Vackra själ detta meddelande har syftet att upplysa oss om viktiga händelser inför vintersolståndet.

Det är av betydelse att vi förstår att vi befinner oss i en tid utan motstycke där många specialinsatser är verksamma.

Framförallt är det viktigt för oss att förstå att det som händer nu är att våra sinnen och celler omvandlas för att kunna vibrera i högre medvetandetillstånd.

Våra sinnen kommer därför att förberedas för det enorma ljusutbrottet som vi just nu är på väg att uppleva.

Det galaktiska rådet är här för att introducera en ny högre sfär för oss. Denna sfär kommer att fungera som en gudomlig sköld.

Denna sköld har syftet att skydda jorden och mänskligheten från att skadas när vårt solsystem exponeras av fotonbältets massiva ljusutbrott.

Dessa insatser som nu görs är för att skona jorden och alla oss människor från att drabbas av katastrofala konsekvenser. Detta kraftfulla ljus kan annars orsaka starka reaktioner som kan bli alldeles för övermäktiga för jorden och mänskligheten.

Alla insatser kommer att ske i samarbete med det galaktiska rådet som sker i enlighet med den gudomliga planen.

De som är omedvetna om vad som händer kan få panik, vilket kan leda till stor förvirring och kaos. Det är därför viktigt för oss medvetna att nu ännu starkare hålla ljuset av kärlek och balans i oss. Detta kommer också hjälpa dem som finns omkring oss.

Fotonljuset som jorden kommer att ta emot och förankra med hjälp av oss medvetna själar är den nödvändiga energin som kommer att förändra vårt medvetande och starta den djupgående processen som omvandlar våra sinnen och celler till att bli en diamantstruktur. Diamant är den renaste energin som bär kraften att ankra detta högfrekventa gudomliga kärleksljus.

Denna förändring är den stora prövningen som vi behöver hantera och möta i lugn och ro med kärlek och tillit.

Fotonljuset kommer att ha en elektrisk urladdningseffekt i oss, vilket kommer att flöda genom hela kroppen. Hur mottagliga vi är beror på i vilken grad vi utvecklat vår känslighet.

Det är därför viktigt att ta bort alla orena metallföremål eftersom de fungerar som ledare för lågfrekventa energier som istället kan komma att störa denna rena elektromagnetiska ström. Orena metaller kan hindra flödet och skapa obehag.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan rena och orena metaller. De rena metallerna har viktiga och nödvändiga funktioner för vår fysiska hälsa eftersom de stärker cellernas kapacitet och vår inre motståndskraft.

Tungmetaller som kommit in i våra system har dess värre en negativ påverkan för sinne och kropp. Tungmetaller bryter ner sinne och celler. Orena och lågfrekventa energier blockerar vår själ och gör att vi stöter bort ljuset, vilket håller våra sinnen kvar omedvetenhet.

Av denna anledning får många av oss utrensningar för att nu rensa sinne och kropp så att det högfrekventa ljuset kan flöda fritt.

Tyvärr finns också den motsatta effekten där en del av befolkningen valt en annan väg genom att på olika sätt inta mer av de orena metallerna, vilket istället förstärker den lågfrekventa frekvensen i deras kroppar.

Effekten av denna fotonenergi som vi kommer att ta emot är stark. Energin öppnar vårt sinne och hjärta för en ny dimensionell medvetenhet. Vi kommer inte att vara ensamma om att möta detta ögonblick, men upplevelserna kommer att variera eftersom varje själ har sin unika resa.

I denna övergångsperiod från en tidsålder till en annan tillåter de kosmiska lagarna andra varelser som befinner sig i de högre andliga dimensionerna att passera genom slöjan för att ta kontakt med de uppvaknade själarna här på jorden.

Dessa välvilliga varelser strävar efter att få vår uppmärksamhet genom att intensifiera ljuset i våra celler och sinnen så att vi kan tända kärlekens gudomliga gnista i våra Heliga Hjärtan.

Denna gnista är vårt inre stjärnfrö som nu ska utvecklas till en strålande stjärna. Det är vårt inre stjärnljus som lyser upp vår gudomliga väg som leder oss tillbaka till oändligheten.

Denna gudomliga hjälp från våra galaktiska stjärnvänner kommer att bli tydligt märkbart vid 12:12 portalen den 12 december som bär den gudomliga frekvensen 33.

Våra galaktiska vänner kommer att vara med oss och ge oss det stöd som vi behöver för att träda in i de högre dimensionerna.

Vi befinner oss i ögonblicket där vi medvetet kommer att gå in i Vattumannens nya gyllene tidsålder där en ny dimensionell verklighet väntar oss. Våra gudomliga guider kommer se till att allt sker på ett lugnt och fridfullt sätt.

Ha tillit och tro till att allt sker till vårt högsta gudomliga bästa. Med kärlek når vi nya oanade nivåer.

Vi är flera miljarder människor på jorden och vi är alla olika, vilket gör att vi väljer att prioritera olika saker i livet. Valen har medfört att alla inte följt de kosmiska lagarna. De har därför inte ägnat sin uppmärksamhet åt sitt uppvaknande. Av denna anledning har de inte lyssnat till sitt hjärta och samvete.

De galaktiska rådet som följer de kosmiska lagarna måste därför ta ansvar för de karman som själar skapat på jorden.

De som ännu inte har förstått orsak och verkan och blundar för vad som händer kommer att gå igenom en djup transformation och vi som är medvetna behöver tillsammans med olika insatser hjälpa dem i denna omtumlande process.

Vi behöver ha en stor medkänsla för dessa miljontals människor som inte har lyssnat och följt kärlekens väg, vilket resulterar att de kommer att hamna i situationer som de inte kommer att förstå. Utan förståelse kommer många att drabbas av panik som skapar kaos. Vi medvetna själar är lugnet i stormens öga. Som medvetna själar är vi helt fria från fördomar och förtal. Vi möter allt med kärlek och visdom, vilket är den sanna genuina hjälpen.

När de kapitulerar och lämnar gamla energimönster av övertygelser så kommer allt att förändras. Genom denna omskakning kommer de att vakna och se världen och andra människor med helt andra ögon.

Vår jord kommer i detta ögonblick att vara full av ljusskepp. Bland oss kommer det att finnas ljusvarelser från andra galaxer och stjärnsystem.

När vi och jorden träder in i en högre dimension så kommer vi att stiga in i den sfär som har tilldelats oss. Vi bär alla olika unika gåvor som kommer att utvecklas i samverkan med de ljusvarelser som finns i samma gudomliga sfär.

Detta är den gudomliga planen i samarbete med det galaktiska rådet.

Våra sinnen blir ständigt bombarderade med budskap som vill förvirra. Kom ihåg att det är endast genom hjärtat som vi kommer att motta den högre gudomliga hjälpen. Med kärlek och välvilja berör och väcker de kärlekens ljus i våra hjärtan. De påtvingar oss aldrig att göra något mot vår vilja. De övertalar eller övertygar aldrig, de inväntar tålmodigt på vår tillåtelse och godkännande.

De upplyser oss om vikten att fokusera inåt för att i våra hjärtan känna deras närvaro. I våra hjärtan kan vi i stillhet och medvetenhet låta våra tankar och känslor vibrera i kärlek tills vi når ögonblicket då vi går in i de högre dimensionerna.

Att våra tanke- och känslovibrationer utgår från våra hjärtan är det som är viktigast av allt. Vägen till de högre gudomliga dimensionerna kan endast nås av dem som med hela sitt väsen vibrerar i sin sanna och rena hjärtfrekvens av ljus och kärlek.

Med vår sanna och rena hjärtfrekvens kommer vi att resonera med nollpunkten vid vintersolståndet den 21/12, vilket kommer att generera ett stort genombrott i oss alla.

Med Kärlek
Angela Johnsson