Vi befinner oss i början av cykeln där vårt solsystem i allt högre grad kommer att exponeras av alla olika varianter av ljuspartiklar och elektromagnetiska frekvenser som kommer att vara en stor hjälp för människor att utvecklas till högre nivåer av medvetande.

Vårt solsystem cirkulerar runt en gigantisk stjärna som heter Alcyone och foton bältet vi nu passerar är plejadernas stjärnsystem.

Exponeringen av foton ljuset märks tydligt då Schumann resonans har ökat enormt de senaste åren och detta ljus kommer nu att öka i allt snabbare takt.

Lyran och Andromeda som tillsammans med Sirius, Orion, Plejaderna och Arcturus är ingenjörerna till det genetiska skapandet av liv finns med oss för att assistera oss i denna tid med stora förändringar.

Detta galaktiska råd som består av lärare, mentorer och företrädare är här för att upprätta det gudomliga livet inom vår galax.

Deras kunskap har stor betydelse för utvecklingen av alla former av liv på jorden.

Dessa kunskaper etablerades i forntida Lemurien för att sedan spridas vidare till Atlantis, antika Egypten samt andra gamla civilisationer i Afrika, Amerika och Mellanöstern. Men tyvärr har dessa kunskaper gått förlorade eller blivit förvrängda i de efterkommande epokerna.

Lyran, Andromeda, Sirius, Orion, Plejaderna och Arcturus är också stjärnportaler till jorden från andra Universum. Genom dessa portar kan deras ljusskepp komma in i vårt solsystem och värld.

Vi själar känner igen och resonerar med kärleksfrekvenserna som dessa stjärnsystem sänder ut. Deras frekvenser verkar som en andlig kosmisk språngbräda för våra själar. Energierna hjälper oss i vår själsliga utveckling att samla ihop våra energier till en helhet för att sedan kunna gå vidare till nästa utvecklingsstadium.

Deras kosmiska ljus är viktiga energikällor för jorden. Genom att förse jorden med optimal energi ser de till att livet kan fortsätta att utvecklas. De är pålitliga ledare som bär livsenergin av verkligt gudomligt beskydd och växande eftersom de endast verkar utifrån de högsta kosmiska lagarna.

Vi kan alla få kontakt med andra civilisationer genom att etablera en speciell telepatisk förmåga. Denna förmåga öppnas i själar som uppnått en viss utvecklingsnivå.

Det galaktiska rådet är här av flera skäl. För det första, för att visa deras intresse av att stödja vår andliga utveckling. De är här för att lära oss att förstå kärlekens kraft. Med kärlek stödjer de universums essentiella grundlagar som bygger på en utveckling som är gynnsam för individen, mänskligheten, jorden, vår galax och hela Universum.

De är här, fulla av kärlek och ljus, för att säkerställa utvecklingen och skapandet av en ny medveten civilisation och verklighet. De hjälper till att etablera en ny energi av kärlek för att mänskligheten, jorden, vårt solsystemet och galax ska uppnå balans och helhet.

De är också här för att berätta sanningen om vårt solsystem och hur vi närmar oss en mycket stor ljusremsa av foton ljus.

Detta fotonband som inrymmer en stor ljusmassa är ett verktyg som kommer att förvärvas av oss själar.

Foton ljuset är ett högfrekvent ljus som kommer att omvandla vårt DNA och chakrasystem. När ljuset ökar i våra kroppar kan vi som själar återgå till vår fullkomliga medvetenhet.

Det som nu är på väg att ske på vår jord är en unik kosmisk händelse.

Dessa stora förändringar kommer att leda till att allt i vårt solsystem kommer att förändras för alltid. Foton ljuset tillåter vår planet och solsystemet att gå till en högre existensnivå. Foton ljuset är laddat med energi som ger jorden kraft att förflyttas till en ny och mer gynnsam position i solsystemet.

Att välja vägen som ger oss möjlighet att utvecklas genom att tjäna ljuset är den bästa och mest gynnsamma andliga tillväxten för både vår själ och vår värld.

Själar med denna ambition presenteras och välkomnas av den galaktiska federationen, som är skapad i syfte att föra in vår galax i det oändliga ljuset av den högsta kreativa styrkan.

Detta galaktiska möte kommer också att föra in själen till existensstadiet som kallas ”Galaktisk närvarande.”

”Galaktisk närvarande” är varelser som helhjärtat verkar för en utveckling som är galaxen och universums högsta bästa.

Möjligheten att verka tillsammans med andra varelser som har samma ambition och kärleksfulla avsikt gör att chansen att lyckas uppnå detta gudomliga uppdrag kommer att öka i maximal utsträckning.

Det ultimata målet med sammanslagningen av de kungliga husen i Andromeda och Lyran var att skapa en ny genetisk uppsättning av DNA-strängar som inrymmer olika stjärnfrekvenser. Syftet med denna unika ras av mångfald är att skapa fred och ena Universums alla galaxer och stjärnsystem.

Genom assistans av Sirius, Orion, Plejaderna och Arcturus har deras gudomliga plan fått extra förstärkning för att uppnå detta mål.

Våra celler är en miniatyr av Universums alla stjärnor och frekvenser. Vi bär alla Universum inom oss. När vi nu passerar foton bältets högfrekventa strålning kommer vi själar att bli mer och mer medvetna om den enorma potential vi besitter.

Medlemmarna i det galaktiska rådet har redan utvecklat dessa multidimensionella förmågor. Det är med dessa förmågor som de kan överföra deras fysiska kroppar via ljuset, detta gör det möjlighet för dem att vara i andra manifestationer av verkligheten. Genom ljuset ökar de frekvensen av den fysiska vibrationen. Våra fysiska ögon har svårt att uppfatta denna dimensionella förflyttning. Vår upplevelse är att de bara försvinner på ett ögonblick.

För många är det svårt att se dessa varelser från vår tidszon. I framtiden, när vår planet uppnått ännu större andliga framsteg, kommer vi utveckla våra sinnen och även förmågan att med förflyttning genom ljuset manifestera oss själva i andra verkligheter.

Dessa varelser representerar vår framtid och vårt högre jag.

Enligt vår tidsuppfattning, förflyttas dessa varelser genom den linjära tiden till vår verklighet. Det är endast i vår verklighet som tiden är linjär så utifrån ett högre perspektiv kommer de till oss från vår framtid.

Det är inte bara dessa assisterande ljusvarelser som kommer från framtiden. Det finns även själar som återvänder från framtiden för att födas i en mänsklig kropp i denna nuvarande tidzon. Dessa själar kallas ofta för ”gamla själar”, men själva föredrar de termen ”kosmiska mogna essenser”.

Vi kan också säga att dessa själar kommer från det förflutna eftersom det förflutna är vår framtid och vår framtid är det förflutna. Tiden som vi uppfattar i vår verklighet existerar inte i det oändliga utrymmet. I det oändliga varandet existerar allt i nuet.

Själar som återföds från framtiden är nyckelsjälar som lyser upp kärleken och visdomens väg för mänskligheten.

Det vi benämner Gud är för dessa medvetna själar en central punkt av evigt nu, där varandet är oändligt. Genom denna punkt har medvetna själar omedelbar kommunikation med allt som sträcker sig ut i evigheten utan slut.

Det galaktiska rådet är också här för att samverka och stödja de medvetna själarnas uppdrag att lysa upp vägen till framtiden. När det galaktiska rådet har säkerställt att vissa specifika händelser inträffar i vår verklighet, så kommer deras uppdrag att upphöra.

Det främsta syftet för dem just nu är att förankra en ny energi i oss och på jorden. Denna förankring är av stor betydelse för att vi ska kunna hantera foton ljusets högfrekventa elektromagnetiska energier.

Via foton ljuset kommer våra kolbaserade kroppar att omvandlas till en diamantstruktur. Denna nya energi gör att omvandlingen av våra celler sker på ett mer skonsamt sätt för våra kroppar.

Foton bältet som också kallas för Golden Nebula är jorden och mänsklighetens biljett till uppstigning, vilket är inträdet till den gyllene tidsåldern.

Exponeringen av foton ljuset kommer att öka i december. Via 12:12 portalen med 33 frekvensen av gudomlig balans ger de galaktiska insatsstyrkorna oss hjälp med att integrera och förankra denna nya energi av kärlek och visdom.

På jorden finns det 4 absoluta nollpunkter för sammanstrålning av all verklighet i kosmos. Jordens kontakt med Universum är därför som starkast vid dessa punkter. Ljusskepp färdas med hjälp av nollpunktsenergin och via dessa kontaktpunkter med pulserande nollpunktsenergi ökar även vår möjlighet att träda in i högre dimensionella världar där helt andra verkligheter existerar.

Årets 4:e nollpunkt av balans inträffar vid vintersolståndet den 21/12. Nollpunktsenergin och vibrationen 33 ger oss denna dag extra möjlighet att förstärka vår universella ljuspelare av balans som förankrar oss i den nya jorden och ansluter oss med nollpunktsfältet som ger oss mer tillgång till fri oändlig energi.

För dig som önskar att integrera och förankra den nya energin samt stärka din universella ljuspelare av balans är välkommen att medverka i Eventet – SJÄLENS NYCKEL TILL OÄNDLIGHETEN som sker online.

I eventet i ingår två vägledda meditationer med healing den 12/12 och 21/12.

Investering för att medverka i detta event är 333 kr.

Anmälan sker genom att swisha 333 kr till 123 290 34 41 (Dea Dóro) eller betalning via bankgiro 212-1390

Efter betalning skickar du ett meddelande till Angela via Messenger eller via mail till goldenstarcode@gmail.com för att få tillgång till länken för detta event.

Sista dag för anmälan lördag 10/12.

Varmt välkommen!

Med Kärlek
Angela Johnsson
www.goldenstarcode.com