Maria Magdalena symboliserar vår resa inåt, till vår essentiella kärna och djupaste existens.

Denna inre resa handlar om att möta och övervinna våra rädslor genom kärlek, förlåtelse och medkänsla.

Maria Magdalena hjälper oss också att finna vår livsbalans. Hennes energi av kärlek stärker den gudomligt feminina kraften på jorden och i våra mänskliga hjärtan.

Det sker ett uppvaknande i hjärta och sinne hos dem som minns hennes väsen. Hennes essens som funnits djupt rotad i våra själar under tusentals år har nu börjat att växa till medveten medvetenhet.

Tiden är inne för dessa energier att till fullo blomma ut som en ”helig ros” i mänsklighetens hjärtan.

Maria Magdalena symboliserar hjärtats kärleksfulla ljus av smaragd. Smaragdgrönt representerar hjärtat och kärlekens spirande frekvens.

Smaragdens kärlekskraft bär budskap om harmoni, växtkraft och visdom. Den hjälper oss att känna tacksamhet och vördnad inför livets storhet genom att uppleva den grönskande jordens överflöd av gudomliga rikedomar och skönhet.

Maria Magdalena är lärare i läran om smaragdens heliga hjärta. Denna ljusöverföring är ett högt utvecklat healingsystem som grundas på den gudomliga planens uppstigningsprocess. Genom smaragdens strålande gröna ljus överför Maria Magdalena energi till våra hjärtan i syfte att höja essensens vibrationer.

Healingen är en hjälp att föra in mer ljus i hjärtat för dem som söker sin inre sanna väg. Denna healing är den eteriska bron mellan skapelsekällan och jorden, i syfte att skapa gemenskap, helhet och enhet. Denna healingstråle som även kallas för Kristusstrålen understöds av alla skapelsens strålar.

Kristusstrålen förstärker skapelsens gudomliga hjärta i oss och i jorden. Kristusstrålen är väl förankrad i Rosenlinjen som är en direktlinje till jordens gudomliga hjärta som kallas Shamballa. Från denna källa sprids sedan Kristusljuset vidare genom Graal-linjerna som tillsammans bildar jordens inre gudomliga rutnätverk.

Via Maria Magdalenas heliga hjärta förenas Kristusstrålen och Rosenlinjen till en samverkande kraft med syftet att återställa Guds väsen att manifestera sig i våra heliga hjärtan.

Det är när vi återvänder hem till vårt inre heliga hjärta som vi har möjligheten att förvandla emotionell smärta till kärlek samt läka skadade själstrådar genom att återuppväcka vår gudomliga frekvens i vårt DNA.

I Egypten kom Maria Magdalena att uppleva ett helt nytt liv i en helt ny kultur med andlig träning och utbildning som ledde henne vidare i sin resa mot att uppfylla hela hennes själs syfte efter Jesus korsfästelse. Maria Magdalena blev därmed den andliga ledaren för förkroppsligandet av det feminina kristusmedvetandet

Genom denna utvecklingsprocess uppnådde Maria Magdalena tillslut målet för alkemin som är att bli antropos – att som människa helt integrera det gudomliga genom att fullt ut förena det gudomligt feminina och maskulina inom sig.

Maria Magdalena kom att förstå sin egen unika begåvning och därmed blev hon kallad att dela dessa gåvor i världen för sin egen uppfyllelse och i tjänst för att förbättra världen.

Maria Magdalena upptäckte inte bara sitt syfte med det här livet, hon tog sig också igenom de inre hindren som kunde ha hindrat henne från att leva detta liv till fullo. Genom självmästrandet uppnådde hon en hög och ren medvetenhet.

Alkemi är alltså, ur Magdalenas perspektiv, att tillåta oss själva att vara kärl genom att det gudomliga görs till kött så att vi genom våra heliga hjärtan kan förvandla våra liv och världen omkring oss till högre frekvenser av kärlek. Maria Magdalena slutförde själv denna process inom sig och fortsatte sedan arbetet med att underlätta för andra i samma process.

I Egypten fick Maria Magdalena undervisning i Thoths läror som innefattar de 12 heliga smaragdtavlorna. Varje smaragdtavla inrymmer nycklar till högre medvetande och för varje medvetandenivå öppnas nya alkemistiska förmågor. Den 13:e smaragdtavlan som är heligast finns hemligt förvarad och är endast tillgänglig för dem som uppnått antropos.

Det är först när vi förkroppsligat det gudomliga och verkar genom vårt heliga hjärta som vi kan förstå och använda den suprema alkemistiska konsten som den 13.e smaragdtavlan inrymmer.

Det var genom Thoths läror som Maria Magdalena utvecklade denna helande teknik med smaragdenergin som går ut på att energierna renas genom hjärtat, vilket höjer frekvensen så att vi kan uppnå den balanserade punkten av smaragdgrönt som också kallas nollpunktsenergi.

Genom hjärtats elektromagnetiska fält har vi möjlighet att transcendera rum, tid, energi och materia. För att rena blodet och våra emotionella energier behöver vi skapa en diamant i hjärtat. Det vackra kristusljuset med gnistrande guld och kristall användes för att bilda denna diamantformade pyramid.

Den övre delen av diamanten som pekar uppåt snurrar medurs och den nedre delen, som pekar nedåt, snurrar moturs. När de två pyramiderna möts i hjärtat skapas ett eteriskt energifält av gyllene diamantljus. Smaragden är balanspunkten mellan de båda pyramiderna som avger ett smaragdgrönt helande ljus.

Detta eteriska energifält av gudomlig kärlek fungerar som skydd mot lägre och destruktiva energier, samtidigt som den höjer vår vibrationsfrekvens. Healingen verkar på en djup cellulär nivå där energifältet av gyllene diamantljus också förstärker alla våra andliga gåvor och heliga energiarbeten.

De helande energierna läker och omvandlar skadad genetik genom att anpassa vårt DNA till vårt original med Kristus-kromosomerna som är byggstenarna till vårt gudomliga DNA.

Rosenlinjen i jorden tillsammans med Kristusljuset stödjer denna process att hålla frekvensen av det sanna och rena uppvaknande hjärtat.

Maria Magdalena bevarar den hemliga läran om Moderns heliga Mysterier. Det var också denna läran som praktiserades av Maria Magdalenas kvinnliga lärjungar.

Maria Magdalena påminner oss om att vår kropp är gudomligt designad och har potential att vara kärlet för den högsta gudomliga kärleken. Vår kropp bär den ursprungliga källkoden för att harmonisera i samklang med källan.

Maria Magdalenas helande energier överförs genom vår egen obefläckade essens och ber oss att använda våra hjärtan till det goda. Maria Magdalenas heliga graalbägare bär de heliga feminina koderna som vävs samman genom det eviga nuet av alla kvinnliga lärjungar vars liv kommer att tillkännages genom att själsminnen från tidigare liv återuppväcks och avslöjar deras existens.

Rosen är en symbol som härstammar från den heliga blodslinjen och de mest trogna anhängarna som var hängivna att föra Kristi budskap om kärlek och renhet vidare.

Maria Magdalenas syfte är tydligt, att rädda jorden och framtiden från föråldrat patriarkalt tänkande och skadliga religiösa trossystem genom upplysning och återfödelse av det gudomligt feminina och livets heliga mysterier.

Det är dags för alla av oss som resonerar med Graal-energiernas feminina heliga frekvens att kliva fram, samlas och fullfölja vårt uppdrag att leva som Guds hjärta för att förbättra världen.

Tillsammans med Maria Magdalena förflyttar vi oss genom tid och rymd där omedelbar healing via den feminina gudomliga visdomen existerar.

På resan genom Egyptens magiska land under 13 unika dagar kommer vi att besöka gudomliga kraftplatser med viktiga frekvenskoder som ger oss nya insikter och förståelse för att återigen använda den enorma kärlekskraft som vi besitter inom oss.

Vi kommer genom den gudomliga frekvensen 13 utforska mer om Thoths alkemistiska läror genom att tona in oss till smaragdtavlornas energier

Vi kommer även att få hjälp med att öppna våra gudomliga förmågor via de 4 Hathors gudinnorna och deras maskulina motsvarighet..

Gudinnan Sekhmet och hennes maskulina motsvarighet Ptah som representerar den gudomliga kraften.

Gudinnan Hathor och hennes maskulina motsvarighet Horus som representerar de högre gudomliga vibrationerna med det allomfattande medvetandet. 

Gudinnan Seshat och hennes maskulina motsvarighet Thoth som representerar den gudomliga energin med skriftens konst  med de alkemistiska lärorna.

Gudinnan Isis och hennes maskulina motsvarighet Osiris som representerar den gudomliga frekvensen med kärlekens helande förmågor.

Vibrationer, frekvenser, energier och kraft utgör Universums verksamma puls som tillsammans med de feminina och maskulina aspekterna ger oss gudomlig balans.

Under resan kommer vi att känna in dessa unika energier för att få mer kunskap om dess specifika gåvor, i syfte att integrera dessa gudomliga aspekter inom oss.

Detta energiarbete kommer också att inkluderar de 3 icke nämnda Hathors gudinnorna och deras viktiga ändamål för att stärka den gudomligt feminina helheten av balans.

Känner du att Egypten kallar, så tveka aldrig. Följ ditt hjärta och du kommer att få uppleva en oförglömlig resa, i det inre som det yttre.

Resorna till Egypten i november 2022 och mars 2023 är fullbokade. Men skicka gärna en intresseanmälan till en ny resa till Egypten i november 2023. Eller om du önskar stå på reservlistan på någon av resorna

Vid frågor eller intresseanmälan maila till: goldenstarcode@gmail.com

Mer info om resan till Egypten finns i länken:

Egypten – En gudomlig resa i kärlekens fotspår 2.0 (Fullbokad)

Känn gärna in de härliga energierna i Egyptens magiska land:

Med Kärlek
Angela Johnsson