ÄLSKADE VACKRA KVINNA

När en kvinna vaknar och börjar älska sig själv och släpper behovet av att dölja eller försvara sig då kommer hon istället att acceptera alla egenheter som rädslor, sår, falska program, skavanker, dåliga humör och dömande av sig själv, vilket ger henne utrymme att stödja det sanna unika jaget.

Istället för att döma, avvisa och önska att hon var annorlunda eller som någon annan, går hon in i det utlovade landet av frihet med befogenheten att leva ett liv i sin naturliga fullkomlighet.

Hon börjar släppa försvarsmekanismerna, konkurrenskraften, svartsjukan och alla falska vanor och lovord om att vara till lags som hon tidigare använde som kryckor för att gömma delar av sig själv.

Det som finns kvar är en kvinna med inre styrka och mod att möta livet med kärlek och tacksamhet. Genom dessa förvärvade erfarenheter och lärdomar sker en inre förändring. Vi finner en medveten, stark och trygg kvinna som är medkännande eftersom hon kan ge till andra det som hon gett till sig själv.

Hon blir orädd och autentisk. Hon har funnit sin inre röst och sanning. Det finns inte längre någon skam eller skuld och därför behöver hon inte längre gömma sig eller förändra någon del av sig själv.

Hon kan övervinna alla rädslor för avvisande, anklagelse och kritik för att vara trogen och sann i sig själv. Oavsett omgivningens reaktioner tillåter hon sig att vara den hon är och fortsätter att stråla sitt vackra ljus.

Genom medvetenhet tar hon ansvar för varje ord och handling hon gör. Hon väljer att inte längre ta på sig andras brister och problem eller beskylla andra för de problem hon själv möter.

Ironiskt nog, när en kvinna accepterar och respekterar sin egen skugga, förvandlas det som hon förkastade och undertryckte av sig själv från att vara ett dysfunktionellt hinder till att bli en styrka som förser henne med energi. Kraften som tidigare dränerades henne blir istället tillgänglig för henne.

En sådan kvinna accepterar, respekterar och ger andra tillåtelse att vara som de är. Hennes egen frihet, glädje och kärlek till sig själv är en positiv energi som smittar av sig till andra. Genom att vara öppen och avslappnad i sin egen kraft så ger hon också andra utrymme och kraft att få vara deras autentiska jag.

Tillåt dig att vara den vackra kvinna du är och låt ditt ljus lysa upp tillvaron för din omgivning.

Med Kärlek
Angela Johnsson