Allt som vi sänder ut får vi tillbaka så är Universums lagar. Allt vi känner och upplever om andra hjälper oss att förstå oss själva.

Genom andra förstår vi vilka aspekter som vi läkt, men också vad som är oläkt. Alla känslomässiga reaktioner som vi möter genom andra människors agerande och som triggar något i vårt inre är indikationer om oläkta aspekter som vibrerar i lägre frekvenser och som behöver läkas.

Om dessa aspekter inom oss varit läkta så hade mötet eller händelsen som utlöste våra reaktioner troligtvis aldrig behövt inträffa.

Alla händelser som inträffar oss är något som vår själ valt att möta just av anledningen att få möjligheten att läka och uppnå mer balans och helhet.

Universum består av energier, frekvenser och vibrationer, precis som vi. Universum kan endast sända tillbaka samma vibrationsfrekvens som våra energier håller.

Ju mer kärleksfulla och ljusa tankar, känslor och avsikter som vi har om oss själva och andra, desto mer kärlek och ljus kan Universum sända tillbaka till oss.

Genom inre balans får vi tillgång till styrkan som kommer ur att vara grundad i sig själv.

När vi är medvetna om vår individuella plattform och står starka i oss själva är vi också öppna för att ta emot och samverka med andra självständiga individer som står starka i sitt kärl av villkorslös kärlek.

Att nå denna grund handlar om att urskilja vad som får dig att må bra och vilka situationer och sammanhang som får dig ur balans.

Rikta din medvetenhet åt att läka det som får dig ur balans. Detta hjälper dig att bryta mönster så att återkommande händelser slutar att upprepas i ditt liv.

Genom denna medvetenhet har vi själva det avgörande valet att välja den positiva utvecklingen som stärker vår balans.

Om vi istället väljer att peka på andras fel och brister så gör vi valet att stanna kvar i ogynnsamma sammanhang som då också kommer att hålla oss kvar i lägre energier av obalans.

Om vi väljer att bortförklara motstånd, problem och smärtsamma omständigheter genom att beskylla andra kan vi aldrig förvänta oss positiva förändringar. Med dessa avvisande handlingar väljer vi istället att vara kvar i negativa känslor som sänker vår frekvens.

Vi är här för att lära oss förstå alla former av känslor. Har vi sårat någon i detta eller tidigare liv så har själen valt att själv få uppleva den smärta som själen omedvetet eller medvetet orsakat någon annan.

Har vi blivit sårade kommer smärtan att återkomma i olika sammanhang tills vi med kärlek och förlåtelse har läkt den sårade delen inom oss.

Att känna kärlek och tacksamhet till allt som vi möter i livet samt förmåga att förlåta dem som sårar är en mästerlig gåva. Vi förlåter då också oss själva för dem vi sårat. Att bli sårad och att såra har alltid ett starkt samband eftersom det ena utlöser det andra.

Vi kan aldrig förstå smärtsamma känslor om vi inte upplevt dem själva. Universums lagar ger oss lärdomar genom att uppleva känslor. Det är genom våra känslomässiga upplevelser som vi lär oss att förstå orsak och verkan.

Universums lagar bygger alltid på orsak och verkan. För eller senare får vi alltid tillbaka det vi sänder ut. Universum är alltid rättvist. I ett Universum som vårt där den fria viljan gäller får vi alltid skörda det vi själva sår. Om vi är missnöjda med skörden då får vi se över och förbättra vår sådd.

En smärta anses av många som något dåligt, men när vi lyckas läka en smärta så kommer denna erfarenhet att ge oss en av våra största lärdomar. Bakom varje smärta finns en gåva.

Hur stor skada en upplevd smärta orsakar beror på hur vi bemöter och hanterar händelsen.

Kärlek är energier med högre frekvenser. Ilska, frustration, irritation, rädsla och besvikelse är energier med lägre frekvenser.

I tillstånd av kärlek befinner vi oss i vårt högre jag. Motsatsen till kärlek är vårt sårade och lägre jag.

Graden av kärlek har en avgörande betydelse om hur djup verkan en smärta kan komma att orsaka.

När vi med kärlek vågar se, erkänna och möta ogynnsamma mönster som försvagar vår kraft har vi möjlighet att ta oss ur situationer som får oss att känna obehag, tvivel, rädsla, ilska, besvikelse eller missmod.

Ju mer våra energier vibrerar i högre frekvenser av kärlek desto större motståndskraft har vi. När det oläkta inom oss läks omvandlas lägre energier till att vibrera i kärlek, vilket får oss att stiga i frekvens. Denna inre styrka av balans gör att påverkan av det yttre minskar.

För varje smärta som vi läker så försvinner dessa roller i det yttre som orsakar oss smärta. Men håller vi kvar våra smärtor så håller vi också kvar dessa roller med karaktärer som orsakar oss smärta.

Det är vi själva som tillsätter vilka roller vi själva och andra ska spela i vårt liv. Det är vi själva som skapar våra liv.

Om vi tar vårt ansvar genom att sluta att spela alla roller som vi tilldelat både oss själva och andra så kommer också alla dramor att upphöra.

När vi lämnar ger vi plats för det nya att träda in. Detta sker när vi avstår att dras in och involvera oss i andras känslomässiga utspel  Vi slutar då upp att vara spelbrickor i ett spel som också inrymmer skapade spelregler som måste följas.

Genom vår högre medvetenhet vet och förstår vi att projektioner av ilska, besvikelse, rädsla, missmod som riktas mot andra bara kommer att slå hårdare tillbaka, vilket endast förvärrar den befintliga smärtan och skadan.

Genom att ge oss själva rätten och friheten att styra över våra egna liv då visar vi oss själva och Universum att vi förtjänar ett bättre liv.

När vi lyssnar och följer vår inre sanning tar vi som väsen tillbaka vår makt och kraft. Genom att leva vår sanning visar vi oss själva och Universum att vi är värda all kärlek, förståelse, respekt, acceptans, energi, flöde, glädje, insikter, visdomar och nya möjligheter. När vi sänder ut vår känsla av frihet och värde så är det också detta som universum sänder tillbaka.

När jag tillåter mig själv att leva som den sanna gudomliga varelse jag är så tillåter jag också andra väsen att leva i sin sanning även om deras sanningar skiljer sig från min.

Vi är alla värdefulla, men det är endast vi själva som avgör vårt värde genom att följa sanningen som vi bär i våra hjärtan. Att leva i vår sanning ger oss kraft att ta oss an alla nya möjligheter som Universum ger oss.

Ju mer tacksamma vi är desto mer ger Universum oss tillbaka att vara tacksamma över. Tacksamhet är en universell gudomlig kraft.

Universum och Gud är En och samma. Så Universums lagar är även Guds Lagar. Vi existerar i Universum precis som Universum existerar i oss. Guds kraft är den högsta gällande kraften inkluderar oss alla.

Med Kärlek.
Angela Johnsson