De gudomliga ljusvarelserna Hathors kom från ett annat universum via Sirius stjärnportal till Lemurien.

Av Hathors folket är de 7 Hathors gudinnorna de mest kända. Innan de steg ner på Lemurien planterade de den feminina visdomen på Plejaderna som kallas för de 7 systrarna. Det feminina biblioteket med de eteriska koderna finns i Alcyone som är Plejadernas centralsol.

Hathors ljudvibrationer är ett kosmiskt ljud som är multidimensionellt.

Hathors vibrationer av kärlek låter en ny gudomlig värld bli verklighet på vår jord. Om vi är redo att bygga den nya världen, bjuder de in oss till att skapa goda förutsättningar.

De 7 Hathors Gudinnorna är de ursprungliga skaparna av det vita Systraskapet som även kallas för Urmoderns döttrar.

Det vita Systraskapet är beskyddare av den feminina visdomen med livets nycklar och den heliga läkande kraften.

På Lemurien skapade Sanat Kumara som tillhör det vita brödraskapet tillsammans med de 7 Hathors gudinnorna mysterieskolor där själar fick möjlighet att utveckla mer avancerade mästarkunskaper.

Dessa mysterieskolor innefattade 13 universella utvecklingsnivåer av gudomlig kärlek och integrering av det högre dimensionella chakrasystemet.

Den gudomliga frekvensen 13 är den högsta frekvensen i vårt universum.

Den egyptiska gudinnan Hathor är den av Hathor gudinnorna som vi har mest kännedom om. Hon fick namnet eftersom hon i Egypten var den mest framträdande av Hathors gudinnorna.

Gudinnan Hathor tog huvudansvaret att fortsatta arbetet med att undervisa om de 13 universella principerna i Egyptens tempel.

Templet i Dendera var den främsta platsen för Hathors healing. Dendera var mer än ett heligt tempel, det var mysterieskolornas centrum för alkemistiskt helande och lärande som förenade kropp, sinne och själ till att vibrera i samklang med den gudomliga frekvensen.

Hathors tempel i Dendera inrymmer solen, månen, planeterna och stjärnornas frekvenser som utgör helheten. Templets heliga geometri är skapat utifrån de 13 universella principerna med perfekt gudomlig symmetri som aktiverar vårt högre stjärnmedvetande.

Hathor är himmelsgudinnan som även kallas för “Lady of Stars” personifieras också som Modergudinna och galaxens himmelska ko.

Hathor är den äldsta avbildade gudomen i de egyptiska antika relieferna. Hennes ansikte var en symbol för livmodern och hennes öron motsvarade äggledarna.

Hathors utmärkande öron var också en symbolik för hennes kärlek till LJUD. Öron är det renaste av våra sinnesorgan som förbinder oss med primalljud.

Men det finns en annan betydelse beträffande att hennes öron ses som symbolen för äggledarna, nämligen att ljudet och den feminina kraften tillsammans skapar livets resonansorgan som är en antydan om tidens början.

Som kärlekens moder var hon gudinna över den feminina kraften, fertilitet, barn och födelse. Hon hade makt över allt som inkluderade den feminina energin,

Hathor representerade impulsen av den befriade kvinnan. De invigda i templets mysterieskola praktiserade att överlämna sig själva helt åt hennes gudomliga kärlekskraft genom att träda in och bli ett med Hathors gral.

Fyllda av hennes ande renades hjärta och själ till att bli gudomligt och heligt. Därav fick hon titeln ”Den som fyller helgedomen med visdom, kärlek och glädje”.

Som glädjens gudinna, var Hathor djupt älskad och särskilt av kvinnor som strävade efter att förkroppsliga hennes mångfacetterade aspekter att uttrycka kärlek.

Hathor visade att romantik var ett heligt sätt att nå ett högre medvetet tillstånd genom att skapa en djupare och mer harmonisk relation till sig själv. Genom innerlig kärlek till andra lär vi oss att förstå det djupaste av oss själva.

Musikinstrumentet som är förknippat med Hathor är sistrum. Detta instrument liknar en Ankh, som är symbolen för livet.

Detta uppstigningsverktyg är kopplat till balanspunkterna i våra hjärtan och sinnen.

Sistrum avger nivåer av ultraljud som är ett välgörande högfrekvent ljud som sträcker sig bortom den mänskliga hörselns räckvidd. De högfrekventa vibrationerna hjälper att höja energierna i kroppen.

Hathor påminner oss om att ljud och musik existerade innan språket. Ljudet är den ursprungliga grunden för skapelsen.

Hon ser människor som vågmönster av energi likt en komplex serie av övertoner. Ur Hathors perspektiv avger våra ljuskroppar ljud som är i linje med våglängden hos olika chakran och organ.

Hathor är gudinnan av ljud och kärlek som arbetar direkt med den känslomässiga naturen. Hon hjälper alla som kommer in i hennes inflytandesfär att vibrera i högre nivåer av insikt och evolution.

Ljudvibrationer är den främsta drivkraften för förändring. Allt i våra kroppar resonerar till ljud. Vårt skelett, blod, organ, emotionella och eteriska kroppar har en specifik ton eller uppsättning av toner som representerar perfekt hälsa och vår sanna natur.

De multidimensionella Källkoderna som Hathor överför är en hjälp för att höja vår vibration.

Ljudvibrationer stärker vår frekvens och förmåga att öppna upp och aktivera vårt vilande gudomliga DNA och våra högre dimensionella chakran, i syfte att föra in mer ljus i våra celler. För att utveckla våra eteriska subtila energier behöver vi öka cellernas ljuskapacitet.

Det gudomliga ljuset får oss att stiga med vår inre spiral och det ger oss starkare effekt att expandera vårt medvetande.

Ljusets höga lumination är ett multidimensionellt universalmedel som preparerar kropp, själ och sinne med nya multidimensionella system.

Gudinnan Hathors vibrationer fungerar som en växel till högre nivåer för att ansluta oss till de gudomliga källorna både de himmelska, men även de jordiska där resan nedåt ansluter oss med Moder Jord.

Hathors kärleksvibrationer hjäper oss att tona in hjärtats våglängder i samklang med jordens hjärtfrekvens 13:13.

På resan genom Egypten kommer vi under 13 dagar att återigen väcka kunskapen om den gudomliga frekvensen 13. Med hjälp av Hathors vägledning kommer vi att följa kärlekens fotspår.

Vi kommer besöka heliga platser där vi med kärlekens frekvenser får möjlighet att aktivera vårt högre dimensionella chakrasystem med sanningen om de 13 universella principerna.

Förutom gudinnan Hathor och hennes maskulina motsvarighet Horus som via högre gudomliga vibrationer öppnar vårt allseende medvetande så kommer vi under resan också att samverka med fler av Hathors gudinnorna.

Gudinnan Sekhmet och hennes maskulina motsvarighet Ptah som representerar den gudomliga kraften. Gudinnan Seshat och hennes maskulina motsvarighet Thoth som representerar den gudomliga energin. Gudinnan Isis och hennes maskulina motsvarighet Osiris som representerar den gudomliga frekvensen.

Vibrationer, frekvenser, energier och kraft utgör Universums verksamma puls som tillsammans med de feminina och maskulina aspekterna ger oss gudomlig balans.

Under resan kommer vi att känna in dessa unika energier för att få mer kunskap om dess specifika gåvor, i syfte att integrera dessa gudomliga aspekter inom oss.

Detta energiarbete kommer också att inkluderar de 3 icke nämnda Hathors gudinnorna och deras viktiga ändamål för att stärka den gudomligt feminina helheten av balans.

Resorna till Egypten i november 2022 och mars 2023 är fullbokade. Men skicka gärna en intresseanmälan till en ny resa till Egypten i november 2023. Eller om du önskar stå på reservlistan på någon av resorna.

Vid frågor eller intresseanmälan maila till: goldenstarcode@gmail.com

Mer information och program om resan till Egypten:

Egypten – En gudomlig resa i kärlekens fotspår 2.0 (Fullbokad)

Känner du dig kallad för detta universella uppdrag så maila gärna Angela: goldenstarcode@gmail.com

Känn gärna in de härliga energierna i Egyptens magiska land:


Med Kärlek
Angela Johnsson