Dagen 2/2 ger oss mästartalet 22. Talet 22 symboliserar vår inre byggmästare, djup andlig kunskap och förståelse samt vår inre kraft att förverkliga våra drömmar.

Mästartalet 22 påminner oss också om vår eviga existens genom att stärka själens grundvibration, vilket är en hjälp för oss i vår själsliga utveckling .

Jorden och mänskligheten befinner sig i en enorm omvälvande transformation som är av stort intresse för många andra kosmiska väsen.

Varför är jorden och vi människor så intressanta ur ett kosmiskt perspektiv?

Jo, på grund av vår genetiska uppsättning. Många raser i Universum har involverats i jorden och mänsklighetens utveckling. Vårt DNA har genom denna involvering korsats med många olika kosmiska raser.

Allt som sker med vårt DNA under denna evolution har därför en avgörande betydelse för hela Universum eftersom alla de kosmiska varelserna som har en genetiskt förbindelse med oss kommer direkt att påverkas av den förändring som sker i oss och på jorden.

Allt i Universum är under ständig utveckling och vår själ befinner sig på jorden just nu för att göra det största evolutionära kvantsprånget någonsin.

Som många av oss säkert redan vet så finns det många intressenter som av olika anledningar och på olika sätt är delaktiga i detta evolutionära förlopp. Av dessa aktörer finns det två primära grupper som har en viktig funktion för vår fortsatta själsliga utveckling.

Den ena gruppen värnar om det organiska ljuset och den naturliga rytmen och vill att utvecklingen ska ske enligt skapelsens naturliga rytm. De anser att denna rytm inte ska störas, därför är de mer passiva och söker medvetna själar här på jorden som ger dem godkännande att vara en kanal för att sprida deras budskap till mänskligheten. Denna grupp av ljusvarelser verkar direkt från källan. De verkar i villkorslös kärlek och gör därför aldrig någonting utan tillåtelse från vår själ.

Den andra gruppen är dess motsats. Deras intresse är att utvecklingen ska ske genom manipulation. Genom manipulationer vill de kontrollera och styra så att utvecklingen sker till fördel för dem själva. Denna grupp är därför mer aktiv.

Som själar har vi genetisk uppsättning från båda grupperna, vilket också innebär att vi alla har själskontrakt som förbinder oss till de båda intressenterna.

Vår själ har därför både positiva och negativa själskontrakt som påverkar vår själsliga utveckling på olika sätt.

Det krävs stort mod, inre kraft, tillit och tålamod för att bryta negativa kontrakt och förbindelser med de varelser som med olika medel försöker blockera själen från att få tillgång till den verkliga sanningen om den universella kraften som vilar inom varje själ.

Genom dessa kontrakt har vissa av oss själar gett tillåtelse att bli utsatta för manipulationer. Medans andra själar har ingått ett samarbete för att vara agenter och tillföra dessa aktörer information. Denna manipulerande grupp anser sig genom dessa negativa kontrakt äga själen. Detta ger dem anspråk att göra intrång och förse sig med det dem behöver.

2:2 portalen är en kosmisk portal som aktiverar den universella sanningsfrekvensen i själar som nu är redo att bryta sig fria från alla former av negativa influenser och agendor.

I detta event kommer vi under 7 dagar att via meditation och healing göra inre energiarbeten i syfte att höja vår frekvens så att vi blir mer medvetna om våra avvikande genetiska mönster.

Denna frekvenshöjning är en hjälp för att befria oss från negativa själskontrakt så att vi kan hämta tillbaka själens sanna rättigheter och andliga nycklar som ger oss befogenhet att få tillträde till högre medvetandenivåer där själens visdomar finns bevarade.

Vi kommer under dessa dagar att fokusera och stärka våra positiva kontrakt och förbindelser med högre utvecklade väsen som verkar för vårt högsta gudomliga bästa. Dessa positiva kontrakt stärker vår inre ljuskraft, vilket ger oss möjlighet att öppna mer av vårt själsarkiv med viktig information som ger oss klarhet om hur vi kan lösa upp själsliga negativa kontrakt som försöker hålla oss kvar i ogynnsamma återupprepande mönster.

Via 2:2 portalen stärker vi vårt organiska ljus som väcker vårt gudomliga DNA med Källans naturliga genetiska organism. Själens organiska ljus är ett gudomligt original som är designad med en källkod som består av en unik uppsättning av helig geometri.

Eventet 2:2 Portalen – Själens Evolution pågår under 7 dagar från 2/2 till 8/2. Detta event sker via online i en privat grupp. I gruppen kommer instruktioner och guidade inlägg och meditationer att publiceras för att på bästa sätt ta emot healing och göra ett inre energiarbete. Varje dag väljer du själv när det passar dig bäst.

Investering: 722 kr

Anmälan sker genom att swisha 722 kr till 123 290 34 41 (Dea Dóro) eller betalning via bankgiro 212-1390

Efter betalning skickar du ett meddelande till Angela via Messenger eller via mail till goldenstarcode@gmail.com för att få tillgång till länken för att gå med i gruppen till detta event.

Sista dag för anmälan tisdag 31/1

Varmt välkommen!

Med Kärlek
Angela Johnsson
www.goldenstarcode.com