Precis som Jesus är vi alla förkroppsligandet av Gud, den gudomliga manifestationen av vilka vi är!

Jesus närvaro var inte någon religiös omvändelse, utan hans uppdrag var att upplysa mänskligheten att omfamna möjligheten att hela våra liv här på jorden.

Maktens ståtliga kungakronor i guld indikerar om deras styre och herraväldet över världen. Men den andliga symboliken för Jesu enkla törnekrona vill uppmärksamma oss om herraväldet över oss själva.

Detta är en symbolisk handling som visar att vi istället behöver rikta vår vilja och vårt fokus inåt för att nå självmedvetenhet. Vägen är herraväldet över oss själva, än över världen.

Många människor har glömt att vi är andliga varelser. Gudomlig kärlek är vår sanna födslorätt.
Vändpunkten för mänskligheten är att återvända till vår gudomliga källa.

Jesus var en stor mästare och med orden ”I am the Light of the World” så var han fullt medveten om det högre gudomliga syfte som han valde att utföra på jorden genom självmästerskap..

Det är en stor skillnad mellan en lärare och en mästare. När vi kommer i nära kontakt med en mästare så tänker vi ofta på honom som lärare. Anledningen till detta är att vi har förväntan om att få undervisning inom filosofi, andlighet och sanningen

En verklig mästare är inte en lärare. En verklig mästare väcker upp människor genom kärlek, ödmjukhet och medkänsla. En mästares funktion är helt annorlunda än en lärare, men funktionen är betydligt mycket svårare.

Det är endast mycket få människor som kan leva nära en mästare eftersom det är omvälvande att vakna upp efter tusentals liv. Detta är ingen enkel bedrift, det är ett mirakel. Att låta någon väcka dig kräver ett stort förtroende eftersom det handlar om absolut kapitulation.

Ett uppvaknande sker i total kärlek utan försök att styra eller påverka. Allt sker genom närvaron att bara vara. Att väcka andra innebär utmaningen att möta alla former av reaktioner med kärlek, acceptans och förlåtelse. En mästare är starkt grundad i sig själv och vet att alla smärtsamma reaktioner som utlöses av andra genom deras närvaro av ljus endast är en spegling av dem själva.

Om en själ har uppnått mästarnivå och väljer att inkarnera igen som människa, så sker detta val genom ett mycket medvetet beslut. En förnyad inkarnation av denna högt vibrerande ljussjäl som bär en essens med en stark fundamental frekvens är en oerhörd välsignelse för hela planeten och mänskligheten.

Det finns ingen som bär en sådan enorm potential att höja jorden och mänsklighetens grundläggande frekvens på ett så starkt och hållbart sätt som en förnyad mänsklig inkarnation av en mästare.

Med denna höga grundfrekvens drar en mästare i mänskliga form till sig omätligt mycket mörker, smärta och lidande som följaktligen leder till ett liv som en normal människa inte skulle orka uthärda.
Ingen kan till fullo förstå vilket enormt lidande detta förkroppsligandet är för en mästarsjäl. Det är av denna anledning som varje mästarsjäl gör ett mycket medvetet och omsorgsfullt beslut när de väljer att inkarnera som människa.

Mästarsjälar väljer vanligtvis att verka i det lilla och det enkla eftersom för mycket uppmärksamhet gör att uppdraget blir alldeles för krävande. Jesus som valde att träda fram som mästare var fullt medveten om vilken risk han själv utsatte sig för, därför väljer många mästare att leva anonymt och verka i det dolda.

Mästarsjälar är inte intresserade att få uppmärksamhet och bekräftelse. De är endast intresserade av att utföra sitt ljusuppdrag genom att finna det mest gynnsamma och effektiva sättet.

De behöver därför mycket space att bara få vara. Det är i stillhet och lugn som de verkar som bäst.

Om du vill finna en mästarsjäl, så sök i det lilla istället för det stora. Många tror att en mästare är här för att predika. Sanna mästare pratar mindre för att i det tysta kunna arbeta desto mer. De vet att goda handlingar har större kraft än ordet.

Mästare vet också att alla små förändringar som sker i det lilla med omsorg och kärlek kommer att växa sig starka och ge positiva effekter i det stora.

Jorden har under de senaste årtusendena varit en plats med en mycket låg fundamental frekvens, och därmed en plats som följaktligen har attraherat och närt negativa och mörka aspekter.

Universum vill göra oss energiarbetare uppmärksamma om att vi gör ett enormt värdefullt ljusuppdrag genom vårt arbete att omvandla mörka och negativa energier till ljus och kärlek.

Vårt transformerande arbete är av stor betydelse för att öka jorden och mänsklighetens kollektiva frekvens. Många av oss energiarbetare har gjort detta arbete utan att veta om det. Vissa har gjort det i hemlighet och oftast till ett högt pris.

Detta energiarbete är och har varit slitsamt. Processen att omvandla blir mer omfattande och intensiv ju närmare vi når brytpunkten. Genom denna acceleration utsätts vi för betydligt större utmaningar.

Så ha förståelse över att du känner dig trött. Det är därför oerhört viktigt att vi ger oss mer tid och vila för att samla våra krafter för att orka fortsätta vår andliga transformerande resa.

Vad kan vi medvetet göra för att få oss att må bättre?

För det första behöver vi förstå vikten av vårt värdefulla arbete. Vår närvaro av ljus avslöjar hela tiden mörker och dolda avsikter. Detta kan medföra att vi får mycket projiceringar och anklagelser för allt som vårt ljus utlöser i andra.

Vårt sätt att handla och bemöta andra med ljus och kärlek är svårt att hantera för många. Vi är här för att sprida kärlek, inte kriga för vår sanning. När vi är till 100% grundade i vår kärlek då vet vi att det är kärleken som är sanningen och vägen för att uppnå våra gudomliga ändamål.

Men faktum är att för varje gång som mörker uppdagas i ljuset så sker en otrolig stor transformering och rensning på så många nivåer.

Vårt ljus är gränslöst och berör det mentala, emotionella, fysiska, själsliga och dimensionella planet samtidigt. Därför ger våra ljusarbete starka dynamiska effekter eftersom vi med vårt tidlösa ljus verkar multidimensionellt via alla våra tidslinjer och frekvensnivåer.

Detta ljusarbete kan därför innebära en del omtumlande möten där vårt ljus kan väcka ilska, och vrede. Vi kan också möta hot eftersom vårt ljus kan upplevas som hotfullt.

Men ljusets avslöjanden ger möjlighet till hållbar holistisk healing med grundläggande förändringar i livet både för oss själva och för den motpart som ljuset berör. Även om vårt ljus kan utlösa kraftiga reaktioner så var medveten om att på lång sikt är ljusets väg den bästa vägen för båda parter.

Som ljusarbetare är vi många gånger omedvetna om vilket ofantligt arbete vi gör i det lilla och i det vardagliga.

Våra ljusarbeten är med jordiska mått varken mätbara eller synliga med blotta ögat. Därför är det viktigt att vi förstår vårt värde och uppskattar våra förmågor som ger oss högre perspektiv och medvetenhet. Denna förståelse gör att vi kan känna tillit och inre frid om att våra ljusarbeten är av stor betydelse även om de för stunden kan upplevas som omärkbara eller obehagliga av omgivningen.

Vi arbetar med energier, och eftersom allt består av energier så kommer allt det vi gör i nuet att påverka vår framtid. Våra energiarbeten har en långsiktig och bestående verkan.

Genom medvetenhet om att vårt arbete omfattar så mycket större än vad vårt fysiska jag kan förstå så är det betydligt mycket lättare för att känna oss tillfreds för att ladda oss själva med energi och kraft, vilket ger oss förnyad styrka att fortsätta vårt viktiga arbete.

När arbetet med rensning och hållbar omvandling sker genom ett medvetet beslut från vår sida så blir detta arbete oändligt mycket kraftfullare och effektivare.

På vår väg till att bli vår egen mästare kommer vi till en helt annan nivå i livet där vi inser att vi definitivt inte längre är på samma våglängd som andra. Ju mer medvetna vi blir desto mer kommer vi att vara utanför normen för det normala.

Denna känsla kan många gånger få oss att känna utanförskap och underlägsenhet. Men detta medvetna beslut att göra saker och ting på vårt eget unika sätt är nödvändigt för att kunna lösa upp föråldrade system med begränsningar. Våra annorlunda tillvägagångssätt ger näring till mer sunda, hållbara och holistiska system.

Vi som väljer vägen att nå självmästerskap ser saker och ting annorlunda. Eftersom vi utvecklat en större och medveten förståelse så ser vi världen ur ett högre perspektiv som andra i vår omgivning ännu inte kan se eller förstå.

Acceptera och känn tacksamhet över din medvetenhet och den du är. Viktigast är att din avsikt och ditt beslut klingar rent och sant i ditt hjärta. När du gör ett medvetet beslut från ditt hjärta behöver du aldrig bevisa, förklara eller försvara dig. Det är endast du som vet vad som är bäst för dig så följ din inre känsla och låt dig aldrig hindras av andras åsikter, antaganden eller tillkortakommanden.

I vårt självmästrande går det inte längre att pressas in i mänskliga normer eller andras begränsade synsätt. Som våra egna mästare är vi här för att bryta gamla normer av kontroll och makt genom att vandra vår egen unika och kärleksfulla väg av inre balans och harmoni.

Som egen mästare är du en fri själ som använder den fria viljan att välja din unika väg som innebär att med din högsta och renaste avsikt tjäna ljuset för att uppnå gudomlig verkan.

Varje mästare är unik och låter sig alltid vara, leva och verka utifrån sin unikhet. Därför är alla mästare alltid olika. Det är svårt att strukturera eller förklara en mästare.

En mästarenergi är som ett oändligt hav och när vi ber dem om hjälp så ger de oss tillåtelse att dyka ner i deras energifält eller energisignatur. Genom denna unika vibrationsfrekvens kan vi förnimma en helt annan verklighet med högre nivåer av medvetenhet. De ger oss genom denna upplevelse en glimt av oändligheten.

Du kommer förmodligen aldrig kunna sätta mänskliga ord på allt som du upplever i detta oändliga ögonblick. Men ditt hjärta och inre essens kommer att känna och förstå denna vibrationsfrekvens.

Detta holistiska energifält hjälper dig att bättre kunna förstå din egen energifrekvens. Denna högre medvetenhet ger en ökad förståelse om vilka aspekter inom dig som behöver förhöjas, förfinas, förstärkas och fördjupas för att läka och bli mer hel. Självmästerskap kan endast uppnås genom att vi helar oss själva.

Det är en stor tacksamhet att få möjligheten att förnimma tillståndet av högre frekvensnivåer. I ljuset kan vi spegla oss själva för att på djupet förstå vem vi verkligen är. Denna medvetenhet gör att vi också förstår innebörden av Jesus mästerliga ord ”Allt jag kan, det kan också du”.

Att finna vårt sanna jag är den väg som är viktigast i vårt liv. När vi når kärnan av vårt högre gudomliga jag så är vår högsta gudomliga önskan att alltid tjäna ljuset och det högsta gudomliga bästa för allt och alla. Vårt högsta gudomliga syfte är samma som den gudomliga planen. Allt som vi gör görs alltid utifrån universums lagar.

Universums lagar är samma som Guds lag, vilket också är den högst gällande lagen av alla. Som självmästare är Universum vår arbetsgivare som alltid förser oss med gudomliga uppdrag.

Universum uppmanar oss om att tiden är perfekt för att nå vår fullbordan. Vårt gudomliga kungarike är inom oss och det är dags att vi träder in i vårt rike och bemästrar våra liv som de mästare vi är.

”Tetelestai! är Jesu sista ord på korset.

Enligt den bibliska tolkningen betyder detta ord ”Det är fullbordat”. På grekiska betyder tetelestai ”Perfekt tid”.

Detta budskap är lika viktigt och aktuellt nu som då eftersom den perfekta tiden att uppnå självmästerskap är nu.

Med Kärlek
Angela Johnsson