Vid Lejonportalen sker en kosmisk anpassning mellan vår planet och Sirius, som är en källa till andligt ljus. Kulmen för denna energi är den 8/8, vilket symboliserar det eviga flödet av ljus och kärlek.

Detta andliga ljus är en hjälp för oss att stiga med den nya tidslinjen, som är nästa nivå av tidsspiralen.

Många har tydligt känt av detta intensiva ljus som som har en stor transformerande verkan.

Lejonportalen är ett kraftfullt tillfälle att frigöra oss från det förflutna som vi upplevt i dimensionella tidslinjer med trögare och lägre vibrerande energier. Denna frigörelse hjälper oss in i nästa cykel med helt andra förutsättningar och möjligheter.

Upplösningen med illusionen av det förflutna fortsätter att verka på allt djupare nivåer när vi höjer oss själva.

Denna rensning och rening genererar fysiska reaktioner. Vila och stillhet är därför extra viktigt för att våra kroppar ska mäkta med denna intensiva process.

När fler människor vaknar behöver vi ljusarbetare också hålla ett kärleksfullt utrymme. Detta gör att vi kan känna oss extra trötta i stora samlingar eftersom kollektiv ilska och förvirrade energier kan manifestera sig när förvrängda sanningar uppdagas.

Därför är det oerhört viktigt att vi ger oss själva tid att samla våra krafter.

Vi förblir centrerade i vår sanning och ljus samtidigt som vi också låter oss hedra andra människors upplevelser när sanningen avslöjas.

Att hedra andra betyder inte att vi behöver köpa eller ta in deras versioner. Med kärlek låter vi oss lyssna, utan att döma eller förkroppsliga deras sanning som vår egen.

Energier av rädsla vill gärna beskylla och anklaga andra för den smärta som ger sig till känna. När vi möter dessa energier av ilska med kärlek tillåter vi oss aldrig att avsäga oss vår suveränitet och inre kraft.

Genom vår inre balans står vi neutrala utan att dras in i andras draman med känslosamma stormar.

Var vi lägger vår uppmärksamhet och fokus är därför av ännu större vikt under dessa omvälvande tider. Allt dömande av andra förstärker bara dessa oläkta aspekter inom oss, vilket håller oss fast i de lägre frekvenserna.

Vi har sedan en länge tid förberett oss för denna frekvenshöjning. Vi har alla fått möta stora utmaningar för att urskilja om vi väljer att möta situationer eller personer med kärlek och förlåtelse eller genom ett dömande och avvisande tillvägagångssätt.

Det är dags att gå bortom alla tidslinjer med begränsande programmeringar och synsätt. Vi behöver höja våra perspektiv och se att det kommer något gott ur allt som sker. Vi är inte ensamma på denna utmanande resa som blir allt intensivare ju närmare brytpunkten vi kommer.

Var och en av oss gör vår egen unika resa, och känn tillit till att vänner och gudomliga hjälpare alltid finns med oss. De dyker upp i rätt gudomligt ögonblick och ger oss den hjälp och det stöd som vi för stunden behöver.

Verkligheten är inte vad den verkar, eller har lärts ut och visats för oss. I takt med att vi öppnar vår högre medvetenhet blir vi alltmer medvetna om detta.

Vid denna stjärnportal är kraftfulla stjärnenergier och ljuskoder tillgängliga för oss. Detta ökade inflöde av andligt ljus aktiverar vårt energifält och DNA som är dimensionellt i sin natur till att vibrera i mer ljus och kärlek.

Universum har under de senaste åren gett oss många tillfällen med möjligheter att ta emot Kristimedvetandets gyllene ljus med diamantkoder som återansluter oss med våra galaktiska energier.

Vi har även tagit emot rubinljuset som stärker vår fysiska kropp. Safirens ljus som stärker själen och smaragdens gudomliga ljus som återansluter oss till jordens gröna hjärta, vilket hjälper oss att lösa upp separationen mellan ande och kropp.

Högre dimensioner har redan öppnats upp för oss. Fler och fler av oss är nu redo för de högre dimensionella nivåerna genom att hålla frekvensen av frid, kärlek och harmoni inom oss själva. Existensen i dessa högre dimensioner innebär att leva i linje med vårt högre gudomliga jag.

Detta tillstånd innebär också vår förmåga att bemästra den femte dimensionen av enhet och helhet samt den sjätte dimensionen av villkorslös kärlek, kreativitet, skapande och magi.

De intensiva ljusvågorna den senaste tiden har varit fantastiska möjligheter för oss att förankra oss mer fullständigt i dessa högre dimensioner. Vi har på olika sätt fått möta våra rädslor och oläkta aspekter. Genom dessa utmaningar lär vi oss att välja och fokusera på vår inre läkning och expansion. Med kärlekens krafter skapar vi inre frid, harmoni och styrka istället för yttre stridigheter med den strävsamma ståndpunkten om att ha rätt.

Med ödmjukhet och respekt accepterar vi andras val och sanningar även om de inte överensstämmer med den sanningsfrekvens som vi befinner oss i för stunden.

Sanningen skiljer sig åt beroende på vilken frekvens vi vibrerar i. När vi stiger in i högre frekvenser får vi alltid tillgång till nya sanningar.

När det finns villkorslös öppenhet inom oss kan de eviga kärleksströmmarna röra sig fritt och ohämmat, vilket stärker vår kommunikation med universums oändliga potential.

Genom de eviga kärleksströmmarna förkroppsligar vi vårt kosmiska jag, vår universella enhet och det oändliga flödet med det dynamiska och pulserande utbytet av givande och mottagande som ger oss gudomlig balans.

Detta flöde ger oss tillgång till vårt gudomliga DNA med den hållbara frekvensen av kärlek. Att hålla kärleken hållbar är att låta den röra sig fritt och gränslöst.

Kärleken är en oändlig källa som ständigt skapar nya mönster av helhet och enhet. Den oändliga källan är dit kärleken alltid återvänder.

Vi är förkroppsligandet av universell kärlek, som nu återvänder igen, helt uppvakna och medvetna om vårt sanna gudomliga jag.

Med Kärlek.
Angela Johnsson