Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

EVENT ONLINE MAHATMA HEALING – AVATAR OF THE STAR MOTHERS

3 juni, 2023 @ 08:00 - 15 juni, 2023 @ 17:00

369kr

I universum finns en ljusstark energi kallad Avatar of Synthesis.

Avatar of Synthesis som också benämns för Mahatma är en kraftfull energi med högt vibrerande frekvenser.

Mahatma healingen är gudomliga arbeten som sker vid specifika tillfällen och utförs av högt utvecklade Avatarer. Effektiviteten och resultaten av deras arbete är mycket stora.

66 portalen är ett specifikt tillfälle där flödet av Mahatmaenergin är som starkast eftersom mästartalet 66 är kärlekens rena frekvens.

Avatarernas manifestation sker i Shamballa, eftersom denna centrala plats är ett heligt uttryck för gudomens vilja och natur.

Mahatma Avatarerna som är våra Stjärnmödrar bistår i arbetet med att hålla den kosmiska energibalansen på jorden. I detta arbete överförs kosmisk energi från de högre diminsionella nivåerna till jorden, i syfte att stärka Moderpolen och den feminina energin.
Det är genom förkroppsligandet på denna heliga plats som Avatarerna kan manifestera energin av gudomligt syfte på planitär nivå. Denna energi som laddas ner överförs sedan till själar på vår jord som nått högre universellt medvetande.

Mahatma energier kan bara nås av själar som valt att följa hjärtats väg och de högre universella sanningarna. Detta är själar som med öppet hjärta har valt att leva och uttrycka sin högre gudomliga vision utifrån hjärtats rena och kärleksfulla avsikter.

Mahatmaenergin är endast avsedd för goda avsikter och kan därför aldrig nås av det lägre mentala planet.

Mahatmaenergin uttrycker Guds vilja och den impuls som ligger bakom gudomligt syfte.

Shamballa är källan till jordens eteriska graal-linjer. I detta inre globala nätverk flödar ljuskoder med stjärnfrekvenser. Genom att grunda och förankra oss i hjärtats renaste essens ansluter vi våra energier till detta gudomliga nätverk.

Denna förankring hjälper oss att kärleksfullt men bestämt uttrycka vår vilja och beslutsamhet, vilket är av stor betydelse för att hålla våra energier i balans under dessa kommande perioder med intensiva frekvensomställningar

Mahatmaenergin är närvaron av JAG ÄR. Med denna energi skapas en ljuskanal från de högre dimensionella nivåerna till det planitära planet.

Denna ljuskanal som inrymmer alla de 13 gudomliga strålarna är multidimensionell.

Integreringen och föreningen av de 13 dimensionella frekvenserna ger oss gudomlig balans och tillgång till gudspunkten i våra hjärtan. Det är denna punkt av människan som består av ren gudsenergi.

Denna gudsenergi av renaste ljus och kärlek förenar oss med Alltet. Gudsenergin skapar en bro som ger oss tillgång till kärleken, visdomen och skaparkraften som existerar i de högre dimensionerna.

Mahatma är en energi som vägleder oss hela vägen till den Högsta Källan. Denna läkande energi av helhet öppnar upp våra hjärtan för högre frekvenser och medvetandenivåer.

Det är endast genom vårt gudomliga hjärta som vi kan förstå och arbeta med denna energi. Att arbeta med Mahatmaenergin ger enorma fördelar eftersom den höjer frekvenserna både i mänskligheten och på jorden.
Denna rena kärleksenergi med höga vibrationer kanaliseras genom den mottagande själens högsta gudomliga jag och regleras därför alltid efter det högsta gudomliga bästa för allt och alla.

Mahatmaenergin som flödar genom denna rena gudomliga kanal består endast av högre frekvenser därför kan denna energi aldrig manipuleras eller användas för lägre syften.

Mahatma betyder stor själ och Avatar betyder gudalikt väsen. Avatar of Synthesis handlar om förening, nedstigning, manifestation och helhet av vårt högre gudalika väsen i mänsklig form.

Mahatmaenergin är återkomsten av Kristusmedvetandet som ger mänskligheten större möjligheter att nå de högre andliga nivåerna.

I Eventet Mahatma – Avatar of Synthesis kommer Angela med assistans av Ture och Ellenor att under 13 dagar sända healing via Mahatmas multidimensionella ljuskanal.

Genom denna ljuskanal kommer frekvenserna med de 13 gudomliga strålarna att laddas ner, i syfte att väcka mer av vår Avatars högre medvetandenivåer inom oss.

Eventet startar 3/6 och avslutas 15/6 och pågår under 13 dagar. Varje dag kommer du via distans att ta emot, integrera och förankra frekvensen av en gudomlig stråle.

Förutom 66 portalen så har vi i juni månad även vibrationen med Universums koden 369.

När är det och vad kostar det?

Den 3/6, 6/6, 9/6, 12/6 och 15/6 kommer det även ske aktivering av de 5 gudomliga elementen. Denna aktivering sker med hjälp av våra gudomliga Stjärnmödrar.
3/6 Gudinnan Isis – Elementet Jord
6/6 Gudinnan Hathor – Elementet Vatten
9/6 Gudinnan Seshat – Elementet Luft
12/6 Gudinnan Sekhmet – Elementet Eld
15/6 Gudinnan Maat – Elementet Eter

Denna aktivering kommer att stärka Moderpolen och den feminina magnetiska kraften i våra hjärtan, som hjälper oss att attrahera och manifestera mer av det gudomliga i våra liv.

Kostnaden för Mahatmahealing via distans 13 dagar med de 13 gudomliga strålarna och 5 elementen är 369 kr.

Anmälan sker genom att swisha 369 kr till 123 290 34 41 (Dea Dóro).

Efter anmälan skickar du ett pm till Angela eller mail till goldenstarcode@gmail.com för att få tillgång till den privata gruppen där mer info finns om eventet.

Healingen varje dag sker via distans och du tar emot healingen när det passar dig bäst under dagen. I den privata gruppen kommer mer info att publiceras om healingen

Varmt välkommen!

Ture Torstensson,
Ellenor Hellström och Angela Johnsson

Details

Start:
3 juni, 2023 @ 08:00
End:
15 juni, 2023 @ 17:00
Cost:
369kr
Event Category:
Event Tags:

Venue

Online

Organizer

Ture Torstensson och Angela Johnsson