Det Stora Mysteriet i Egypten kommer att avslöja hemligheten om det heliga gudomliga livet.

Egyptens rike är en avbild av stjärnhimmeln. Forntida Egypten var den gudomliga platsen dit de universella visdomarna överfördes och användes på samma sätt som i de högre himmelska rikena.

Egyptens heliga land är världstemplet och vaggan där de heliga visdomarna vilar.

Det var genom det eteriska elementet som visdomen enkelt kunde överföras och etableras på dessa forntida platser.

Den heliga visdomen sägs ursprungligen komma från norr och det heliga landet Hyperboria.

Hyperboreans är ett mytiskt folk som sägs leva i landet bortom nordanvinden.

Hyperboreans är en högt utvecklad civilisation som lever i sol och överflöd och ansågs enligt uråldriga källor vara en av de högre civilisationerna som låg bakom Egyptens visdom.

Hyperborea är landet av enhet och från deras gudomliga källa utmynnade alla universella visdomar.

Källan av vishet och enhet inrymmer Alfa och Omega. Som källans väktare bär Hyperboreans alla visdomar om det som har hänt och det som kommer att hända. Dessa väktare är våra Stjärnmödrar.

Hyperboreans som även kallas för ”Alchemists of the Golden Diamond Flower of Etarnal Life” sägs vara arkitekterna till den gudomliga skapelsen på jorden.

Hyper betyder det allra högsta. Boreans betyder macrofamilj. Hyperboreans syftar på vår Avatar och vårt högre gudomliga jag, som upprätthåller det magnetiska fältet som är den högsta och största kraften.

Magnetism är den feminina och moderliga energin. Vårt hjärta inrymmer den magnetiska kraften, liksom månen och kvinnans ägg.

Enligt den egyptiske Guden Thoths uråldriga läror sägs Hyperboreans heliga visdom vara uppkomsten till det gyllene riket som grundades i Memphis.

Som gudomliga skapare tillkallade Hyperboreans också andra kosmiska ljusvarelser för att tillföra de frekvenser, vibrationer och energier som behövdes i skapelsen av det gyllene riket i Memphis.

Thoth tecknade ner och förvaltade dessa heliga visdomar på stentavlor av smaragd som även kallas för ”The Legendary Emerald Tablet”.

Dessa heliga skrifter med universums hemligheter förklarar alkemins allomfattande konster som sägs existera i högre dimensioner.

Memphis var den centrala platsen under Egyptens gyllene tidsålder. Det heliga templet i Memphis var en gudomlig skapelse bestående av helig geometri.

Konstruktionen till detta tempel överfördes från ”the Gods of the North Wind”, i landet bortom nordanvinden.

Memphis var det heliga templet där några av Thots tavlor bevarades. I Memphis tempel fanns 18 dimensionsportaler. 13 av portalerna inrymde visdomen om varje universell princip. 5 av portalerna inrymde visdomen om varje element.

Memphis heliga tempel var också platsen där originalet av den första Rosetta stenen skapades. Stenens högre syfte var att genom kärlek och vishet ena världen till EN.

Från detta original skapades fler stenar som placerades i Egyptens 13 heliga tempel. I dessa mysteriskolor undervisades den universella visdomen om alkemins heliga läror.

Oraklet i Memphis var Rosetta stenens beskyddare som också hade tillträde till templets 18 dimensionella portaler. Oraklet i Memphis var ett levande bibliotek som med alla de gudomliga skrifternas tungomål kunde tala de gudomliga orden.

Dem med ögon att se och öron att höra kunde med hjälp av Oraklets gudomliga visdomsord öppna mer av sina själsliga och gudomliga förmågor.

Med integrering och förståelse av de 5 elementära dimensionsportalerna och själens mästarförmågor kan vi aktivera vår ”Solar Lightbody” som är vår guldljuskropp.

Med integrering och förståelse av de 13 universella dimensionsportalerna kan vi aktivera vår ”Glorified Lightbody” som är vår diamantljuskropp.

Den 13:e portalen är länken mellan alla världar, dimensioner och Universum. Detta är porten och den gudomliga passagen till oändligheten. Den 13:e portalen är nollpunktsfältets frekvens av Absolut kärlek och enhet.

Maria Magdalena som gick dessa mysterieskolor i Egypten talar om ägget som betyder den moderliga magnetismens helande krafter.

Ägget är en gudomlig kraft och när vi aktiverar vårt ägg aktiverar vi också vårt gudomliga DNA, gudomliga chakror och gudomliga ljuskroppar som ansluter oss till enhetsfältet.

Den heliga graalen är en symbol för Moder, ägget och den magnetiska kraftens helande kraft.

I det gudomliga nätverket Golden Diamond Flowe of Life av enhet som i högre etablerats här på jorden flödar den magnetiska kraften som hjälper oss att samla ihop alla våra själsfragment så att vi kan nå helhet och enhet.

Rosenlinjen är huvudlinjen för det gudomliga enhetsnätverket där den feminina energin blir allt starkare i samband med alla energiarbeten som görs på olika kraftplatser av oss ljusarbetare.

Kraftplatserna är portaler till andra dimensioner
med högre frekvenser som återuppväcker de gudomliga visdomarna i vår själ, vilket ger oss åtkomst till vår stjärnmedvetenhet.

Det är själens stjärnljus med högre medvetenhet som vägleder oss in i vårt inre gudomliga rike för att öppna det gudomliga flödet ”The Golden Diamond Flower of Etarnal Life” i våra hjärtan.

Med Kärlek
Angela Johnsson

Mer om ljusarbetet i Egypten vid 11:11 portalen i november 2023 och vid vårdagjämningen och 33 vibrationen i mars 2023.

Egypten – En gudomlig resa i kärlekens fotspår 3.0

Egypten – En gudomlig resa i kärlekens fotspår 4.0 12-24 mars 2024