Vilka enorma kärleksvibrationer som nu sköljer igenom oss och får våra  energier att stiga i frekvens.

Via Siriusportalen och vibrationen 77 fick jag ett underbart gudomligt budskap som svarade an i både hjärta och själ.

Budskapets ljuskoder som laddades ner gav starkt gensvar i varje cell och vibrationerna öppnade mer av själsarkiven med minnen av tidigare gudomliga liv.

Med hjälp av de inkommande högre dimensionella ljusfrekvenserna väcks nu dessa visdomar som vilat djupt inom oss till medvetenhet.

”Himlen på jorden är nära. Guds helande kärleksljus förbereder oss människor för det stora gudomliga ögonblicket av omvälvning.

Med Guds helande kärleksljus kommer världen och mänskligheten återigen att fullt ut orientera sig mot de högre dimensionella nivåerna.

Var utan rädsla, men full av kärlek, mod och tillit till Gud och den gudomliga planen!

Även om vissa händelser är omvälvande så kommer du att tryggt och kärleksfullt bäras genom denna tid av turbulens.

Mänsklighetens uppstigning har meddelats i århundraden och lika länge har vi förberetts för det nya gudomliga livet som väntar oss.

Nu har sanningen, ljuset och kärlekens tid kommit. Kärleksljuset högre lumination är ett universalmedel som sköljer bort lägre energier.

Denna rening sker från mikro till makro och på alla dimensionella plan.

Allt förändras och allt förändras till det goda. Förändringen verkar för ljuset, för kärleken och för det sublima, vilket innebär att allt förädlas till en ren och högre vibration. Detta förädlade tillstånd benämns med andra ord, att allt blir till Gud.

För att kunna existera under dessa gudomliga förhållandena behöver vi bli vårt inre nya och fullkomliga jag!

Vi går nu igenom sanningens timmar tillsammans med GUD. Vi har nu den gudomliga möjligheten att stärka oss med Guds helande kärleksljus som Universum förser oss med.

Så på jorden som i himlen, och himlen kommer nu och öppnar sig för alla som välkomnar den gudomliga världen.

Tiden av ensamhet, gudlöshet, fattigdom samt brist av ljus, kärlek och glädje är nu slut. En ny gudomlig tidslinje och era har nu omslutit och etablerats på planeten jorden.

Rädslans matris, där människan utvecklas till en artificiell intelligens, finns kvar endast för dem som vill uppleva sig själva i en sådan version och värld.

Alla människor som avvisar denna verklighet och från djupet av sina hjärtan reser sig i sitt sanna gudomliga jag kommer att återvända hem till ursprunget där denna gudomliga värld existerar.

Vårt sanna gudomliga jag kan tryggt vila i Guds händer. I denna tillvaro kommer vi alltid att vara omslutna i Guds famn av oändlig kärlek.

Detta gudomliga ögonblick uppenbaras för oss redan nu. Gud kallar oss tillbaka till ursprunget. Din själ och ditt hjärta har väntat på detta ögonblick i evigheter.

Den kalla och hårda världen har ingen framtid längre när Guds ljus översköljer oss med gudomlig kärlek. Livet för mänskligheten i förening av kärlek som är sammankopplad med de gudomliga sanningarna tar form här och nu. Detta gudomliga skeende är oåterkalleligt och är skapat för oss alla!

Så hylla och känn tacksamhet till ditt liv och den gudomliga framtid som för varje dag växer sig allt starkare.

Ha tillit till att himlen på jorden är nära. Men för att uppnå detta tillstånd behöver vi leva i kärlek utan rädsla.

När vi låter oss verka via det högre gudomliga ljuset kommer varken orättvisa eller skada att drabba oss, vi lever i enlighet med Gud.

Allt Levande existerar inom oss och vi är alla Guds ljus. Alla själar som väljer att tjäna Guds helande ljus är kallade att vara gudomlighetens väktare här på vår jord”.

Med Kärlek,

Angela Johnsson