Egyptens Gudomliga Krafter – Event Online 1/11-13/11.

Egypten var en central antik plats på jorden. Det var i Egyptens land som Lemuriens ursprungliga koder med helig geometri och den hemliga läran om det gudomliga livet lärdes ut och som finns djupt bevarad i pyramiderna och de heliga templen än idag.

I Egypten studerade bland annat Platon och Sokrates matematik. Egypten utgör även grunden till de legendariska skildringarna om jordens guldåldrar.

Det forntida Egypten var centrum för den universella kunskapen. Det var också i Egypten som utbyten mellan olika dimensioner ägde rum. Allra högst i skapelsen stod Gud med sitt lysande allseende öga genom Egyptens sol.

Lemurien är en gammal förlorad civilisation som existerade före och under tiden för Atlantis.

Lemurien kallas också för Mu, eller Moderlandet. Lemurien var en spirituell och blomstrade kultur. Civilisationen var högt och andligt utvecklad och härstammade från olika stjärnsystem som uppnått högre medvetenhet.

Det heliga folket i Lemurien eller dåtidens profeter började inse att något höll på att förändras. De började få information om att jorden skulle gå igenom en mycket stor dramatisk förändring.

Skiftet som de syftade på var vad vi idag kallar för den stora översvämningen.

Naturens heliga platser var en viktig källa som gav den lemurianska civilisationen information om speciella händelser som kom att ha stor påverkan för jorden och mänsklighetens framtid. De var därför fullt medvetna om vikten att bevara kunskapen från Lemurien.

Så de började att förbereda sig för denna stora katastrof genom att sprida sina läror om jordens evolution och gudomliga syfte samt sanningen om mänsklighetens historia och viktiga länk mellan jorden och Universum.

De var medvetna om att informationen fanns lagrad i deras och de kommande människokropparnas celler. Cellerna kom att spela en viktig funktion eftersom cellernas DNA lagrar, bevarar och skyddar informationen från att glömmas bort.

Lemurianerna lagrade även informationen i kristaller. Dessa informationskristaller kända som lemuriska frökristaller förvarades djupt inne i jorden för att där lagras och bevaras.

Några av dessa kristaller som var laddade med information planterades också in i de lemurianska barnen.

Dessa själar är bärare av dessa frökapslar. Kapslarna har förvarats i hjärtats innersta essens tills den gudomliga tidpunkt då den lemurianska kunskapen, såväl som kunskapen från Plejaderna, Sirius och Arcturus återigen är redo att aktiveras.

Lemurianerna skapade också detaljerade kartor över de underjordiska tunnlarna som är anslutna till det gudomliga nätverket.

Lemurianerna tog god tid på sig för att förbereda sina planer som även inryms i den gudomliga planen.

De visste också att de skulle få budskap om när det var dags att gå under jorden innan översvämningarna kom.

På detta sätt var de väl förberedda för de kommande tusentals åren genom att vara de heliga väktarna över de universella principerna, vårt gudomliga medskapande och högre kontakt med Gudskällan.

Dessa heliga väktare kom medvetet att i de kommande generationerna skapa utseende och sätt för att leva och smälta in med vanliga människor.

Genom mänsklig form skulle deras dolda gåvor och förmågor hjälpa dem att väcka mer människor från ett 3 till ett 5 dimensionellt medvetande.

Men det finns ett undantag där dessa väktare trädde fram i sin sanna gudomliga skepnad.

Som en ljustrupp av gyllene ljus så anlände de till forntida Egypten som Guds gyllene väktare.

Som gudomliga väktare hade de en direkt kontakt med källan Deras ljusstyrka inrymde en mäktig kraft. Detta gudomliga ljus bringade kärlek och sanning till mänskligheten.

Med deras enorma storlek och bevingade förmågor lämnade de eviga gudomliga avtryck i Egyptens rike.

Under denna tidsepok skapade de gudomliga väktarna återigen den gyllene tidsåldern på jorden där Egypten kom att kallas för Solens gyllene land.

De gudomliga väktarna lade grunden till de egyptiska myterna som skildrar denna gudomliga epok genom berättelserna on gudinnorna och gudarna som lever än idag.

Denna lemuriska information handlar om skapelsens nycklar och den heliga geometriska koden till GUD.

De använde helig geometri och ett specifik gudomligt rutnät av kristaller för att skapa virvlar för att anslutas tillbaka till GUD.

De lemurianska väktarna visste att det var viktigt att informationen om de universella principerna och gudomliga lärorna bevarades, annars skulle jordens viktiga bibliotek med universums heliga läror ha gått förlorad för alltid.

Detta skulle innebära att även vårt mänskliga DNA som inrymmer dessa gudomliga uppsättningar skulle gå förlorad eftersom koderna för att kunna aktivera vårt gudomliga DNA finns bevarat i jordens inre bibliotek.

Avtrycken med information om det jordiska bibliotekets koder som handlar om att återigen öppna 13 kraften som är den högsta frekvensen i Universum finns arkiverade i Egyptens pyramider och heliga tempel och finns att öppnas för dem som är redo.

För dig som önskar att via online följa med på denna gudomliga resa i kärlekens fotspår genom Egyptens magiska land för att öppna mer av ditt gudomliga DNA är varmt välkommen att anmäla dig till eventet ”Egyptens Gudomliga Krafter”

Eventet startar tisdag den 1/11 och pågår fram till söndag den 13/11 .

Under 13 dagar tar du emot healing via distans som kommer att sändas från de gudomliga kraftplatserna där jag kommer att befinna mig på resan genom Egypten.

Du tar emot healingen den tid på dagen som passar dig bäst.

Inför varje dag kommer information att publiceras i en privat FB-grupp om platsens specifika energi samt healingens syfte och verkan.

Eventet inkluderar även de två speciella dagarna 8/11 då vi har fullmåne med månförmörkelse samt 11/11 med 11:11 portalen.

Dessa kraftfulla dagar kommer att ge oss extra hjälp för att öppna mer av sanningen om vår gudomliga härkomst som vi bevarar inom oss.

Kostnaden för att medverka i Eventet – Egyptens Gudomliga Krafter är 1111 kr.

Anmälan sker genom att du betalar in beloppet 1111 kr via bankgiro 212-1390 eller swish 123 290 34 41 (företagskonto DeaDóro) senast 31 oktober.

Efter din inbetalning så skickar du ett pm till Angela eller ett mail till goldenstarcode@gmail.com för att få tillgång till länken med den privata FB-gruppen där mer förberedande info redan finns publicerad och där det kontinuerligt kommer att publiceras mer info om healingen och det inre energiarbete som vi kommer att göra tillsammans.

Den förberedande healingen inför dessa 13 healingdagar kommer att startas igång redan vid anmälan då du går med i gruppen.

Varmt välkommen!

Med Kärlek
Angela Johnsson