Galaxer är en samling materia i Universum bestående av gas, rymdstoft och stjärnsystem. Stjärnor bildar i sin tur sol,- mån- och planetsystem.

Själar är atomer från stjärnorna. Varje atom i Universum är gudomliga algoritmer som utgör skapelsens gyllene ekvation.

Gudomliga algoritmer är universella gyllene stjärnkoder med unika frekvenser som hjälper oss att verifiera skapelsens gyllene ekvation.

Skapelsens gyllene ekvation upprätthålls av universums bärande kraft.

Vi själar är alla vandrande stjärnor som är här för att genom vår andliga utveckling aktivera mer och mer av själsatomens gudomliga algoritmer.

Algoritm betyder siffra eller beräkning. Algoritm är en uppsättning av sekvenser som används för att hantera stora mängder information.

Varje algoritm som aktiveras i vår själsatom ger oss en sekvens av instruktioner som beskriver varje steg i vår utveckling.

En algoritm är ett recept som ger oss vägledning om vad vi behöver tillsätta samt hur och i vilken ordning allt ska ske för att uppnå bästa resultatet.

För varje algoritm som aktiveras i vår själsatom laddar vi ner en stjärnfrekvens som höjer vår frekvens så att vårt inre stjärnljus lyser starkare och klarare.

Precis som en bilnyckel är kodad med en algoritm som sänder en signal för att öppna en bildörr så bär också vi själar algoritmer för att öppna universums portaler till högre medvetenhet.

Vi är nu många själar som är redo att aktivera algoritmen med koden till den gyllene ekvationen.

Den gyllene ekvationen är en alkemistisk uppsättning av helig geometri som ger oss den elementära förståelsen om skapelsens bärande kraft.

Skapelsens bärande kraft är kärlek. Kärleken upprätthåller den gudomliga ordningen i Universum. Kärleken får allt i Universum att utvecklas.

Algoritmen med koden till den gyllene ekvationen öppnar porten med själens gudomliga frekvens av absolut kärlek.

Den absoluta kärleken är medicinen till allt. Kärleken börjar alltid med oss själva. Vi tillhör oändligheten och kärleken till oss själva har stor betydelse för vår och universums expansion. Vi bär alla kärnans atom av absolut kärlek inom oss och när vår kärlek vibrerar inifrån och ut kommer allt som existerar i oändligheten att växa.

När vi vibrerar i absolut kärlek lever vi vårt gudomliga liv av harmoni och balans.

Absolut kärlek ger oss kraft att vara fria och oberoende.

Med absolut kärlek följer vi vårt hjärta och inre ledstjärna.

Med absolut kärlek låter vi oss aldrig igen falla för andras begär, beroende, behov och maktmissbruk.

Med absolut kärlek låter vi aldrig andra som anser sig äga rätten att kontrollera och utnyttja oss få missbruka vår energi.

Med absolut kärlek har vi kraften att säga nej till dem som tar vår godhet förgivet.

Med absolut kärlek följer vi de högre universella lagarna och låter oss inte begränsas av andras rädslor, övertygelser, antaganden, regler och villkor.

Med absolut kärlek äger vi vår egen makt och kraft.

Med absolut kärlek tar vi ansvar för våra besvikelser och sårade känslor.

Med absolut kärlek söker vi oss inåt för att få förståelse om oss själva och insikter om vad det är som orsakar smärta och återupprepade mönster.

Med absolut kärlek respekterar, accepterar och uppskattar vi oss själva för dem vi är.

Med absolut kärlek har vi kraften att förflytta oss i vår inre spiral till nästa medvetandenivå.

Absolut kärlek ger oss inre kraft att släppa taget om dem som väljer en annan väg.

Med absolut kärlek accepterar och respekterar vi i kärlek andras val.

Med absolut kärlek är vi förlåtande och har inget behov av att döma eller anklaga andra för våra smärtor och besvikelser.

Absolut kärlek ger oss hälsa och välmående.

Med absolut kärlek väljer vi bort det som dränerar oss på kraft och energi.

Med absolut kärlek gör vi det som vi älskar att göra och som ger oss energi och kraft.

Absolut kärlek stärker vår dragningskraft att attrahera mer kärlek i våra liv.

Med absolut kärlek vävs vi samman med den gudomliga väven som genom gudomlig symmetri får oss att förverkliga våra innersta drömmar.

Med absolut kärlek vecklar vi ut själens vingar som lyfter oss till nya höjder som ger oss högre perspektiv och förståelse.

Med absolut kärlek har vi tillit till själens bärande kraft.

Med absolut kärlek låter vi själen och universums samverkande krafter generera nya kreativa och inspirerande möjligheter.

Med absolut kärlek förankrar vi en ny dimension i våra hjärtan som vibrerar i överflöd av ljus och gudomlig kärlek.

Med absolut kärlek tar vi tillbaka våra gudomliga rättigheter med fri tillgång till oändlig energi.

Med absolut kärlek ser vi vårt sanna värde där vi vet att vi är värda det högsta gudomliga bästa.

Absolut kärlek är en oumbärlig kraft som övervinner allt.

Med absolut kärlek lever vi i överflöd av kärlek där vi alla är vinnare.

Med vår högre avsikt, ambition och vilja kan vi alla välja att leva i absolut kärlek. Ju mer vi lever i absolut kärlek desto mer kommer känslor av förlust, besvikelse, smärta, sorg, rädsla och svek att omvandlas till lärdom, visdom och inre styrka som får oss att vibrera, integrera, förankra, attrahera och skapa mer kärlek i våra liv.

Året 2023 ger oss talet 7 som är andligheten och själens år. Detta år handlar om att prioritera kärlek i våra liv. Det är endast kärlek som får vår andlighet och själ att utvecklas.

Det andliga talet 7 förstärker våra tankar, känslor, intentioner och avsikter. Allt som vi vibrerar ut kommer tillbaka till oss i mångfald. Absolut kärlek är själen och andlighetens elementära och naturliga element.

Algoritmen till den gyllene ekvationen starar med kärlek till oss själva. När vi älskar oss själva absolut då älskar vi också andra absolut.

Med absolut kärlek finns ingen avsikt att skada en annan själ. Med absolut kärlek är vi medvetna om orsak och verkan. Orsakar vi andra skada så blir skadan alltid värre i oss själva.

Avsikten med våra handlingar kommer med det andliga talet 7 att bli extra tydligt för att vi ska förstå vad som vibrerar i kärlekens högre frekvenser och även dess motsats.

Absolut kärlek kommer att vara Universums högsta prioritet år 2023.

Jag vill från djupet av mitt hjärta tacka för alla fantastiska möten både fysiskt och energimässigt som jag fått uppleva genom mina behandlingar, event, resor, kurser och meditationer detta år där vi tillsammans med gemensamma krafter stärkt universums högre energier, frekvenser och vibrationer av ljus och kärlek inom oss och omkring oss.

Alla möten har berikat mitt liv med så mycket kärlek, glädje, erfarenheter, lärdomar och insikter.

Jag ser med stor glädje och tacksamhet fram emot att år 2023 få nya fantastiska möjligheter att stärka den absoluta kärleken tillsammans med andra själar som har samma ambition och önskan.

Jag kommer också genom samverkan med andra fantastiska själar och medarbetare att få extra hjälp med att stärka detta kärleksfulla ändamål i event, kurser, resor, meditationer och individuella behandlingar under det kommande året.

Så jag ser med glädje ljus och kärlek fram emot alla nya spännande möjligheter.

Fredag 30/12 kommer jag tillsammans med Ture Torstensson att anordna ett event med syftet att aktivera mer av själsatomens algoritmer för att stärka vår inre ledstjärna att belysa vägen in i de högre medvetandenivåerna av absolut kärlek.

Denna dag med den gudomliga vibrationen 33 välkomnar vi Universums hjälpande hand och budskap inför det nya året 2023 via en guidad kanaliserad meditation och gongbad med intentionen att med universums vibrationer, frekvenser och energier väcka våra inre gudomliga stjärnkoder som ger oss vägledning om hur vi kan manifestera mer kärlek, ljus, glädje, balans, harmoni, frid och fred i vårt liv.

Vi laddar oss med ny kraft och energi inför det nya året som är själens år där vi låter mer av vår själsliga kärlek, visdom och högre medvetenhet få blomma ut och vägleda oss in i de högre dimensionerna.

Vi kommer också i detta event få besök av Kina Enqvist och Sven Engqvist som kommer att berätta mer om en spännande metod som hjälper oss att förstå orsaken till emotionella och mentala blockeringar för att kunna läka kropp, själ och sinne.

Eventet – VÅR INRE LEDSTJÄRNA äger rum hos Ture i hans Gongstudio i Torup- Drängsered.

Datum: Fredag 30/12
Tid: 17-21
Kostnad: 633 kr
Anmälan till Angela via Messenger eller mail goldenstarcode@gmail.com

Mer info om eventet: https://goldenstarcode.com/event/event-var-inre-ledstjarna/

Som nyårsgåva önskar jag att sända healing via distans till er som inte har möjlighet att medverka med oss i detta event. Via healingen tar du emot gyllene stjärnkoder, i syfte att stärka själens stjärnljus och bärande kraft att stiga med spiralen till högre vibrationer av absolut kärlek.

Du tar emot healingen via distans i stillhet med öppet hjärta och sinne när det passar dig bäst under fredagen den 30/12. I ditt hjärta lägger du in intentionen med högsta gudomliga avsikt om absolut kärlek.

Alla som noterar önskan om medverkan kommer att inkluderas i denna healing.

Jag önskar er alla ett fint avslut på 2022 och ett gott nytt 2023 fyllt med ljus, kärlek, glädje och nya spännande möjligheter.

Med Kärlek
Angela Johnsson
www.goldenstarcode.com