosmiska evolutionen och de kommande jordförändringarnas överhängande öden.

Att förena de 13 kristallskallarna kan avslöja sanningen om universums mysterium och mänsklighetens ursprung.

Enligt kristen tro, korsfästes Jesus Kristus utanför Jerusalem, vilket ägde rum på Golgata som på arameiska, grekiska och latin betyder ”platsen för skallen”

Kristallskallarna har en avgörande betydelse för Kristusmedvetandet och den kristallina utvecklingen.

Kristallskallarna är biblioteket för de kristallina multidimensionella koderna. Varje skalle är en multidimensionell dynamisk dimensionsportal till att stråla samman i kvantumfältets allomfattande källa av gudsmedvetenhet som genomsyrar allet.

De sägs också enligt profetiorna vara medvetna levande datorer som ständigt uppdateras med kodade  ”program” som innehåller högre universella system som stödjer Jorden och mänsklighetens kristallina omvandling och högre gudomliga syfte.

Via Kristallskallarna tar vi emot och laddar ner holografiska koder som driver förändringen av den planetära matrisen framåt i den kristallina utvecklingen.

Kristallskallarna förmedlar budskapet om att den mänskliga övergången ger oss ett förnyat gudomligt syfte. Den kristallina energin ger oss den rena kristallina resonansen i övergången till högre dimensioner.

De kristallina koderna från kristallskallarna som hjälper Jorden att avancera till högre dimensionella nivåer laddas ner genom stjärnportalerna som är inriktade på att hjälpa jorden och mänskligheten att stiga i frekvens.

Alla kristallina mineraler är sändare och mottagare. De kristallina mineralerna bär ett högt vibrerande medvetande.

Den kristallina strukturen har under de senaste tidens uppdateringar uppgraderats med både guld och diamant energi.

Ros,- kristall,- guld- och diamantenergierna som representerar kropp, själ, gudomlighet och ande är uppgraderingen av vårt gudomliga DNA.

Vårt gudomliga DNA inrymmer inte bara 12 aktiva strängar, utan också den viktiga 13:e gudomliga strängen som är uppkopplingen till vårt högre sanna multidimensionella jag. 


Det är den 13:e DNA-strängens högre frekvenser av guld och diamant som gör det möjligt för våra kolbaserade fysiska kroppar att övergå till lättare kristallina former.

Genom den 13:e frekvensen omvandlas det polariserade magnetfältet av motstånd och rädsla till att istället ersättas av det gudomliga nätverket bestående av högre dimensionella frekvenser.

Detta gudomliga nätverk har gjort det möjligt för oss människor med högre ljuskvoter att i större grad förflytta våra ljuskroppar för att kunna vistas i de högre dimensionerna.

Dessa högre nivåer är naturligtvis mycket annorlunda än den 3D verklighet som vi är vana vid.

Den senaste tidens energihöjningar med nya portalöppningar har gjort det möjligt att den sjätte till tolfte dimensionen är tillgänglig för oss. Genom att förena dem i vårt och jordens gudomliga hjärta som bär frekvensen av 13 kan vi tillsammans skapa den Nya Gudomliga Jorden.

Men för att fungera effektivt på dessa icke-polariserade nivåer behöver vi aktivera vårt utvidgade högre universella dimensionella chakrasystem och gudomliga DNA för att våra frekvenser ska bli kristallina.

Alla dem som känner sig dragna till kristallskallarna får genom varje uppgradering fler nerladdningar av den multidimensionella allomfattande helheten.

Det är därför som vissa nu har blivit kallade att förvärva koder från de senaste kristallina uppdateringarna med guld och diamant för att öppna nya multidimensionella möjligheter.

De som är kallade blir bundsförvanter och beskyddare av dessa nya koder som är viktiga för vår väg till att vara de gudomliga väsen vi är.

Alla är kapabla att ladda ner varierande nivåer av information som sänds ut av de tretton kristallskallarna. Men nu ställer vi in siktet för dem som har ambitionen och viljan att verka i den 6:e dimensionen och högre.

Vid sommarsolståndet kom en ny uppgradering av Kristallskallarna med syftet att integrera de högre dimensionerna på jorden.

Via vår inre spiralkraft som är uppkopplad med universum och de 13 Kristallskallarna har vi möjlighet att via uppgraderingen ladda ner nya kristallina koder för att integrera högre dimensionella nivåer i oss och på jorden.

Med denna nedladdning öppnar vi också flödet för att ta emot mer av det högre dimensionella platinum- och laserljuset som gör oss gudomligt utrustade för att via dessa högre dimensioner integrera våra multidimensionella förmågor.

Med Kärlek                                                                    Angela Johnsson