Påsken symboliserar våren, ljuset och själens återkomst.

Som frön av ljus är vi ämnade att förbereda oss för vår nya fysiska form.

Med denna nya form kommer mänskligheten att kunna föra ner högre energier och skapa nya medvetandemönster.

Dessa förmågor kommer att medföra förändringar i våra nuvarande molekylära begränsningar som ger oss tillgång till nya DNA-koder.

Inkommande ljusvågor med vibrerande geometriska former har det specifika ändamålet tränga in i vårt DNA.

Ljusöverföringen kommer att förhöja mänsklighetens frekvens som expanderar det kollektiva medvetandet.

Denna ljusöverföring kommer att tillföra en ny energi som ändrar DNA-koden så att det blir möjligt att förflytta oss till andra dimensionella tidszoner.

Denna nya form manifesteras genom vibrationer som får oss att anta nya våglängder för att göra en spiralresa till ett nytt geometriskt system.

Genom dessa våglängder kommer information att överföras till molekylernas medvetande med laserhastighet.

Vi kommer genom vårt molekylära medvetande att vara mer mottagliga för geometrins vibrerande bildspråk.

Det geometriska bildspråket kommer att samspela direkt med vår DNA-krets och tillföra en ny struktur med mer avancerade universella mönster.

Genom de geometriska nedladdningarna kommer vårt molekylära medvetande att stråla ut ett högre vibrerande ljus som sammanlänkar oss med det ändlösa nätverket som genomsyrar alla aspekter av rymd och materia i Universum.

Genom denna nya fysiska form låter vi vår Avatar få ta plats inom oss.

Avatar betyder stor andlig själ eller gudomlig varelse.

Avatarerna representerar ljusets återkomst som efter en lång tid av mörker återigen låter oss blomstra genom pånyttfödelse.

Våra Avatarer är nu redo att stiga ner för att inleda en ny tidsålder genom att aktivera den helande länken som återansluter oss med Källan.

Påsken inleds med en fullmåne i vågen. Denna energi av balans hjälper oss att på cellulär nivå förbereda oss för denna molekylära förändring.

Med ett öppet hjärta och sinne kan du i stillhet låta fullmånens ljus vägleda dig in i ditt innersta där ditt frö av ljus nu är redo att aktiveras.

Med Kärlek
Angela Johnsson
www.goldenstarcode.com