Det heliga talet 7 är det mest andliga talet som ofta benämns i esoteriska sammanhang.

Talet 7 har en kraftfull och eterisk energi som står för andligt uppvaknande.

Vibrationen 7 är en hjälp för att ansluta oss till Universum, vilket inkluderar både de högre och djupare dimensionella nivåerna.

Många har säkert hört talas om de 7 dimensionella portarna och de 7 livsnycklarna som vägleder oss till en inre gudomlig verklighet som existerar i en annan dimension med högre vibrationsfrekvenser.

Inom den andliga läran har talet 7 representerats av olika upplysta läromästare.

De 7 heliga kumarerna är välkända i de gamla esoteriska skrifterna.

I sanskrit betyder Kumara ”Guds son” eller ”Solens son”.

Kumarerna är varelser som uppnått högre frekvensnivåer av universella färdigheter för att i större utsträckning kunna utföra missionen att tjäna det gudomliga ljuset.

Kumarerna är de ursprungliga skaparna av det vita brödraskapet som även kallas för ”flammans herrar” eller ”eldens söner”.

Tillsammans utgör de den andliga hierarkin, som har uppdraget att leda mänsklighetens andliga utveckling framåt.

Kumarerna tillhör det gudomliga riket och de hjälper människor att utveckla själens gudomliga potentialer, i syfte att gå vidare till nästa rike, som börjar utvecklas när själen vaknar och väljer att gå den andliga vägen.

De 7 heliga kumarerna som främst arbetar via de eteriska nivåerna har under olika tidsepoker skickat en av sig själva att leva och verka på det planetära planet.

Sananda Kumara är den Kumara som är mest känd på jorden, vars jordiska namn är Jesus.

Hans andliga broder Sanat Kumara levde och verkade på Lemurien som Världsläraren.

Sanat Kumaras gudomliga ljus är en hjälp för att läka själsfragment så att själen kan uppnå helhet och upplysning. Det är när själen vibrerar i denna helande frekvens som våra subtila eteriska energier återigen kan sammanlänkas med Gudskällans medvetandefält.

Sanat Kumaras gudomliga ord är ”JAG ÄR DEN JAG ÄR – och på befallning tjänar, skyddar, älskar, stärker och vägleder jag jordens själar”.

När de mänskliga själarna anpassar sin frekvens till det gudomliga ljusets medlemmar genom att leva i enlighet med den gudomliga planen, kommer utvecklingen av den gudomliga jorden att gå framåt.

Sanat Kumara är ansvarig för den esoteriska läran som avslöjar sanningen om de 13 universella principerna.

Sanat Kumara var upphovet till skapandet av den gyllene diamantstaden Shamballa som höll den gudomliga frekvensen 13. Platsen där staden byggdes förflyttades senare från det fysiska till det eteriska planet.

Genom Shamballa får vi tillgång till Sanat Kumaras andliga medvetandenivåer.

Shamballa är källan till jordens eteriska graal-linjer. Detta inre globala nätverk inrymmer viktiga intergalaktiska stjärnljuskoder för att utveckla vårt gudomliga DNA som får vår multidimensionella spiralkraft att expandera, likt vår galaktiska spiral.

Precis som Kumarerna så kom också de gudomliga ljusvarelserna Hathors från ett annat universum via Sirius stjärnportal till Lemurien.

Det är de 7 Hathors gudinnorna som varit mest framträdande av Hathors folket. Innan de 7 gudinnorna steg ner på Lemurien planterade de först den universella feminina visdomen på Plejaderna, vars stjärnsystem kallas för de 7 systrarna. Det feminina biblioteket med de eteriska koderna finns i Alcyone som är Plejadernas centralsol.

På Lemurien skapade Hathors gudinnorna tillsammans med sitt folk ett healingtempel som blev känt i hela universum för dess helande krafter.

Hathors gudomliga resonans gav gensvar i hela universum. Därav fick Hathors healingtempel besök av många andra civilisationer i universum. I healingtemplet skedde både helande och undervisning.

Hathors är Mästare av ljudvibrationer och kärlek. Denna grupp av interdimensionella varelser är gudomliga och underbara aspekter med HelAnde krafter.

Hathors ljudvibrationer är ett kosmiskt ljud som är multidimensionellt.

Hathors vibrationer av kärlek låter en ny gudomlig värld bli verklighet på vår jord. Om vi är redo att bygga den nya gudomliga världen, bjuder de in oss till att skapa goda förutsättningar för ett balanserat och hållbart skapande med gynnsamma förhållanden för allt och alla.

Hathors kommer från de högre dimensionerna. De har varit med oss i tusentals år och de har haft ett mycket starkt inflytande på alla de platser på jorden där tidigare civilisationer uppnått den gyllene tidsåldern.

Hathors bär de heliga koderna för att skapa liv i nya gudomliga världar. När deras vibrationer sköljer igenom hjärta och sinne öppnas våra själsarkiv att minnas tidigare liv som har anknytning till jordens gyllene tidsåldrar.

Deras primära uppdrag i livet är att hjälpa oss i vår övergripande andliga utveckling och de är alltid tillgängliga för alla som bjuder in dem i sina hjärtan.

De 7 Hathors gudinnorna är de ursprungliga skaparna av det vita systraskapet som även kallas för ”Urmoderns döttrar”.

Det vita systraskapet är beskyddare av den feminina visdomen med livets nycklar som inrymmer den heliga läkande och spirande kraften.

Den egyptiska gudinnan Hathor är den av Hathors gudinnorna som de flesta har mest kännedom om. Hon fick namnet eftersom hon i Egypten var den mest framträdande av Hathors gudinnorna.

Gudinnan Hathor tog huvudansvaret att fortsatta arbetet med att undervisa om de 13 universella principerna i Egyptens tempel.

Templet i Dendera var den främsta platsen för Hathors healing. Dendera var mer än ett heligt tempel, det var mysterieskolornas centrum för alkemistiskt helande och lärande som förenade kropp, sinne och själ till att vibrera i samklang med den gudomliga frekvensen.

I Hathors tempel i Dendera inryms hela skapelsen. Detta är ett av Egyptens vackraste och mest färgrikaste tempel där tak, väggar och pelare är utsmyckade med solen, månen, planeterna och stjärnornas frekvenser som utgör helheten.

Templet är skapat utifrån helig geometri som bygger på de 13 universella principerna med perfekt gudomlig symmetri, vars frekvenser tänder vår stjärnmedvetenhet som avslöjar hemligheten om hur vi återigen aktiverar vårt högre dimensionella chakrasystem.

Hathor är himmelsgudinnan som även kallas för “Lady of Stars” personifieras också som Modergudinna och galaxens himmelska ko.

Hathor representerade impulsen av den befriade kvinnan. De invigda i templets mysterieskola praktiserade att överlämna sig själva helt åt hennes gudomliga kärlekskraft genom att träda in och bli ett med Hathors graal. Därav fick hon titeln ”Den som fyller helgedomen med visdom, kärlek och glädje”.

Hathors överför multidimensionella Källkoder för att höja vår vibration. Vibrationer stärker vår frekvens att öppna upp och aktivera vårt vilande gudomliga DNA och våra högre dimensionella chakran, i syfte att föra in mer ljus med högre frekvenser i våra celler. För att utveckla våra eteriska subtila energier behöver vi öka cellernas ljuskapacitet.

Det gudomliga ljuset får oss att stiga med vår inre spiral och det ger oss starkare effekt att expandera vårt medvetande.

På Lemurien skapade Sanat Kumara tillsammans med de 7 Hathors gudinnorna mysterieskolor där själar fick möjlighet att utveckla mer avancerade mästarkunskaper.

Dessa mysterieskolor innefattade de 13 universella utvecklingsnivåerna av gudomlig kärlek samt aktivering och integrering av det högre dimensionella chakrasystemet.

Den gudomliga frekvensen 13 är den högsta frekvensen i vårt universum.

De själar som lyckades att genomgå de 13 nivåerna blev kallade för ”Master Saviors”.

Dessa Mahatma Avatarer bistår i arbetet med att hålla den kosmiska energibalansen på jorden.

I detta arbete överförs kosmisk energi med högre frekvenser av gudomlig kärlek genom Kosmos Logos kedjan till jorden. De upprätthåller det kosmiska energiflödet som finns tillgängligt för alla mänskliga själar som aktiverar och öppnar upp dessa högre gudomliga chakran.

De 7 Kumarerna och de 7 Hathors gudinnorna upprätthåller tillsammans den gudomliga balansen av det maskulina och feminina på jorden. Genom detta ljusuppdrag stödjer de förverkligandet av Maitreya på fysisk nivå, som identifieras som Kristusmedvetandet.

Genom balans av Gud Moder och Gud Fader når vi Gudspunkten i våra hjärtan. När vårt hjärta når nollpunktens frekvens förandligas kropp, själ, sinne till en gudomlighet.

Kumarerna representerar det gyllene ljuset och Hathors diamantljuset.

Vid 77 portalen sker en uppgradering där det gyllene ljuset och diamantljuset antar högre dimensionella frekvenser.

Det gyllene ljusets högre frekvenser är platinum energin som är det vita guldet.

Diamantljusets högre frekvenser är laserljuset.

Platinum och laserljuset är universalmedlet till vår multidimensionella spiralkraft. Detta multidimensionella ljus gör oss också gudomligt utrustade för att existera samt föra ner så att vi kan integrera de högre dimensionella nivåerna i oss och på jorden.

Ljusets höga lumination är ett multidimensionellt universalmedel som preparerar kropp, själ och sinne med nya multidimensionella system.

De multidimensionella energier via Kumarerna och Hathors Stjärnteam har syftet att göra oss gudomligt utrustade för att anta de nya mångdimemensionella möjligheterna som Universum nu förser oss med.

Den gudomliga resan genom Egyptens magiska land där kommer vi under 13 dagar att energiarbeta med de 7 dimensionella portarna och de 7 gudomliga livsnycklarna samt de 13 universella principerna.

Vi kommer besöka heliga platser där vi med kärlekens frekvenser får möjlighet att aktivera vårt högre dimensionella chakrasystem med sanningen om de 13 universella principerna.

Känn in de fantastiska energierna:
https://youtu.be/yT-LvYyZYh8

Mer info:
https://fb.me/e/2AZ0kxok3

Resan till Egypten 1-13 november 2022 blev snabbt fullbokad. Känner du dig kallad till att följa med på denna upplevelserika 13-dagars resa den 12-24 mars 2023 skicka ett meddelande för mer info till: goldenstarcode@gmail.com

Med Kärlek
Angela